Green Building Council Finland

BUILD UPON: 2000 organisaatiota mukana tukemassa kansallisten korjausrakentamisen strategioiden päivitystyötä

Kansainvälinen BUILD UPON -projektimme ensimmäinen vaihe päättyi tiistaina 28. helmikuuta. Nyt on aika katsoa, mitä maailman suurin korjausrakentamisen yhteistyöhanke on saanut aikaan Euroopassa – onhan mukana ollut jopa 2000 toimijaa!

Euroopan maat viimeistelevät tällä hetkellä energiatehokkuusdirektiivin artikla neljän vaatimien kansallisten korjausrakentamisen strategioiden ensimmäistä päivityskierrosta. Tätä prosessia tukenut BUILD UPON -hankkeemme on juuri saatu päätökseen ja siihen osallistuneiden maiden Green Building Councilit ovat keränneet yli 100 sidosryhmätyöpajasta saadut kommentit ja ehdotukset yhteen ja valmistelevat yhteenvetoja toimitettavaksi kansallisesta päivitysprosessista vastuussa oleville tahoille.

Suomen kaikkien työpajojen yhteenvedot löytyvät täältä.Tilaisuuksissa pidetyt esitykset taas löytyvät SlideShare-tilitämme. Työpajojen teemoina olivat kansallinen iso kuva (yhteistyössä ympäristöministeriö), toimitilojen energiatehokkuus (yhteistyössä RAKLI ja TETS-toimijat), asuinkerrostalojen energiahaasteet (yhteistyössä ympäristöministeriö, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kuluttajien energianeuvonta), energiatehokkuuskorjausten kysynnän kasvattaminen (yhteistyössä VTT), kuntien haasteet sekä energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudet.

Brysselin BUILD UPON Leaders’ Summitissa esillä parhaita esimerkkejä kansallisista käytännöistä

Kaksivuotinen Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman hankkeen viimeinen työpaja järjestettiin 20.–21.2. Brysselissä. Hankemaat yhteistyökumppaneineen kokoontuivat jakamaan kokemuksiaan, kansallisia näkemyksiä ja tunnistettuja erityishaasteita, keskustelemaan strategioiden päivitystyön etenemisestä sekä inspiroitumaan toistensa kunnianhimoisimmista saavutuksista. Suomen korjausrakentamisen strategian kansallista päivittämisprosessia olivat paikalla esittelemässä Eero Nippala (Tampereen ammattikorkeakoulu) sekä Terttu Vainio (VTT).

Brysselin BUILD UPON Leaders’ Summit II -tapahtumassa Suomen kansallisen korjausrakentamisen strategian päivityksen askelmerkkejä esitteli Eero Nippala (TAMK).

Mitä sitten on saatu aikaan?

Hanke toi Espanjan Green Building Councilin johdolla yhteen 13 maata ponnistelemaan yhdessä yhä kunnianhimoisempien korjausrakentamisen strategioiden laatimisen tukemiseksi ja viedäkseen Eurooppaa yhteisvoimin kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta. BUILD UPON -hankemaat tekivät läheistä yhteistyötä kansallisten strategian päivittämisestä vastuussa olevien tahojen kanssa. Suomessa tästä päivitystyöstä vastaa ympäristöministeriö, joka myös on ollut tiiviisti mukana hankkeessa, sekä kansallisessa työryhmässä että kansainvälisessä Advisory Boardissa. Kahden vuoden aikana BUILD UPON on koonnut hankemaissa yhteen kaikki korjausrakentamisen tärkeimmät sidosryhmät keskustelemaan siitä, miten energiatehokkuutta voitaisiin yhä paremmin edistää heidän toimintansa kautta korjausrakentamisen keinoin ja miten kansalliset strategiat voisivat omalta osaltaan tukea tällaista toimintaa mahdollisimman hyvin.

