Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Laura Sariola

Vahanen Environment Oy/ vastuullisuusasiantuntija /Senior Adviser, Sustainability

Toimin vastuullisuusasiantuntijana ja olen tehnyt päästövähennyksiin liittyviä suunnitelmia alueiden käytön, rakentamisen, rakennusten, purkamisen, työmaapäästöjen, logistiikan ja korjausrakentamisen osalta. Tunnen kattavasti kasvihuonekaasupäästöjen laskennan metodiikan sekä raportoinnin (EPD, LCA, GHG Scope 1,2,3) vaatimukset. Lisäksi tunnen erilaiset sertifiointi- ja luokitusjärjestelmät, kansalliset ja EU-lainsäädännön vaatimukset sekä kansainväliset sitoumukset ja ohjeet.

Toimin mielelläni kiinteistöjohtamisen, rakentamisen ja materiaalivalmistajien apuna sekä asiantuntijana että fasilitointi- ja strategiatehtävissä erilaisissa kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvissä projekteissa.

Haastattelupyynnöt:

Tiia Turunen, tiia.turunen@afry.com

Organisaatio: Vahanen Environment Oy (AFRY)