Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Roosa Verkasalo

Olen erikoitunut rakennetun ympäristön ja urbaanin kulttuurin rajapintojen tarkasteluun kestävän kehityksen näkökulmista poikkitieteellisen Creative Sustainability maisterin (Aalto-yliopisto) opintojeni myötä.

Suunnittelukokemusta minulla on ravintola-, hotelli-, työtila-, laiva- sekä retail-suunnittelun saroilta. Kokemusta on karttunut luonnossuunnittelusta, konseptin rakentamiseen ja toteutuksen valvontaan. Sisustusarkkitehtuurin ja kestävyyden teemojen ymmärrys mahdollistaa vastuullisuuden, hyvinvoinnin ja toiminnallisuuden tuomisen osaksi kaikkia työvaiheita. Vahvuuksiini kuuluu järjestelmällinen ja huolellinen työskentelytapa.

Ajattelen, että kestävä kehitys on rakennetun ympäristön parissa työskenteleviä aloja poikkileikkaava näkökulma. Työni edellyttää sujuvaa sidosryhmäviestintää, suureen kuvaan vaikuttavien syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja kykyä rakentaa näiden pohjalta design-prosesseja, jotka tukevat strategisia tavoitteita ja kestävät aikaa.

Haastattelupyynnöt:

info@amerikka.fi , Linda Praulina

Organisaatio: Suunnittelutoimisto Amerikka Oy