Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Lotta Toivonen

Lotalla on yli viidentoista vuoden työkokemus erilaisten kestävän kehityksen asioiden edistämisestä niin monikansallisissa yrityksissä kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Monipuoliset työtehtävät niin kiinteistöalalla kuin sen ulkopuolella ovat antaneet Lotalle laajan osaamisen hiilineutraaliudesta ja energiatehokkuudesta, kiertotaloudesta sekä kestävistä elämäntavoista. Kiinteistöalalla Lotta on perehtynyt erityisesti kiinteistöjen käytön aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Viime vuodet hän on toiminut Sitralla asiantuntijana kiertotalouden, kestävän digitalisaation, asumisen ja liikkumisen kehitysprojekteissa. Koulutukseltaan Lotta on maatalous- ja metsätieteiden maisteri ympäristötieteistä Helsingin yliopistosta.

Haastattelupyynnöt:

Antti Lehtinen, viestinnän asiantuntija, antti.lehtinen@sitra.fi, puh. (0294) 618 310

Organisaatio: Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto