Green Building Council Finland

BUILD UPON: 2000 organisaatiota mukana tukemassa kansallisten korjausrakentamisen strategioiden päivitystyötä

Kansainvälinen BUILD UPON -projektimme ensimmäinen vaihe päättyi tiistaina 28. helmikuuta. Nyt on aika katsoa, mitä maailman suurin korjausrakentamisen yhteistyöhanke on saanut aikaan Euroopassa – onhan mukana ollut jopa 2000 toimijaa!

Euroopan maat viimeistelevät tällä hetkellä energiatehokkuusdirektiivin artikla neljän vaatimien kansallisten korjausrakentamisen strategioiden ensimmäistä päivityskierrosta. Tätä prosessia tukenut BUILD UPON -hankkeemme on juuri saatu päätökseen ja siihen osallistuneiden maiden Green Building Councilit ovat keränneet yli 100 sidosryhmätyöpajasta saadut kommentit ja ehdotukset yhteen ja valmistelevat yhteenvetoja toimitettavaksi kansallisesta päivitysprosessista vastuussa oleville tahoille.

Suomen kaikkien työpajojen yhteenvedot löytyvät täältä.Tilaisuuksissa pidetyt esitykset taas löytyvät SlideShare-tilitämme. Työpajojen teemoina olivat kansallinen iso kuva (yhteistyössä ympäristöministeriö), toimitilojen energiatehokkuus (yhteistyössä RAKLI ja TETS-toimijat), asuinkerrostalojen energiahaasteet (yhteistyössä ympäristöministeriö, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kuluttajien energianeuvonta), energiatehokkuuskorjausten kysynnän kasvattaminen (yhteistyössä VTT), kuntien haasteet sekä energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudet.

Brysselin BUILD UPON Leaders’ Summitissa esillä parhaita esimerkkejä kansallisista käytännöistä

Kaksivuotinen Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman hankkeen viimeinen työpaja järjestettiin 20.–21.2. Brysselissä. Hankemaat yhteistyökumppaneineen kokoontuivat jakamaan kokemuksiaan, kansallisia näkemyksiä ja tunnistettuja erityishaasteita, keskustelemaan strategioiden päivitystyön etenemisestä sekä inspiroitumaan toistensa kunnianhimoisimmista saavutuksista. Suomen korjausrakentamisen strategian kansallista päivittämisprosessia olivat paikalla esittelemässä Eero Nippala (Tampereen ammattikorkeakoulu) sekä Terttu Vainio (VTT).

Brysselin BUILD UPON Leaders’ Summit II -tapahtumassa Suomen kansallisen korjausrakentamisen strategian päivityksen askelmerkkejä esitteli Eero Nippala (TAMK).

Mitä sitten on saatu aikaan?

Hanke toi Espanjan Green Building Councilin johdolla yhteen 13 maata ponnistelemaan yhdessä yhä kunnianhimoisempien korjausrakentamisen strategioiden laatimisen tukemiseksi ja viedäkseen Eurooppaa yhteisvoimin kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta. BUILD UPON -hankemaat tekivät läheistä yhteistyötä kansallisten strategian päivittämisestä vastuussa olevien tahojen kanssa. Suomessa tästä päivitystyöstä vastaa ympäristöministeriö, joka myös on ollut tiiviisti mukana hankkeessa, sekä kansallisessa työryhmässä että kansainvälisessä Advisory Boardissa. Kahden vuoden aikana BUILD UPON on koonnut hankemaissa yhteen kaikki korjausrakentamisen tärkeimmät sidosryhmät keskustelemaan siitä, miten energiatehokkuutta voitaisiin yhä paremmin edistää heidän toimintansa kautta korjausrakentamisen keinoin ja miten kansalliset strategiat voisivat omalta osaltaan tukea tällaista toimintaa mahdollisimman hyvin.

