Green Building Council Finland

50 #BuildingLifen kannattajaa rikki!

Yli viisikymmentä organisaatiota on liittynyt #BuildingLifen kannattajaksi, kun Ramboll, JM Suomi, STARK Suomi, Arkance Systems Finland Oy, Maaskola, Temal ja Orient Occident liittyvät #BuildingLifen kannattajien joukkoon.

Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla kehittää omasta toiminnastaan hiilineutraalia 2035 mennessä. Katso kaikki #BuildingLife kannattajat.

Julkinen sitoumus edistää ja edustaa koko toimialan tahtoa

Julkiset sitoumukset viestivät vakavasta suhtautumisesta ja siitä, että organisaatio tahtoo kirittää toimialansa hiilineutraaliutta. Tavoitteet, välitavoitteet ja harkitut toimenpiteet osoittavat aitoa halua ja vahvistavat sidosryhmien luottamusta. Julkiset sitoumukset edellyttävät myös avointa ja johdonmukaista viestintää tavoitteiden saavuttamisesta.

Kaupunkikehityksen, suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuilla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on olla tässä työssä johtava kansainvälinen toimija. Tuomme kestävän kehityksen osaksi kaikkia projektejamme ja panostamme neljään kestävyysteemaan: hiilineutraalisuuteen, elinvoimaisuuteen ja sopeutumiseen, resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen sekä luonnon monimuotoisuuteen. #BuildingLife-sitoumuksella haluamme viestiä, että työtä hiilineutraalin tulevaisuuden eteen tulee tehdä kokonaisvaltaisesti, määrätietoisesti ja laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kesken.
Allekirjoitamme hiilineutraalin rakennetun ympäristön 2035 tavoitteet ja haluamme olla mukana viemässä rakennusalaa kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife-toimintaohjelman tavoitteet tukevat ja täydentävät sekä JM Suomen että JM-konsernin ilmastotavoitteita ja vastuullisuustyötä. JM-kodit ovat Joutsenmerkittyjä A-energialuokan koteja.
Starkissa tarkastelemme vastuullisuutta koko arvoketjun osalta, ja se kattaa valikoimassamme olevat tuotteet, oman toiminnan, toimintaympäristömme sekä markkinat. Ponnistelemme ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi ja haluamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani vähähiilisessä rakentamisessa. Olemmekin kouluttaneet työntekijöitämme vastuullisuusasiantuntijoiksi edistämään kestävää kehitystä ja tukemaan asiakkaitamme matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Starkissa olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tavoittelemme hiilineutraaliutta tiekarttamme mukaisesti.
Me Arkance Systems Finland Oy:ssa haluamme olla kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja, jotka auttavat rakennettua ympäristöä kohti kestävämpää, resurssiviisaampaa ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Pyrimme myös omalla toiminnallamme vähentämään ilmastovaikutuksia.
Maaskolalle on ensiarvoisen tärkeää vähentää oman toimintansa hiilijalanjälkeä mm. toimitilojen energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, työliikenteen sekä jätevirtojen kierrätettävyyden ja uusiokäytön avulla. Suunnittelussa ja projektinjohdossa Maaskola tuo asiakkaalle konkreettisia vaihtoehtoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja huomioimiseksi pitkälle tulevaisuuteen. Kouluttamalla henkilökuntaamme osallistumme hiilivapaan rakentamisen tietoisuuden lisäämisessä.
Kestävyys, aitous, ajattomuus. Meillä on lähes satavuotinen emalin valmistuksen tietotaito ja perinteenä kestävien materiaalien käyttö. Valmistamme emaloidut tasoaltaat ja erilliset altaat lähes käsityönä Järvenpään emalitehtaalla. Kalusteet valmistetaan ja kootaan Nakkilan tehtaallamme. Tavoitteenamme on päästötön ja ilmastoa kuormittamaton ympäristö siellä, missä vietetään eniten aikaa, kotona.
Pyrimme parantamaan kiertotaloutta ja tekemään ympäristön kannalta suotuisia valintoja panostamalla kierrätys- ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin ja tuotantoon. Laadimme parhaillaan mm. hiilijalanjälkiseurantaa ja kokonaisvaltaista ympäristöohjelmaa sekä teemme EPD-laskentaa. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali toimija vuonna 2035.
Ympäristön kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen luovat meillä Orient Occidentilla perustan kaikelle toiminnalle. Esimerkiksi hiilineutraalien sisustusmateriaalien valikoimamme on jo nyt markkinoiden kattavin. Teemme jatkuvasti pieniä ja suuria tekoja sekä valintoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Valmiita tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta

Samalla lisäämme SRV:n tiekartan #BuildingLifen kannattajien julkaisemiin tiekarttoihin.

Kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta. Organisaatiokohtaisten toimintaohjelmien on tarkoitus toimia esimerkkeinä Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman soveltamisesta. Toimintaohjelmien toimenpiteitä, mittareita ja tavoitteita tarkennetaan usein ”matkan varrella” ja julkaisemmekin myös organisaatioiden päivittämät toimintaohjelmat projektimme verkkosivuille.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finland julkaisee oppaan vähähiiliseen rakentamiseen!

