Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Martti Matsinen

PiiMat Oy tuo maahan rakennusmateriaaleja etsien vähäpäästöisiä sekä ympäristö- ja sisäilmaturvallisia tuotteita. Rakenteiden ja rakennusosien elinkaaren pidentäminen on yksi avainfraasi tuotteidemme valinnassa ja markkinoinnissa.

Organisaatio: PiiMat Oy