Green Building Council Finland

50 #BuildingLifen kannattajaa rikki!

Yli viisikymmentä organisaatiota on liittynyt #BuildingLifen kannattajaksi, kun Ramboll, JM Suomi, STARK Suomi, Arkance Systems Finland Oy, Maaskola, Temal ja Orient Occident liittyvät #BuildingLifen kannattajien joukkoon.

Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla kehittää omasta toiminnastaan hiilineutraalia 2035 mennessä. Katso kaikki #BuildingLife kannattajat.

Julkinen sitoumus edistää ja edustaa koko toimialan tahtoa

Julkiset sitoumukset viestivät vakavasta suhtautumisesta ja siitä, että organisaatio tahtoo kirittää toimialansa hiilineutraaliutta. Tavoitteet, välitavoitteet ja harkitut toimenpiteet osoittavat aitoa halua ja vahvistavat sidosryhmien luottamusta. Julkiset sitoumukset edellyttävät myös avointa ja johdonmukaista viestintää tavoitteiden saavuttamisesta.

Kaupunkikehityksen, suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuilla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on olla tässä työssä johtava kansainvälinen toimija. Tuomme kestävän kehityksen osaksi kaikkia projektejamme ja panostamme neljään kestävyysteemaan: hiilineutraalisuuteen, elinvoimaisuuteen ja sopeutumiseen, resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen sekä luonnon monimuotoisuuteen. #BuildingLife-sitoumuksella haluamme viestiä, että työtä hiilineutraalin tulevaisuuden eteen tulee tehdä kokonaisvaltaisesti, määrätietoisesti ja laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kesken.
Allekirjoitamme hiilineutraalin rakennetun ympäristön 2035 tavoitteet ja haluamme olla mukana viemässä rakennusalaa kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife-toimintaohjelman tavoitteet tukevat ja täydentävät sekä JM Suomen että JM-konsernin ilmastotavoitteita ja vastuullisuustyötä. JM-kodit ovat Joutsenmerkittyjä A-energialuokan koteja.
Starkissa tarkastelemme vastuullisuutta koko arvoketjun osalta, ja se kattaa valikoimassamme olevat tuotteet, oman toiminnan, toimintaympäristömme sekä markkinat. Ponnistelemme ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi ja haluamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani vähähiilisessä rakentamisessa. Olemmekin kouluttaneet työntekijöitämme vastuullisuusasiantuntijoiksi edistämään kestävää kehitystä ja tukemaan asiakkaitamme matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Starkissa olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tavoittelemme hiilineutraaliutta tiekarttamme mukaisesti.
Me Arkance Systems Finland Oy:ssa haluamme olla kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja, jotka auttavat rakennettua ympäristöä kohti kestävämpää, resurssiviisaampaa ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Pyrimme myös omalla toiminnallamme vähentämään ilmastovaikutuksia.
Maaskolalle on ensiarvoisen tärkeää vähentää oman toimintansa hiilijalanjälkeä mm. toimitilojen energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, työliikenteen sekä jätevirtojen kierrätettävyyden ja uusiokäytön avulla. Suunnittelussa ja projektinjohdossa Maaskola tuo asiakkaalle konkreettisia vaihtoehtoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja huomioimiseksi pitkälle tulevaisuuteen. Kouluttamalla henkilökuntaamme osallistumme hiilivapaan rakentamisen tietoisuuden lisäämisessä.
Kestävyys, aitous, ajattomuus. Meillä on lähes satavuotinen emalin valmistuksen tietotaito ja perinteenä kestävien materiaalien käyttö. Valmistamme emaloidut tasoaltaat ja erilliset altaat lähes käsityönä Järvenpään emalitehtaalla. Kalusteet valmistetaan ja kootaan Nakkilan tehtaallamme. Tavoitteenamme on päästötön ja ilmastoa kuormittamaton ympäristö siellä, missä vietetään eniten aikaa, kotona.
Pyrimme parantamaan kiertotaloutta ja tekemään ympäristön kannalta suotuisia valintoja panostamalla kierrätys- ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin ja tuotantoon. Laadimme parhaillaan mm. hiilijalanjälkiseurantaa ja kokonaisvaltaista ympäristöohjelmaa sekä teemme EPD-laskentaa. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali toimija vuonna 2035.
Ympäristön kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen luovat meillä Orient Occidentilla perustan kaikelle toiminnalle. Esimerkiksi hiilineutraalien sisustusmateriaalien valikoimamme on jo nyt markkinoiden kattavin. Teemme jatkuvasti pieniä ja suuria tekoja sekä valintoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Valmiita tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta

Samalla lisäämme SRV:n tiekartan #BuildingLifen kannattajien julkaisemiin tiekarttoihin.

Kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta. Organisaatiokohtaisten toimintaohjelmien on tarkoitus toimia esimerkkeinä Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman soveltamisesta. Toimintaohjelmien toimenpiteitä, mittareita ja tavoitteita tarkennetaan usein ”matkan varrella” ja julkaisemmekin myös organisaatioiden päivittämät toimintaohjelmat projektimme verkkosivuille.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden