LIFE Level(s)

LIFE Level(s) oli eurooppalainen hanke, jossa pyrittiin lisäämään Euroopan komission Level(s)-viitekehyksen käyttöä julkisissa hankinnoissa.

Hankkeen tavoitteet

LIFE -Level(s) -hankkeen tavoitteena oli kasvattaa koko kiinteistö- ja rakennusalan tietoisuutta Level(s) -viitekehyksestä ja elinkaariajattelun välttämättömyydestä hankintapäätösten taustalla.

Hankkeessa selvitettiin Level(s):in elinkaarimittareiden soveltumista kunkin maan lainsäädäntöön ja kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöihin sekä järjestetään koulutusta, miten elinkaarimittareita voidaan käyttää kestävän julkisen hankinnan tukena. Lisäksi hankkeessa selvitettiin esimerkkitapausten avulla, mitä kokemuksia ja oppeja saadaan, kun elinkaaren hiilijalanjälkeä, elinkaarikustannuksia ja hyvän sisäilman mittareita käytetään kriteereinä julkisissa hankinnoissa.

Level(s) – viitekehys

Level(s) on Euroopan komission luoma viitekehys, jonka avulla voidaan määrittää rakennuksen kestävyyden taso. Viitekehys on luotu tarpeesta yhteiselle tavalle arvioida hankkeita ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia parantamalla resurssitehokkuutta. Ensimmäinen viitekehys on julkaistu jo vuonna 2017 ja sitä on päivitetty säännöllisesti tästä lähtien.

Viitekehyksessä käsitellään kolmea aihealuetta: rakennusten elinkaaren ympäristötehokkuutta, rakennusten vaikutusta terveyteen ja rakennusten elinkaarikustannusten hallintaa. Aihealueet on jaettu kuuteen päätavoitteeseen ja kukin näistä sisältää useita indikaattoreita. Päätavoitteet ovat:

  • Elinkaaren hiilijalanjälki
  • Resurssitehokas materiaalien käyttö
  • Veden kulutus
  • Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
  • Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
  • Elinkaarikustannukset.

Level(s) -viitekehyksen käytön ja raportoinnin tueksi on myös kehitetty yhteinen excel-pohjainen raportointi-työkalu.

Viitekehyksestä ja raportointi-työkalusta voit lukea lisää täältä:

Kestävän rakentamisen kriteerit Suomessa

Suomessa hankkeen tavoite oli saada julkiset tilaajat ottamaan käyttöön elinkaaren hiilijalanjälki rakentamiseen liittyvien hankintojen arviointikriteerinä sekä koota kokemuksia ja oppeja sen käytöstä.

Tavoitteena oli myös hyödyttää ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttatyötä.

Hankkeen toteuttajina olivat kahdeksan eurooppalaista Green Building Councilia Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Kroatiasta, Ranskasta, Hollannista, Saksasta ja Suomesta. Hanketta rahoitti Euroopan Komission LIFE-rahoitusinstrumentti ja se toteutettiin vuosina 2019 – 2022.

Artikkeli: Elinkaariajattelusta arkipäivää Euroopassa

Lisätietoja: Miisa Tähkänen, johtava asiantuntija, miisa.tahkanen(at)figbc.fi

The Life for LCA LCC Level(s) project (short: LIFE Levels(s)) has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The European Union’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project has received funding from LIFEProgram under the Grant Agreement number LIFE 18GIE/ES/000911 Life forLLL(s).