Lopullisena tavoitteena on löytää askelmerkkejä sille, että korjausrakentamisessa piilevä valtava energiatehokkuuden parantamisen potentiaali saataisiin kokonaisuudessaan hyödynnettyä matkalla kohti vuoden 2050 ilmastotavoitteita. Kaikkien eri teemoja käsitelleiden työpajojen raportit on ladattavissa osoitteesta www.buildupon.eu ja Green Building Councilit ovat myös laatineet yhteenvedon kansallisesti tarvittavista toimenpiteistä ja ehdotuksista kansallisen strategian päivitystyöhön. Nämä tullaan julkaisemaan samalla sivustolla.

Green Building Council Finland haluaa lämpimästi kiittää kaikkia 23 Suomen työryhmässä mukana ollutta asiantuntijaa, tapahtumakumppaneita sekä kaikkia 120 työpajoihimme osallistunutta organisaatiota hienosta keskustelusta, rakentavasta asenteesta kansallisten haasteidemme voittamiseen sekä aktiivisuudesta päivitettävän korjausrakentamisen strategian kommentoimisessa.

Suomessa BUILD UPON -hankkeen työpajoihin osallistui toimijoita tasaisesti ympäri kiinteistö- ja rakentamisalaa.

Hanke lukuina:

  • Vuonna 2016 BUILD UPON on osallistanut 2,000 tärkeintä korjausrakentamisen sidosryhmää
  • Järjestänyt 100 työpajaa ympäri Euroopan mahdollistaakseen laaja-alaisen yhteistyön Euroopan energiatehokkuu- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi korjausrakentamisen keinoin
  • RenoWiki portaaliin kerätty yli 750 korjausrakentamisen ratkaisua yleistä tietoisuutta lisäävistä hankkeista aina poliittisiin toimenpiteisiin ja rahoitusta käsitteleviin kokonaisuuksiin, eli sellaisia hankkeita, joista voi hakea inspiraatiota kansallisen toiminnan kehittämiseen
  • BUILD UPON on kerännyt myös kiitosta useilta valtioilta ja hallituksilta, kaupungeilta ja julkisilta toimijoilta ympäri Euroopan

Hiljattain Irlannin ministeri Seán Canney totesi, että “BUILD UPONin kaltaisten projektien antaman tuen seurauksena olen vakuuttunut, että voimme muuntaa kunnianhimoiset tavoitteemme konkreettisiksi toimenpiteiksi päästöjen vähentämiseksi ja aikaansaadaksemme muutoksen, jota taloutemme hiilidioksidipäästöjen poistaminen vaatii.”  Viime vuonna myös Euroopan komission Vice President Maroš Šefčovič ylisti hanketta: “WorldGBC’s BUILD UPON on todellinen johtajien ja suunnannäyttäjien yhteistö – me luotamme teidän johtajuuteenne Euroopan laajuisen korjausrakentamisen muutoksen aikaansaamisessa.” 

Mitä seuraavaksi?

BUILD UPON -hanke on virallisesti päättynyt, mutta periaatteessa kyseessä on vain sen ensimmäinen vaihe. Kansalliset Green Building Councilit toimittavat hankkeen tuloksena muodostetut näkemykset kunkin maan korjausrakentamisen tilanteesta ja ehdotuksensa energiatehokkuuden yhä laajempaan parantamiseen strategian päivityksestä vastaaville tahoille. Euroopan jäsenmaiden on määrä toimittaa päivitetyt kansalliset korjausrakentamisen strategiat 30. huhtikuuta mennessä. Lisäksi hankkeesta julkaistaan maakohtaisia yhteenvetoja sekä hankkeen loppuraportti.

Tavoitteena on jatkaa kansallisia strategioita tukevaa työtä myös niiden täytäntöönpanon osalta sekä olla tiiviisti mukana myös kolmen vuoden päässä häämöttävällä seuraavalla päivityskierroksella.[hr]

Lataa kaikkien BUILD UPON -työpajojen yhteenvedot linkistä!

buildupon.eu/fi/dialogi/countries/finland/

Lisätietoja: Sami Lankiniemi (etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT