Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Inari Virkkala

Työskentelen Y-säätiössa uudisrakennuttamisen projektipäällikkönä. Työtehtäviini kuuluu parhaillaan Y-säätiön strategianmukaisen päästövähennyspolun laatiminen kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Olen koulutukseltani arkkitehti (Aalto-yliopisto 2012) ja työskennellyt monipuolisesti niin rakennus- ja kaupunkisuunnittelutehtävissä kuin yrittäjänä. Vapaa-ajan luottamustehtävissä edistän ympäristöystävällistä maata pitkin -matkailua sekä ylläpidän yhteistyöhuoneiden Mushrooming.fi -välitysalustaa.

Haastattelupyynnöt:

Inari Virkkala, inari.virkkala@ysaatio.fi, puh. 0406617185

Välitän yhteystiedot sitten muille henkilöille, esimerkiksi
Pekka Kampman, rakennuttamisjohtaja
Riku Lehtiö, projektipäällikkö, Y-säätiön kaksi puukerrostalokohdetta Jyväskylässä ja Kuopiossa
Tia de Godzinsky, kestävän kehityksen asiantuntija, vastuullisuusraportointi

Organisaatio: Y-säätiö