Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Simo Skogberg

Toimin energiasuunnittelun osastopäällikkönä Green Building Partners / Raksystemsillä. Tavoitteenamme on löytää useista näkökulmista katsottuna järkevimmät ratkaisut rakennetun ympäristön hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Teemme töitä erityisesti uudis- ja peruskorjaushankkeiden parissa energiatehokkuuden ja sitä kautta myös vähähiilisyyden edistämiseksi. Rakennusten teknisten järjestelmien kehittyessä energiatehokkuus syntyy useista pienistä oivalluksista, joiden löytäminen sopivilla laskenta- ja optimointityökaluilla on entistä tärkeämpi osa suunnittelua. Toimin aktiivisesti myös LEED- ja RTS-ympäristöluokitusten ohjauksen parissa mm. FiGBC:n LEED-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana, sekä sisäympäristömittausten parissa.

Haastattelupyynnöt:

Energiatehokkuuteen ja energiasuunnitteluun liittyvät haastattelupyynnöt voi ohjata minulle, ja vastaan myös mielelläni hankevaiheen LEED- ja RTS-ympäristöluokitusten kysymyksiin.

Organisaatio: Green Building Partners Oy / Raksystems