World GBC:n tuore raportti korostaa vihreän rakentamisen taloudellisia hyötyjä

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Buildin Council julkaisi Lontoon EcoBuild -messuilla kattavan, liikemaailmalle suunnatun “The Business Case for Green Building: A Review of the Costs and Benefits for Developers, Investors and Occupants” -raportin, jossa pohditaan vihreän rakentamisen taloudellista kannattavuutta kustannustehokkaiden vihreän rakentamisen esimerkkien kautta.

Raportin tarkoituksena on asettaa vihreä rakentaminen samalle viivalle niin sanotun tavanomaisen rakentamisen kanssa osoittamalla kestävien ratkaisujen seurauksena syntyvien hyötyjen taloudellinen arvo. World GBC:n raportin mukaan nykyisin onkin mahdollista noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja samalla kilpailla kustannustehokkuudessa perinteisen rakentamistavan kanssa. Kestävälle rakentamiselle tyypilliset alkuvaiheen suuret taloudelliset investoinnit voidaan hyvittää esimerkiksi lisäämällä työn tuottavuutta työpisteiden oikeiden suunnitteluvalintojen avulla. Näin kestävien ratkaisujen kustannustehokkuutta voidaan parantaa, kun hanketta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti pitkällä tähtäimellä.

The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.
The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.

PRP Environmentalin, Skanskan, Grosvenorin sekä Abu Dhabi Urban Planning Councilin kanssa yhteistyössä tehtyyn raporttiin on koottu vakuuttavia vihreän rakentamisen esimerkkejä yhdeksi tietopaketiksi, joka korostaa kestävien rakennusten tuomia konkreettisia hyötyjä ja mittavia liiketoimintamahdollisuuksia. WorldGBC:n toimitusjohtajan Jane Henleyn mukaan vihreän rakentamisen liiketoimintamahdollisuudet tulevat kehittymään markkinoiden kypsyessä yhä enemmän, sillä erilaisten hyötyjen nähdään ulottuvan rakennuksen elinkaaren aikaisten riskien vähentämisestä ja koko kaupungin tasolla toteutuvasta taloudellisesta hyödystä aina asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. “Olemme jo nähneet tämän liikevoiman vahvistumisen globaalilla tasolla, sillä yhä useammassa paikassa “vihreydestä” on tulossa status quo”, Henley toteaa.

Rakennusala voi omalla toiminnallaan edistää suuren luokan ympäristövaikutusten pienemistä, esimerkiksi hillitsemällä ilmastomuutosta ja turvaamalla luonnonvarojen saatavuuden. Lisäksi kestävällä toiminnalla voidaan kohentaa ihmisten elämänlaatua energiaturvallisuuden kehittymisen sekä uusien työpaikkojen kautta. Tämä edellyttää rakennetun ympäristön  kokonaisvaltaista tarkastelua aina rakennustasolta kaupunkitasolle asti.

[hr]Raportin keskeisimpiä tuloksia:

• Vihreän rakentamisen suunnittelu- ja rakennuskustannukset laskevat sääntelyn tiukentuessa sekä kestävien materiaalien ja teknologioiden toimitusketjujen kehittyessä.

• Sijoittajien ja asukkaiden tietoisuus ja huoli rakennetun ympäristön ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista  kasvattaa vihreiden rakennusten markkina-arvoa tavanomaisiin rakennuksiin nähden.

• Vihreiden rakennusten toimintakustannukset ovat tavanomaisia rakennuksia pienemmät veden- ja energiansäästön sekä alhaisempien pitkän aikavälin korjaus- ja ylläpitokulujen seurauksena.

• Vihreiden rakennusten fyysinen olomuoto ja sisäympäristön olosuhteet voivat vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tuottavuuteen ja käyttäjien terveyteen sekä hyvinvointiin.

• Riskienhallinnan tehostuminen kasvattaa saatavia vuokratuloja sekä kiinteistön arvo ja vaikuttaa täten positiivisesti sijoitetun pääoman tuottoon, esimerkiksi sääntelyn ennakoinnin seurauksena.[hr]

Raportissa korostetaan kestävien rakennusten perustavanlaatuista ja kustannustehokkuutta lisäävää roolia muutamien lähitulevaisuutemme haasteiden peittoamisessa. “WorldGBC on ylpeä voidessaan toimia johtajana vihreän rakentamisen räjähtävän kasvun aikana ja meidän kaikkien luodessa maailmaa, joka tarjoaa ihmisille parempia, valoisampia ja terveellisempiä paikkoja asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan.”, sanoo Rick Fedrizzi, WorldGBC:n puheenjohtaja ja yksi USGBC:n perustajista.

Lisätietoa

The Business Case for Green Building -report

The Business Case for Green Building Executive Summary

 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami