Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Nani Pajunen

Nani on työskennellyt teollisuudessa, konsulttina sekä vetänyt yritysten ja yliopistojen yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Nani keskittyy työssään systeemiseen muutokseen yhteiskunnassa – teollisuuden siirtymiseen hiilineutraaliin kiertotalouteen, rakentamisen kiertotalousratkaisuihin, talouden muutokseen, asioiden linkittymiseen toisiinsa sekä koulutus- ja tutkimusasioihin. Nani on ollut mukana siirtämässä rakennetun ympäristön toimialaa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta – mitä hiilineutraali kiertotalous alalla tarkoittaa, mitkä tavoitteet ala itselleen asettaa ja millä toimenpiteillä näihin tavoitteisiin päästään. Aina välillä Nani käy yliopistoissa luennoimassa näistä tärkeistä teemoista. Koulutustaustaltaan Nani on rakennusdiplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti ympäristöoikeuden alalta ja väitöskirjan Nani teki teollisuuden siirtymisestä kohti kiertotaloutta, keskittyen erityisesti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä sijoittajien ja omistajien näkökulmiin. Hänellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys.

Haastattelupyynnöt:

Samuli Laita, viestinnän johtava asiantuntija, puh. (0294) 618 277, samuli.laita@sitra.fi

Organisaatio: Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto