Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Elina Virolainen

Toimin energia- ja elinkaarisuunnittelun projektipäällikkönä sekä vähähiilisen rakentamisen asiantuntijatehtävissä Sitowisessa. Työssäni teen rakennushankkeiden olosuhde- ja energiajärjestelmämallinnusta, hiilijalanjäljen laskentaa ja päästövähennysten suunnittelua sekä toimin vähähiilisten rakennusten asiantuntijaroolissa esimerkiksi organisaatioiden ilmastotiekarttojen laadinnassa. Aikaisempien töideni ansiosta minulla on osaamista myös hankkeiden hiililaskennan prosessikehityksessä, kestävän kehityksen mukaisessa raportoinnissa, vihreä rahoituksessa sekä rakentamisen kiertotaloudessa ja tulevaisuuden kestävän rakentamisen edistäminen on tärkein ammatillinen mielenkiinnon kohteeni. Kestävän kehityksen mukaiset elintavat ovat myös lähellä sydäntäni.

Haastattelupyynnöt:

Elina Virolainen

elina.virolainen(at)sitowise.com

Organisaatio: Sitowise