Menu
Menu

GBC:n Euroopan verkoston avoin kirje EU:lle vaatii tunnustamaan kiinteistö- ja rakennusalan roolin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Yli 20 valtiota World Green Building Councilin Eurooppa-verkostosta on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa vaaditaan Euroopan komissiota tunnustamaan rakennetun ympäristön merkittävän roolin ilmastonmuutoksen kannalta neutraalin Euroopan luomisessa. 

Yli 4500 kiinteistö- ja rakennusalan tahoa edustava GBC-verkosto toteaa, että EU 2050 -strategiassa on tunnustettava alan merkittävä potentiaali Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. 36 % päästöistä, 40 % energiankulutuksesta ja 50 % raaka-aineen louhinnasta EU:n alueella muodostuu rakennuksista, minkä vuoksi EU 2050 -strategiassa on asetettava etusijalle rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja rakennetun ympäristön suojeluun tähtäävien elinkaaren vaikutusten hallinta.

GBC:n Eurooppa-verkosto varoittaa, että EU ei ole saavuttamassa vuodelle 2020 asetettuja energiatehokkuustavoitteita, koska Euroopan rakennuksia ei ole kunnostettu vaaditulla tavalla. Verkosto kehottaa Euroopan komissiota tekemään yhteistyötä maiden, kaupunkien, yritysten ja kansalaisten kanssa luodakseen korjausstrategioita, joilla on takanaan sekä poliittinen että kuluttajien tuki.

GBC:n eurooppalainen kumppaniverkosto viimeistelee parhaillaan uutta strategiaa tuleville vuosille kasvattaakseen tarjoamaansa tukea EU:lle, hallituksille ja kiinteistö- ja rakennusalalle.

Lue kirje täältä: https://www.worldgbc.org/sites/default/files/2050%20Letter%20Final.pdf

Lue lisää aiheesta: https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-councils-urge-european-commission-recognise-unparalleled-potential-built

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami