PageLines- WGBC-SHINE-BANNER_800x600_feature.jpg

Ole rohkea, astu ulos laatikosta

Perjantaina 20.9. vietetään kolmatta kertaa Suomessa Kansallista etätyöpäivää. Tänä vuonna DNA on mukana hankkeessa paitsi yritysyhteistyökumppanina niin myös osallistuvana organisaationa. Vaikka kansallisen etätyöpäivän osallistujamäärä on kasvanut joka vuosi, niin tuntuu, että etätyöskentely ei ole vielä täysin juurtunut osaksi suomalaista työkulttuuria. Yksi syy tähän on varmasti se, että toimintatapojen muutos vie aikaa ja vaatii uudenlaista ajattelua sekä ylimmältä johdolta että työntekijöiltä.

[Miksi etätyötä sitten pitäisi tehdä? Skeptikot väittävät mielellään, että etätyö on keino luistaa työnteosta tai että etätyö laiskistaa ja tappaa luovuuden.]

Taustalla on kuitenkin pitkän kehityksen myötä työn luonteen muuttuminen, mikä ei enää vaadi sitoutumista tiettyyn aikaan ja paikkaan. Yksinkertaistaen, työ on päivä päivältä fiksumpaa, kuten toteamme sloganissamme. Suomen Akatemian SPACE-tutkimushankkeessa puhutaan työn hajautumisesta. Työn tietovaltaistuminen on johtanut siihen, että käsitteellistämme työn ”jatkuvasti läsnä olevaksi –, jota tehdään fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti moninaistuvissa tiloissa ja ympäristöissä”.  Sosiologit ovat kuvanneet muuttuvaa työn suhdetta yhteiskuntaan termeillä maatalousyhteiskunta, teollisuusyhteiskunta ja tietoyhteiskunta. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan yli miljoona tietotyöläistä (lähes puolet työvoimasta), joiden työ liittyy tiedon tuottamiseen, käsittelyyn tai välittämiseen.

[Teknologian kehitys on kulkenut käsi kädessä työn kehittymisen kanssa. Tänä päivänä yhä useampi työntekijä on riippuvainen ainoastaan internet-yhteydestä ja päätelaitteesta voidakseen tehdä työtä.]

Jatkuvasti läsnä oleva työ saattaa myös ahdistaa monia ja arjen tietoähky vaatii meiltä kaikilta uusia sopeutumiskeinoja. Etätyöskentely lisää parhaimmillaan työtehokkuutta ja keskittymistä. Jos aamulla on tiukka aikaraja aineiston palautukselle, on helpottavaa voida aloittaa työ heti heräämisen jälkeen omalta läppäriltä oman kodin rauhassa. Työn siirtyminen työpaikan rajojen ulkopuolelle vaatii kuitenkin myös uudenlaista vastuuta ja työn hallintaa työntekijältä ─ työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että huolehtii työn ja vapaa-ajan hyvästä balanssista.

Lähdimme DNA:lla rohkeasti tukemaan henkilöstömme etätyöskentelyä, kun lanseerasimme noin vuosi sitten Mutkattoman työn ohjelman. Puolivuotisseurannan mukaan tulokset ovat olleet positiivisia. Henkilöstön työmotivaatio, sitoutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen paranivat samalla kun CO2-päästöissä saavutettiin noin 40 % vuosisäästöt. Myös työssä jaksamisen koettiin parantuneen, vaikka sen kehittymistä onkin seurattava tiiviisti. Tiedonkulun ei koettu heikentyneen eikä myöskään merkittävästi parantuneen etätyön myötä, joten tiimiesimiesten täytyy myös jatkossa kiinnittää tiedonkulun sujumiseen erityistä huomiota.

Viime vuonna etätyöpäivän aikana Suomessa säästyi 568 327 ajokilometriä, 89 tonnia CO2-päästöjä sekä 26 883 tuntia aikaa, joka normaalisti meni aamutoimiin ja ruuhkassa istumiseen (lähde: SYKE 2012). Huikeita säästölukuja niin henkilökohtaiselta kuin yrityksen ja ympäristönkin kannalta, kun toimintatapaa muutettiin yhtenä ainoana päivänä vuodesta.

 

Noomi Jägerhorn

yritysvastuuasiantuntija
DNA Oy

Lue lisää:

DNA Talo – energiatehokas ja joustava työympäristö


Lue lisää teemasta:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.