Green Building Council Finland

50 #BuildingLifen kannattajaa rikki!

Yli viisikymmentä organisaatiota on liittynyt #BuildingLifen kannattajaksi, kun Ramboll, JM Suomi, STARK Suomi, Arkance Systems Finland Oy, Maaskola, Temal ja Orient Occident liittyvät #BuildingLifen kannattajien joukkoon.

Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla kehittää omasta toiminnastaan hiilineutraalia 2035 mennessä. Katso kaikki #BuildingLife kannattajat.

Julkinen sitoumus edistää ja edustaa koko toimialan tahtoa

Julkiset sitoumukset viestivät vakavasta suhtautumisesta ja siitä, että organisaatio tahtoo kirittää toimialansa hiilineutraaliutta. Tavoitteet, välitavoitteet ja harkitut toimenpiteet osoittavat aitoa halua ja vahvistavat sidosryhmien luottamusta. Julkiset sitoumukset edellyttävät myös avointa ja johdonmukaista viestintää tavoitteiden saavuttamisesta.

Kaupunkikehityksen, suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuilla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on olla tässä työssä johtava kansainvälinen toimija. Tuomme kestävän kehityksen osaksi kaikkia projektejamme ja panostamme neljään kestävyysteemaan: hiilineutraalisuuteen, elinvoimaisuuteen ja sopeutumiseen, resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen sekä luonnon monimuotoisuuteen. #BuildingLife-sitoumuksella haluamme viestiä, että työtä hiilineutraalin tulevaisuuden eteen tulee tehdä kokonaisvaltaisesti, määrätietoisesti ja laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kesken.
Allekirjoitamme hiilineutraalin rakennetun ympäristön 2035 tavoitteet ja haluamme olla mukana viemässä rakennusalaa kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife-toimintaohjelman tavoitteet tukevat ja täydentävät sekä JM Suomen että JM-konsernin ilmastotavoitteita ja vastuullisuustyötä. JM-kodit ovat Joutsenmerkittyjä A-energialuokan koteja.
Starkissa tarkastelemme vastuullisuutta koko arvoketjun osalta, ja se kattaa valikoimassamme olevat tuotteet, oman toiminnan, toimintaympäristömme sekä markkinat. Ponnistelemme ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi ja haluamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani vähähiilisessä rakentamisessa. Olemmekin kouluttaneet työntekijöitämme vastuullisuusasiantuntijoiksi edistämään kestävää kehitystä ja tukemaan asiakkaitamme matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Starkissa olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tavoittelemme hiilineutraaliutta tiekarttamme mukaisesti.
Me Arkance Systems Finland Oy:ssa haluamme olla kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja, jotka auttavat rakennettua ympäristöä kohti kestävämpää, resurssiviisaampaa ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Pyrimme myös omalla toiminnallamme vähentämään ilmastovaikutuksia.
Maaskolalle on ensiarvoisen tärkeää vähentää oman toimintansa hiilijalanjälkeä mm. toimitilojen energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, työliikenteen sekä jätevirtojen kierrätettävyyden ja uusiokäytön avulla. Suunnittelussa ja projektinjohdossa Maaskola tuo asiakkaalle konkreettisia vaihtoehtoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja huomioimiseksi pitkälle tulevaisuuteen. Kouluttamalla henkilökuntaamme osallistumme hiilivapaan rakentamisen tietoisuuden lisäämisessä.
Kestävyys, aitous, ajattomuus. Meillä on lähes satavuotinen emalin valmistuksen tietotaito ja perinteenä kestävien materiaalien käyttö. Valmistamme emaloidut tasoaltaat ja erilliset altaat lähes käsityönä Järvenpään emalitehtaalla. Kalusteet valmistetaan ja kootaan Nakkilan tehtaallamme. Tavoitteenamme on päästötön ja ilmastoa kuormittamaton ympäristö siellä, missä vietetään eniten aikaa, kotona.
Pyrimme parantamaan kiertotaloutta ja tekemään ympäristön kannalta suotuisia valintoja panostamalla kierrätys- ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin ja tuotantoon. Laadimme parhaillaan mm. hiilijalanjälkiseurantaa ja kokonaisvaltaista ympäristöohjelmaa sekä teemme EPD-laskentaa. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali toimija vuonna 2035.
Ympäristön kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen luovat meillä Orient Occidentilla perustan kaikelle toiminnalle. Esimerkiksi hiilineutraalien sisustusmateriaalien valikoimamme on jo nyt markkinoiden kattavin. Teemme jatkuvasti pieniä ja suuria tekoja sekä valintoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Valmiita tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta

Samalla lisäämme SRV:n tiekartan #BuildingLifen kannattajien julkaisemiin tiekarttoihin.

Kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta. Organisaatiokohtaisten toimintaohjelmien on tarkoitus toimia esimerkkeinä Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman soveltamisesta. Toimintaohjelmien toimenpiteitä, mittareita ja tavoitteita tarkennetaan usein ”matkan varrella” ja julkaisemmekin myös organisaatioiden päivittämät toimintaohjelmat projektimme verkkosivuille.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia