Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Ella Richardus

Vastuullisuus Kohinalla on sydämellä tehtyjä konkreettisia tekoja ja valintoja omassa arjessa ja asiakastyön jokaisessa vaiheessa. Ennakkoluuloton olemassa olevan haastaminen, mahdollisuuksien tutkiminen ja sisustusarkkitehtuurin vaikutusmahdollisuuksien eteenpäin vieminen kuuluvat arkeemme.

Vastuullisuus on Kohinalla lähtökohta, joka sisältyy jokaiseen suunnitteluprosessin osa-alueeseen.
Vastuullisuudessa arvioidaan sekä ekologista, eettistä että yhteiskunnallista näkökulmaa. Teemme suunnittelupöydällä vastuullisia valintoja, mutta lopputuloksen kannalta vaikuttavimmassa roolissa ovat yhteistyökumppanien sitoutuminen yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin.
Vastuulliset valinnat Kohinalla kulkevat mukana kaikessa toiminnassa, jokaisessa projektissa ja joka prosessin jokaisessa vaiheessa.

Jos haluat kuulla lisää vastuullisuudesta suunnitteluprosessissa, ota yhteyttä.

Haastattelupyynnöt:

Ella Richardus ella@kohina.eu +358 40 124 5643

Organisaatio: Kohina