Green Building Council Finland

BUILD UPON: Miten saada energiatehokkuuskorjausten kysyntä kasvuun?

Build Upon –hankkeemme neljäs työpaja järjestettiin torstaina 29.9. ja se keskittyi etsimään keinoja energiatehokkuutta parantavien korjausrakentamisen hankkeiden kysynnän kasvattamiseen. Paikalla oli yli 30 teeman asiantuntijaa. Esitykset löytyvät tekstin lopusta. Seuraava työpaja kuntien energiakorjausten haasteista tiistaina 1.11. , lisätietoja täältä.

2016bu_ws402_web

Tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa projektipäällikkömme Sami Lankiniemi esitteli aikaisempien Build Upon –työpajojen tuloksia. Nostoissa keskityttiin asuinrakennusten korjausta koskeviin haasteisiin sekä erityisesti toimijoiden ja alan ongelmiin, joiden on aiemmissa työpajoissa todettu hidastavan korjausrakentamisen kautta tapahtuvaa energiatehokkuuden edistämistä. Asuintalojen osalta tärkeimmiksi nousivat se, miten voitaisiin paremmin auttaa pitkän aikavälin strategista suunnittelua kunnossapidon ja ylläpidon tukemiseksi, miten voitaisiin tuottaa avointa, luotettavaa ja puolueetonta tietoa korjaushankkeiden suunnittelun tueksi sekä se, miten energiatehokkuus ei vetoa tavallisiin asunnonomistajiin tai asukkaisiin. Lisäksi keskusteltiin digitalisaation mahdollisuuksista.

2016bu_ws401_web

VTT:n Riikka Holopainen (kuvassa yllä) jatkoi päivää esityksellä lähes nollaenergiatason korjausten esteistä ja esiti ehdotuksia tarvittaviksi toimenpiteiksi Nezer-hankkeen pohjalta. Päätavoitteena tällä projektilla on lisätä lähes nollaenergiatasolle tähtäävää korjausrakentamista tuottamalla tietoa ratkaisuista ja hyödyistä kiinteistönomistajille ja rakennusalan toimijoille. Holopainen jakaa lähes nollaenergiarakentamisen merkittävimmät esteet 1) itse rakennukseen ja sen sijaintiin, 2) osaamiseen sekä asenteisiin ja päätöksentekoon, 3) tekniikkaan ja arkkitehtuuriin sekä 4) taloudelliseen kannattavuuteen ja resursseihin liittyviin tekijöihin. Näiden yksityiskohtaisemman tarkastelun löydät Riikan esityksestä.

Yllä mainitut esteet voidaan VTT:n mukaan ratkaista seuraavilla toimenpiteillä: energia-avustukset lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi tai uusiutuvan energian hyödyntämiseksi kaikille kotitalouksille, muuttotappioalueille suunnatut korjausavustukset, lakimuutos asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon helpottamiseksi, kotitalousvähennys myös asunto-osakeyhtiöille, energiatodistusluokan huomiointi varainsiirtoveron suuruudessa sekä energia-avustuksen määrän sitomisen energiatehokkuuden parantamisasteeseen.

Korjaus lähes nollaenergiatasoon päivässä

Tilaisuuden keynote-puhujaksi oli kutsuttu professori Mieke Oostra (kuvassa alla) Groningenin Hanze University of Applied Sciences -koulun NoorderRuimte-yksiköstä. Hän pureutui päivän aiheeseen de Stroomversnelling -hankkeen kautta, kertoen miten Alankomaissa on onnistuttu korjaamaan asuintaloja lähes nollaenergia -tasoon uuden menettelytavan avulla.

2016bu_ws403_web

Tavoitteena oli lyhentää energiatehokkuutta parantavan korjausprojektin kesto yhteen viikkoon, tarjota 10 vuoden takuuaika, korjata ilman vuokrien korotusta ja kuunnella asukkaiden tarpeita sekä vauhdittaa lähes nollaenergiakorjausten markkinoiden kasvua. Merkittävimpinä tuloksina mainittakoon, että hankkeessa kehitetyllä konseptilla korjauksen kesto työmaalla saatiin puristettua yhteen päivään ja pudotettua kustannuksia neljänneksellä edellisestä kehitysvaiheesta ja alle kolmasosaan lähtötasosta.

Kiritystä energiatehokkuuskorjausten markkinoille

Iltapäivän työpajoissa käsiteltiin korjaushankkeiden prosessin kehittämistä sekä myyntiprosessin kehittämistä. Itse korjaushankkeen prosessin osalta käsiteltiin sitä, miten hankkeista saataisiin asukkaan kannalta mahdollisimman mieluisia. Keskusteltiin myös siitä, kenen vastuulla näiden hankkeiden vetäminen yleensä on ja miten eri sidosryhmiä osallistetaan eri vaiheissa. Pöydissä puitiin myös, mitä tapahtuu kun korjaushanke on valmistunut ja miten niiden onnistumista tulisi mitata. Lisäksi laadittiin ehdotuksia siihen, miten asukkaita voitaisiin paremmin opastaa käyttöön ja pohdittiin, miten asukkaat saataisiin tietoisiksi omasta roolistaan luvattujen tulosten saavuttamisen osalta.

Myyntipuolella keskustelua käytiin siitä, onko toimijoilla saatavilla tarpeeksi markkinatietoa toimiensa tueksi. Pöydissä puhuttiin myös siitä, miten ja millä argumentein energiatehokkuuskorjauksia tulisi myydä – tulisiko esimerkiksi keskittyä energiatehokkuuden sijaan korjaushankkeiden kautta parantuneisiin asuinolosuhteisiin ja tehdä myynnin osalta kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Olisiko tämä lähestymistapa keino sovittaa asukkaiden tarpeet ja korjauksen kautta saavutettavat hyödyt linjaan keskenään?

Esitykset

Sami Lankiniemi – Nostoja aiemmista Build Upon -työpajoista

Riikka Holopainen – Lähes nollaenergiatason korjauksen esteet ja ehdotuksia toimenpiteiksi

Mieke Oostra – Experiences from de Stroomversnelling[hr]

Kansainvälinen Build Upon -hanke kokoaa kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset yhteen julkisen sektorin toimijoiden kanssa kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla. Hanke tukee energiatehokkuusdirektiivin artikla 4:n vaatimaa kansallisten korjausrakentamisen strategioiden päivitystyötä.

6f92ae3d-1f51-47d7-bc3d-681212c4b3ea

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa