Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Päivi Tomula

Päivi Tomula on Pontoksen eli suomalaisen kiinteistö- ja pääomasijoitusyhtiön kiinteistösijoitusjohtaja. Hän johtaa yhtiön ”hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030” -projektia ja puhuu mielellään aktiivisen omistajuuden merkityksestä kiinteistöalan kestävälle kehitykselle.

Päivi vastaa Pontoksen kiinteistösijoitusportfoliosta, jossa on kohteita Suomessa, Virossa ja Portugalissa. Lisäksi hän vastaa kiinteistösijoitusstrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta, uusien kiinteistösijoitusten hankinnasta ja kehitysprojekteista. Päivi toimii kiinteistöjen ja kiinteistökehitysyhtiöiden Renorin, Viru Keskuksen ja Viru Hotellin hallituksien jäsenenä sekä AVIA Real Estate Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Haastattelupyynnöt:

Lilja Kettunen
Viestintäpäällikkö
lilja.kettunen@pontos.fi
045 343 4004

Organisaatio: Pontos Group