Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Sisko Anttalainen

Työskentelen Fyralla sisustusarkkitehtina ja kestävän kehityksen koordinaattorina.

Toimenkuvassani pohdin muun muassa, mitä on kestävä sisustusarkkitehtuuri, mistä työmme suurimmat päästöt muodostuvat ja miten niitä voidaan vähentää. Pääpaino selvitystyössäni on ympäristövastuun alueella.
Sisustusarkkitehtien suunnittelupöydän kautta kulkee suuria materiaalivirtoja. Tavoitteemme Fyralla on vähentää näitä työstämme välillisesti aiheutuvia päästöjä, mikä puolestaan edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä: materiaalitietämystä, kohteen ja asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja ennakointia sekä tietoa erilaisten ratkaisujen ympäristövaikutuksista. Päivitämme tietämystämme näiltä osin jatkuvasti.

Haluamme Green Building Council Finlandin jäsenenä edustaa rakennetun ympäristön aluetta, jolle vähähiilisyyden apuvälineet eivät vielä toistaiseksi yllä. Tavoitteemme on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollistaa elinkaarilaskenta myös tilasuunnittelun mittakaavaan. Tällöin voimme tarjota asiakkaillemme luotettavaa dataa suunnitelmiemme ympäristövaikutuksista ja tehdä estetiikkaankin vaikuttavia päätöksiä ympäristövastuulinssin läpi tarkastellen.

Päästövähennysten edellytyksenä on, että yhteistyö ja dialogi eri sidosryhmien kanssa toimii. Keskustelen mielelläni tilasuunnittelun vastuullisuusnäkökulmista ja siitä, miten voimme yhdessä karsia rakennetun ympäristön päästöjä ja luoda parempia tiloja.

Haastattelupyynnöt:

Toimitusjohtaja ja osakas Hanna Neuvo, puh. 040 582 8961
hanna.neuvo@fyra.fi

Organisaatio: Suunnittelutoimisto Fyra