Green Building Council Finland

BUILD UPON: Miten saada energiatehokkuuskorjausten kysyntä kasvuun?

Build Upon –hankkeemme neljäs työpaja järjestettiin torstaina 29.9. ja se keskittyi etsimään keinoja energiatehokkuutta parantavien korjausrakentamisen hankkeiden kysynnän kasvattamiseen. Paikalla oli yli 30 teeman asiantuntijaa. Esitykset löytyvät tekstin lopusta. Seuraava työpaja kuntien energiakorjausten haasteista tiistaina 1.11. , lisätietoja täältä.

2016bu_ws402_web

Tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa projektipäällikkömme Sami Lankiniemi esitteli aikaisempien Build Upon –työpajojen tuloksia. Nostoissa keskityttiin asuinrakennusten korjausta koskeviin haasteisiin sekä erityisesti toimijoiden ja alan ongelmiin, joiden on aiemmissa työpajoissa todettu hidastavan korjausrakentamisen kautta tapahtuvaa energiatehokkuuden edistämistä. Asuintalojen osalta tärkeimmiksi nousivat se, miten voitaisiin paremmin auttaa pitkän aikavälin strategista suunnittelua kunnossapidon ja ylläpidon tukemiseksi, miten voitaisiin tuottaa avointa, luotettavaa ja puolueetonta tietoa korjaushankkeiden suunnittelun tueksi sekä se, miten energiatehokkuus ei vetoa tavallisiin asunnonomistajiin tai asukkaisiin. Lisäksi keskusteltiin digitalisaation mahdollisuuksista.

2016bu_ws401_web

VTT:n Riikka Holopainen (kuvassa yllä) jatkoi päivää esityksellä lähes nollaenergiatason korjausten esteistä ja esiti ehdotuksia tarvittaviksi toimenpiteiksi Nezer-hankkeen pohjalta. Päätavoitteena tällä projektilla on lisätä lähes nollaenergiatasolle tähtäävää korjausrakentamista tuottamalla tietoa ratkaisuista ja hyödyistä kiinteistönomistajille ja rakennusalan toimijoille. Holopainen jakaa lähes nollaenergiarakentamisen merkittävimmät esteet 1) itse rakennukseen ja sen sijaintiin, 2) osaamiseen sekä asenteisiin ja päätöksentekoon, 3) tekniikkaan ja arkkitehtuuriin sekä 4) taloudelliseen kannattavuuteen ja resursseihin liittyviin tekijöihin. Näiden yksityiskohtaisemman tarkastelun löydät Riikan esityksestä.

Yllä mainitut esteet voidaan VTT:n mukaan ratkaista seuraavilla toimenpiteillä: energia-avustukset lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi tai uusiutuvan energian hyödyntämiseksi kaikille kotitalouksille, muuttotappioalueille suunnatut korjausavustukset, lakimuutos asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon helpottamiseksi, kotitalousvähennys myös asunto-osakeyhtiöille, energiatodistusluokan huomiointi varainsiirtoveron suuruudessa sekä energia-avustuksen määrän sitomisen energiatehokkuuden parantamisasteeseen.

Korjaus lähes nollaenergiatasoon päivässä

Tilaisuuden keynote-puhujaksi oli kutsuttu professori Mieke Oostra (kuvassa alla) Groningenin Hanze University of Applied Sciences -koulun NoorderRuimte-yksiköstä. Hän pureutui päivän aiheeseen de Stroomversnelling -hankkeen kautta, kertoen miten Alankomaissa on onnistuttu korjaamaan asuintaloja lähes nollaenergia -tasoon uuden menettelytavan avulla.

2016bu_ws403_web

Tavoitteena oli lyhentää energiatehokkuutta parantavan korjausprojektin kesto yhteen viikkoon, tarjota 10 vuoden takuuaika, korjata ilman vuokrien korotusta ja kuunnella asukkaiden tarpeita sekä vauhdittaa lähes nollaenergiakorjausten markkinoiden kasvua. Merkittävimpinä tuloksina mainittakoon, että hankkeessa kehitetyllä konseptilla korjauksen kesto työmaalla saatiin puristettua yhteen päivään ja pudotettua kustannuksia neljänneksellä edellisestä kehitysvaiheesta ja alle kolmasosaan lähtötasosta.

Kiritystä energiatehokkuuskorjausten markkinoille

Iltapäivän työpajoissa käsiteltiin korjaushankkeiden prosessin kehittämistä sekä myyntiprosessin kehittämistä. Itse korjaushankkeen prosessin osalta käsiteltiin sitä, miten hankkeista saataisiin asukkaan kannalta mahdollisimman mieluisia. Keskusteltiin myös siitä, kenen vastuulla näiden hankkeiden vetäminen yleensä on ja miten eri sidosryhmiä osallistetaan eri vaiheissa. Pöydissä puitiin myös, mitä tapahtuu kun korjaushanke on valmistunut ja miten niiden onnistumista tulisi mitata. Lisäksi laadittiin ehdotuksia siihen, miten asukkaita voitaisiin paremmin opastaa käyttöön ja pohdittiin, miten asukkaat saataisiin tietoisiksi omasta roolistaan luvattujen tulosten saavuttamisen osalta.

Myyntipuolella keskustelua käytiin siitä, onko toimijoilla saatavilla tarpeeksi markkinatietoa toimiensa tueksi. Pöydissä puhuttiin myös siitä, miten ja millä argumentein energiatehokkuuskorjauksia tulisi myydä – tulisiko esimerkiksi keskittyä energiatehokkuuden sijaan korjaushankkeiden kautta parantuneisiin asuinolosuhteisiin ja tehdä myynnin osalta kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Olisiko tämä lähestymistapa keino sovittaa asukkaiden tarpeet ja korjauksen kautta saavutettavat hyödyt linjaan keskenään?

Esitykset

Sami Lankiniemi – Nostoja aiemmista Build Upon -työpajoista

Riikka Holopainen – Lähes nollaenergiatason korjauksen esteet ja ehdotuksia toimenpiteiksi

Mieke Oostra – Experiences from de Stroomversnelling[hr]

Kansainvälinen Build Upon -hanke kokoaa kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset yhteen julkisen sektorin toimijoiden kanssa kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla. Hanke tukee energiatehokkuusdirektiivin artikla 4:n vaatimaa kansallisten korjausrakentamisen strategioiden päivitystyötä.

6f92ae3d-1f51-47d7-bc3d-681212c4b3ea

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.