Lopullisena tavoitteena on löytää askelmerkkejä sille, että korjausrakentamisessa piilevä valtava energiatehokkuuden parantamisen potentiaali saataisiin kokonaisuudessaan hyödynnettyä matkalla kohti vuoden 2050 ilmastotavoitteita. Kaikkien eri teemoja käsitelleiden työpajojen raportit on ladattavissa osoitteesta www.buildupon.eu ja Green Building Councilit ovat myös laatineet yhteenvedon kansallisesti tarvittavista toimenpiteistä ja ehdotuksista kansallisen strategian päivitystyöhön. Nämä tullaan julkaisemaan samalla sivustolla.

Green Building Council Finland haluaa lämpimästi kiittää kaikkia 23 Suomen työryhmässä mukana ollutta asiantuntijaa, tapahtumakumppaneita sekä kaikkia 120 työpajoihimme osallistunutta organisaatiota hienosta keskustelusta, rakentavasta asenteesta kansallisten haasteidemme voittamiseen sekä aktiivisuudesta päivitettävän korjausrakentamisen strategian kommentoimisessa.

Suomessa BUILD UPON -hankkeen työpajoihin osallistui toimijoita tasaisesti ympäri kiinteistö- ja rakentamisalaa.

Hanke lukuina:

  • Vuonna 2016 BUILD UPON on osallistanut 2,000 tärkeintä korjausrakentamisen sidosryhmää
  • Järjestänyt 100 työpajaa ympäri Euroopan mahdollistaakseen laaja-alaisen yhteistyön Euroopan energiatehokkuu- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi korjausrakentamisen keinoin
  • RenoWiki portaaliin kerätty yli 750 korjausrakentamisen ratkaisua yleistä tietoisuutta lisäävistä hankkeista aina poliittisiin toimenpiteisiin ja rahoitusta käsitteleviin kokonaisuuksiin, eli sellaisia hankkeita, joista voi hakea inspiraatiota kansallisen toiminnan kehittämiseen
  • BUILD UPON on kerännyt myös kiitosta useilta valtioilta ja hallituksilta, kaupungeilta ja julkisilta toimijoilta ympäri Euroopan

Hiljattain Irlannin ministeri Seán Canney totesi, että “BUILD UPONin kaltaisten projektien antaman tuen seurauksena olen vakuuttunut, että voimme muuntaa kunnianhimoiset tavoitteemme konkreettisiksi toimenpiteiksi päästöjen vähentämiseksi ja aikaansaadaksemme muutoksen, jota taloutemme hiilidioksidipäästöjen poistaminen vaatii.”  Viime vuonna myös Euroopan komission Vice President Maroš Šefčovič ylisti hanketta: “WorldGBC’s BUILD UPON on todellinen johtajien ja suunnannäyttäjien yhteistö – me luotamme teidän johtajuuteenne Euroopan laajuisen korjausrakentamisen muutoksen aikaansaamisessa.” 

Mitä seuraavaksi?

BUILD UPON -hanke on virallisesti päättynyt, mutta periaatteessa kyseessä on vain sen ensimmäinen vaihe. Kansalliset Green Building Councilit toimittavat hankkeen tuloksena muodostetut näkemykset kunkin maan korjausrakentamisen tilanteesta ja ehdotuksensa energiatehokkuuden yhä laajempaan parantamiseen strategian päivityksestä vastaaville tahoille. Euroopan jäsenmaiden on määrä toimittaa päivitetyt kansalliset korjausrakentamisen strategiat 30. huhtikuuta mennessä. Lisäksi hankkeesta julkaistaan maakohtaisia yhteenvetoja sekä hankkeen loppuraportti.

Tavoitteena on jatkaa kansallisia strategioita tukevaa työtä myös niiden täytäntöönpanon osalta sekä olla tiiviisti mukana myös kolmen vuoden päässä häämöttävällä seuraavalla päivityskierroksella.[hr]

Lataa kaikkien BUILD UPON -työpajojen yhteenvedot linkistä!

buildupon.eu/fi/dialogi/countries/finland/

Lisätietoja: Sami Lankiniemi (etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa