Juuri julkaistun World Green Building Councilin raportin mukaan kaikkien rakennusten on oltava net zero -tasoa vuonna 2050 estääksemme ilmastonlämpenemisen yli 2 asteella Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Raportti kertoo maailmassa olevan tällä hetkellä 500 net zero -tason kaupallista rakennusta ja 2000 net zero -kotia. Yritysten, valtioiden ja muiden toimijoiden on tehtävä mittavia ponnistuksia saavuttaakseen ilmastosopimuksessa määritellyt tavoitteetkiinteistö- ja rakennusalan osalta.

“We need nothing short of a dramatic and ambitious transformation from a world of thousands of net zero buildings, to one of billions if we are to avoid the worst impacts of climate change,” toteaa World Green Building Councilin toimitusjohtaja Terri Wills. “Businesses, governments and NGOs hold the key to this transformation, but they must commit to aggressive action. It is possible to create a world in which every single building produces zero carbon emissions, but we must start today”, hän jatkaa.

Raportti määrittelee net zero -rakennukset erittäin energiatehokkaiksi rakennuksiksi, jotka tuottavat tai hankkivat tarvitsemansa energiamäärän uusiutuvista energialähteistä saavuttaakseen nollahiilitavoitteet. Julkaisussa on määritelty yksityiskohtaiset tavoitteet yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille, jotta ne voivat edesauttaa uusia rakennuksia net zero -tasoon jo vuonna 2030 ja että kaikki olemassa olevat rakennukset korjataan net zero -tasoon vuoteen 2050 mennessä.

 

Lue raportti tästä!

Share →