Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Elina Virolainen

Toimin vähähiilisen rakentamisen kehitys- ja asiantuntijatehtävissä kaupunkikehitys- ja rakennusliikkeessä YIT. Vastuisiini on mm. kuulunut hankkeiden hiililaskennan laajamittaisen käyttönoton organisointi kaikissa toimintamaissamme, vähähiilisten rakentamistapojen tutkiminen sekä konsernimme ilmastotavoitteiden mukaisten päästövähennysten edistäminen. Tämän lisäksi olen ollut mukana lukuisissa erilaisissa kestävän kehityksen projekteissa (kestävän kehityksen mukainen raportointi, vihreä rahoitus, hankkeiden ympäristöluokitukset, kiertotalous rakennusalalla jne.) ja kestävän liiketoiminnan edistäminen on tärkein ammattillinen mielenkiinnon kohteeni. Kestävän kehityksen mukaiset elintavat ovat myös lähellä sydäntäni.

Haastattelupyynnöt:

Elina Virolainen
elina.virolainen@yit.fi
050 560 2164

Organisaatio: YIT