Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Nina Aarras

Nina Aarras on kiertotalouden ja kestävyyden moniottelija, jolla on pitkä kokemus niin alan tutkimuksesta kuin käytännön hankkeista. Nina toimii Swecolla johtavana kiertotalousasiantuntijana ja syyskuusta 2021 lähtien lisäksi kestävän matkailun työelämäprofessorina Lapin yliopistossa. Ninan kiinnostuksen kohteena on erityisesti purkumateriaalien innovatiivinen uudelleenkäyttö ja kestävä kierrätys. Mielenkiinnon kohteena on myös vanhojen rakennusten uusi käyttötarkoitus ja sen tuoma lisäarvo etenkin matkailuympäristöjen näkökulmasta. Työssään hän on saanut konkreettisesti nähdä, miten tutkimustieto ja käytännön ymmärrys yhdessä johtavat onnistuneeseen lopputulokseen.

Haastattelupyynnöt:

Nina Aarras, +358405663645, nina.aarras@sweco.fi

Organisaatio: Sweco