26.9.2022
Embargo 26.9.2022 klo 09 Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -julkaisu auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toimintansa taso vähähiilisessä rakentamisessa sekä selkeyttää miten edelleen kehittää rakennushankkeita vähähiilisemmäksi. Tarkoitus on myös kannustaa toiminnan kehittämiseen ja

Hyvinvointia kestävän aluesuunnittelun avulla

21.9.2022
Vuosittaisella World Green Building Weekilla on jo pitkään järjestetty kestävän aluesuunnittelun seminaari. Tänä vuonna seminaarin tulokulmana oli hyvinvointi tulevaisuuden yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle kestävän aluesuunnittelun avulla.  Ympäristöministeriön kuulumiset Antti Irjala

Purettavaksi suunnitellut – The Cradle

21.9.2022
Osana World Green Building Weekiä 2022 teimme 16.9.2022 virtuaalivisiitin saksalaiselle The Cradlen työmaalle lähtien Keskustakirjasto Oodin Maijansalista. Saksalainen The Cradle on innovatiivinen rakennuskohde. ”The Cradle viittaa sanana kehtoon”, kertoi Ella

Haaste: allekirjoita Rakentamisen muovit green deal -sopimus

21.9.2022
Anne Kaiser, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö ja Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja haastaa kaikki Green Building Council Finlandin jäsenet allekirjoittamaan Rakentamisen muovit green dealin. Haastekampanja starttasi osana World Green Building

Kokemuksia kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuustaajuudesta

20.9.2022
Mitä jos rakennukset olisivatkin täysin muunneltavia käyttötarkoituksesta riippumatta? Mitä jos yksityisautoilua ei enää tarvittaisikaan? Mitä jos neitseellisiä luonnonvaroja ei enää käytettäisi tai kaikki rakentaminen olisikin hiilipositiivista? Tällaisia kysymyksiä kysyttiin Green

#BuildingLife Leaders Forum 6: Hiilineutraali rakennettu ympäristö Suomessa ja Euroopassa

8.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten todetaan aikaansaatu muutos. Mitä projektissa saavuttiin, miten ala on muuttunut meillä

#BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä

19.9.2022
Saavutammeko vielä sata #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaa? #BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä, kun Uponor, Lassila & Tikanoja, Ruukki, SBB, UKI Arkkitehdit Oy ja Kiinko liittyvät kannattajien joukkoon. #BuildingLife kannattajat sitoutuvat

Koulutuksella lisää vauhtia kiertotalouteen – FIGBC julkaisee Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutuksen 16.9.2022

16.9.2022
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta pitää tehdä uusi normaali – ja se on taloudellisestikin järkevintä. Kiertotaloudella materiaaleihin, energiaan ja valmistukseen satsatut panokset säilyttävät arvonsa. Kiertotalous vähentää neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2022

15.9.2022
Julkaisuvapaa 15.9.2022 klo 10.30 Ammattimaiset kiinteistönomistajat etulinjassa rakennusten ympäristökuormituksen vähentämisessä Rakennusten merkitys energiankulutuksessa ja päästöissä on tunnetusti suuri. Kiinteistö- ja rakennusala tuottaa arviolta kolmanneksen Suomen päästöistä ja paine niiden vähentämiseen

Kaupunkien energiaomavaraisuus on mahdollista ja kaupallisia ratkaisuja on jo olemassa

15.9.2022
MAKING-CITY: Tulevaisuuden energiapihit kaupunginosat -tapahtumassa 13.9.2022 saimme kuulla hankkeen kahden vetäjäkaupungin toteutuksista; Hollannin Groningenin sekä Suomen Oulun. Tapahtuma oli osa World Green Building Weekiä. MAKING-CITY on osa EU:n Horizon 2020-ohjelmaa.

Kompensoiko vihreä siirtymä rakentamisen ja kunnossapidon päästöt – selvitys pyöräväylien elinkaarivaikutuksista

14.9.2022
Kestävä liikkuminen ja elinkaarikustannuksiin perustuvat valinnat tukevat vihreää murrosta ja voivat pidemmällä aikavälillä tuoda yhteiskunta- ja reaalitaloudellisia säästöjä. Ramboll laati Vantaan kaupungille pyöräväylien elinkaarivaikutuksia käsittelevän selvityksen. Vantaan kaupungin tavoite on

Kestävä ja kierrätettävä parketille vaihtoehtoinen Parky-puulattia uudistaa julkitilojen sisustussuunnittelua

13.9.2022
Suomalainen sisustusmateriaalien maahantuoja Orient Occident on tuonut markkinoille uudenlaisen kestävän puulattian, joka on 100 % kierrätettävä ja vastuullisesti valmistettu puulattia ja kestää kovaa kulutusta sekä kosteutta.   Perinteinen parketti on ulkonäöltään