Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Olli Metso

Olli Metso on kestävien kaupunkiympäristöjen suunnittelun asiantuntija. Mittakaavoista mieluisimpina hän kokee skaalan korttelimittakaavasta kaupunginosatasolle. Viime vuodet Metso on toiminut projektinjohtotehtävissä merkittävissä uusien kaupunginosien sekä keskustaympäristöjen kehittämisen suunnitteluhankkeissa eri puolilla Suomea. Metso toimii myös sivutoimisissa tulevaisuuden suunnittelun opetustehtävissä Aalto-yliopistossa. Kokonaisvaltaisen kaupunkikehittämisosaamisensa kärkinä hän pitää sosiaalisen kestävyyden teemojen hallintaa, tulevaisuuden suunnittelun prosessien tuntemusta sekä alueiden brändien rakentamiseen liittyvää osaamista.

Haastattelupyynnöt:

Olli Metso, olli.metso@muuan.fi, +358 40 774 2014

Organisaatio: MUUAN Oy