Green Building Council Finland

Architecture, the Climate of the Future?

[hr]

Vesa Peltonen
Arkkitehti, SUST. Design & Consulting Oy[hr]

Mikä on arkkitehtuurin rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa? Tästä keskusteltiin Pariisin
ilmastokokouksen ensimmäisenä päivänä 30.11.2015, jonka järjestivät kansainvälinen arkkitehtiliitto UIA, Euroopan arkkitehtien yhteisorganisaatio ACE sekä kaksi ranskalaista arkkitehtiorganisaatiota, CNOA ja CIAF. Konferenssiin osallistui yli 100 arkkitehtia ympäri maailmaa.

kelluvatalo

Mistä puhuttiin?

Paitsi että puhuttiin ilmastonmuutoksen faktoista (Sylvie Joussaume, ilmastoasiantuntija Centre
national de la recherche scientifique, IPCC) puhuttiin myös siitä, kuinka arkkitehdit voivat reagoida
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin joita näemme jo nyt ja jotka varmuudella tulevat lisääntymään. Patrick Coulombel (Emergency Architects Foundation), Anna Heringer (UNESCO Adobe Architecture Chair) ja Pascal Gontier (arkkitehti, opettaja) lähestyivät ratkaisuja käytännön rakennusprojektien kautta, joissa on toteutettu kriisirakentamista halvalla, käyttäen paikallisia materiaaleja ja vähähiilisiä ratkaisuja.

Mutta asioita ei voi ratkaista vain teknisesti tai rakennusprojektin tasolla. David Mangin (Grand
Prix de l’Urbanisme 2008) käsitteli kaupunkirakentamisen tasolla ilmastohaasteita, mm. tulviin
varautumista ja etelä-afrikkalainen Carin Smuts (2008 Global Award for Sustainable Architecture)
sitä, kuinka valtavissa townshipeissä voidaan saada aikaan asukkaita hyödyttäviä asioita kestävällä
tavalla. Perinteisen radikaali-innovatiivisen puheenvuoron, todellisen herkkupalan, tarjoili
Snøhettan-toimiston Kjetil Trædal Thorsen: kaikki on mahdollista, kun käytämme peloitta
osaamisemme kaikkia teknisiä ja taiteellisia osa-alueita.

Round table –keskusteluun osallistui ranskalaisen ja EU-politiikan edustajia ja virkamiehiä,
arkkitehtiorganisaatioiden puheenjohtajia (UIA, ACE) sekä kestävän rakentamisen nimekkäitä
konkareita (Kenneth Yeang, Edward Mazria, Thierry Salomon). Kaupunkirakenne,
liikenneratkaisut, hiilineutraliteetti ja sosiaaliset olot olivat keskusteluissa mukana.
Tilaisuus oli minulle erittäin antoisa, pelkästä energiatehokkuudesta – mikä on erittäin tärkeää –
on siirrytty laajempaan, integroituun näkemykseen siitä, miten rakentamista pitää kehittää ja mikä
on arkkitehtuurin osa siinä.

Arkkitehti – portinvartija?

Merkittävä osa hyvästä ja kestävästä rakentamista tulee määriteltyä arkkitehdille kuuluvissa
tehtävissä. Vaikka varmaan kaikki tämän ymmärtävät, ei homma toimi ja jonkun viaksi tämä
toimimattomuus pitää osoittaa.

Mutta ei ole yhtä ainoaa prosessin osapuolta, joka on syypää. Asiat eivät korjaudu ilman yhteistä
tahtoa ja keskinäistä luottamusta, eikä ilman yhteiskunnan ohjausta ja kannustusta. Meidän
reaalimaailmassamme tämmöinen yhdessä tekeminen ja integroidut prosessit eivät ole helppoja
tai haluttuja. Puolustamme reviirejämme ja olemme parempia löytämään vihollisia kuin liittolaisia.
Vaan ei kaikki ole synkeää ja toivotonta: Ken Yeang sanoi pari asiaa, jotka kannattaa painaa
mieleen. Kun keskustellaan asiakkaan kanssa ratkaisuista, ei pidä unohtaa kertoa sitä, että
arkkitehti on ratkaisujen asiantuntija, ei asiakas. Tämä on tosiasia, ei ylpistelyä. Ja kun kysyttiin,
mitä arkkitehtien pitäisi pystyä tuottamaan, oli vastaus minulle mieluisa: ”Happiness.”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT