Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija

Tuuli Korjus

Rakennetulla ympäristöllä on valtava vaikutus ilmastonmuutoksen hallinnas­sa. Uskon, että kiinteistökehitykses­säkin ilmastoasioiden painoarvo tulee vain kasvamaan ja osaaminen tällä alueella on yhä enemmän viability-asia kuin lisäpalvelu. On tärkeää ymmärtää, millaisia muutoksia regulaatio tuo EU-tasolla sekä kansallisella tasolla kiinteistön käyttäjän ja sijoittajan näkökulmasta vaatimuksiin ja miten näihin konkreettisesti voisi vastata. Oma osaamisalueeni painottuu markkinatarpeiden ymmärrykseen ja strategisten painopisteiden hahmottamiseen – mihin konseptointi- ja suunnitteluprosessissa kannattaa panostaa, jotta vastaamme mahdollisimman tarkasti tilaajiemme tulevaisuuden tarpeisiin vastuullisuuden osalta.

Organisaatio: Suunnittelutoimisto Amerikka Oy