PageLines- WGBC-SHINE-BANNER_800x600_feature.jpg

Case Lahden monitoimitalot

Simulointiosaaminen ei vielä ole arkipäivää

Jalkarannan ja Liipolan koulurakennukset Lahdessa olivat neljässäkymmenessä vuodessa tulleet elinkaarensa päähän ja ne päätettiin purkaa. Molemmat rakennukset ovat valmistuneet 1970-luvun puolivälissä ja ne edustavat aikansa tyypillistä koulurakennustapaa. Rakennukset ovat olleet vuosia perusparannusohjelmassa, mutta säästösyistä niiden ylläpidosta on tingitty ja niissä on myös kärsitty pitkään sisäilmaongelmista. Koulut olivat oman aikansa monitoimitaloja, joissa toimi koulun ohella päiväkoti- ja muita toimintoja.

Kaupunki tarvitsee nopealla aikataululla uudet muuntojoustavat tilat, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin kiinteistöjen eri käyttäjiä. Uudisrakennuksissa tulevat toimimaan koulujen lisäksi muun muassa päiväkoti, kirjasto ja kouluterveydenhoito.

[Kantavana ajatuksena on suunnitella tilat niin monikäyttöisiksi, että ne mahdollistavat myös hyvin monenlaisen muun käytön silloin, kun tiloja ei tarvita niiden varsinaiseen tarkoitukseen. Näin monitoimitaloista saadaan alueensa keskuksia, jotka voivat toimia perinteisiä julkisia rakennuksia monipuolisemmin.]

Myös pidemmät aukioloajat ovat mahdollisia.

Tulevien käyttäjien osuus hankkeiden valmistelussa on ollut mittava. Molemmissa hankkeissa on jo hankesuunnitteluvaiheesta lähtien toimineet omat käyttäjäryhmänsä, jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä myös alueidensa muiden toimijoiden kanssa. Käyttäjäryhmien työskentely jatkuu tiiviisti edelleen.

Energiavaatimukset nousivat kilpailutuksen keskiöön

Lahden kaupungin tilakeskus toteuttaa hankkeet kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kaupunki edellytti kahta uutta koulun rakennuttamista kilpailuttaessaan, että toteuttajat esittävät jo kilpailuvaiheessa kiinteistöjen energiasimuloinnin. Mallintamisen työläys yllätti suunnittelijat. Eri vaihtoehtojen vertailu ja muutosten vaikutusten testaaminen osoittautuivat valmisteluvaiheessa melkoisiksi aikasyöpöiksi.

Lahden tapauksessa tilaaja esitti tarkat vaatimukset Jalkarannan ja Liipolan uusien koulujen energiatehokkuudelle. Uusista monitoimitaloista haluttiin jo ennen urakoitsijavalintaa tietää muun muassa E-luku, ostoenergiantarve sekä eri järjestelmävalintojen mallinnetut vaikutukset. Tavoitteena oli koulu- ja päiväkotiosalle E< 120 kWh/m2 sekä kirjasto- ja monitoimitilojen osalle E < 170 kWh/m2 pidempien käyttöaikojen vuoksi. Erikseen suunnittelijoita pyydettiin esittämään tiedot mahdollisten omavaraisenergialähteiden käytöstä.

[Talojen rakentajaa luvattiin myös tulevaisuudessa palkita siitä, jos energiankulutus pysyykin ennakoitua alemmalla tasolla.]

Energiavertailuja ei vielä ole meillä totuttu kaikissa hankinnoissa tekemään, mutta pian ne ovat varmasti yhtä arkipäiväisiä vaatimuksia kuin hankkeen kustannusarvion tekeminen. Osaamista tarvitaan siis tällä osa-alueella nopeasti lisää. On myös arvioitava sitä, minkälaiset simuloinnit tuottavat parhaiten todellisuutta vastaavia tuloksia ja ovat keskenään vertailtavissa.

Hankkeen eri osapuolten vuoropuhelun ja energiatehokkuuden lisääminen ovat asioita, joiden parissa raklilaiset puurtavat päivittäin. Isoja harppauksia on molemmissa viime vuosina jo otettu ja kehitys jatkukoon!

Kirjoittaja on tekninen johtaja Ilpo Peltonen RAKLI:sta.Havainnekuva Liipolan koulun pääsisäänkäynnista


Lue lisää Kestävät ja hauskat koulut -teemasta:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.