Green Building Council Finland

BUILD UPON: Miten saada energiatehokkuuskorjausten kysyntä kasvuun?

Build Upon –hankkeemme neljäs työpaja järjestettiin torstaina 29.9. ja se keskittyi etsimään keinoja energiatehokkuutta parantavien korjausrakentamisen hankkeiden kysynnän kasvattamiseen. Paikalla oli yli 30 teeman asiantuntijaa. Esitykset löytyvät tekstin lopusta. Seuraava työpaja kuntien energiakorjausten haasteista tiistaina 1.11. , lisätietoja täältä.

2016bu_ws402_web

Tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa projektipäällikkömme Sami Lankiniemi esitteli aikaisempien Build Upon –työpajojen tuloksia. Nostoissa keskityttiin asuinrakennusten korjausta koskeviin haasteisiin sekä erityisesti toimijoiden ja alan ongelmiin, joiden on aiemmissa työpajoissa todettu hidastavan korjausrakentamisen kautta tapahtuvaa energiatehokkuuden edistämistä. Asuintalojen osalta tärkeimmiksi nousivat se, miten voitaisiin paremmin auttaa pitkän aikavälin strategista suunnittelua kunnossapidon ja ylläpidon tukemiseksi, miten voitaisiin tuottaa avointa, luotettavaa ja puolueetonta tietoa korjaushankkeiden suunnittelun tueksi sekä se, miten energiatehokkuus ei vetoa tavallisiin asunnonomistajiin tai asukkaisiin. Lisäksi keskusteltiin digitalisaation mahdollisuuksista.

2016bu_ws401_web

VTT:n Riikka Holopainen (kuvassa yllä) jatkoi päivää esityksellä lähes nollaenergiatason korjausten esteistä ja esiti ehdotuksia tarvittaviksi toimenpiteiksi Nezer-hankkeen pohjalta. Päätavoitteena tällä projektilla on lisätä lähes nollaenergiatasolle tähtäävää korjausrakentamista tuottamalla tietoa ratkaisuista ja hyödyistä kiinteistönomistajille ja rakennusalan toimijoille. Holopainen jakaa lähes nollaenergiarakentamisen merkittävimmät esteet 1) itse rakennukseen ja sen sijaintiin, 2) osaamiseen sekä asenteisiin ja päätöksentekoon, 3) tekniikkaan ja arkkitehtuuriin sekä 4) taloudelliseen kannattavuuteen ja resursseihin liittyviin tekijöihin. Näiden yksityiskohtaisemman tarkastelun löydät Riikan esityksestä.

Yllä mainitut esteet voidaan VTT:n mukaan ratkaista seuraavilla toimenpiteillä: energia-avustukset lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi tai uusiutuvan energian hyödyntämiseksi kaikille kotitalouksille, muuttotappioalueille suunnatut korjausavustukset, lakimuutos asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon helpottamiseksi, kotitalousvähennys myös asunto-osakeyhtiöille, energiatodistusluokan huomiointi varainsiirtoveron suuruudessa sekä energia-avustuksen määrän sitomisen energiatehokkuuden parantamisasteeseen.

Korjaus lähes nollaenergiatasoon päivässä

Tilaisuuden keynote-puhujaksi oli kutsuttu professori Mieke Oostra (kuvassa alla) Groningenin Hanze University of Applied Sciences -koulun NoorderRuimte-yksiköstä. Hän pureutui päivän aiheeseen de Stroomversnelling -hankkeen kautta, kertoen miten Alankomaissa on onnistuttu korjaamaan asuintaloja lähes nollaenergia -tasoon uuden menettelytavan avulla.

2016bu_ws403_web

Tavoitteena oli lyhentää energiatehokkuutta parantavan korjausprojektin kesto yhteen viikkoon, tarjota 10 vuoden takuuaika, korjata ilman vuokrien korotusta ja kuunnella asukkaiden tarpeita sekä vauhdittaa lähes nollaenergiakorjausten markkinoiden kasvua. Merkittävimpinä tuloksina mainittakoon, että hankkeessa kehitetyllä konseptilla korjauksen kesto työmaalla saatiin puristettua yhteen päivään ja pudotettua kustannuksia neljänneksellä edellisestä kehitysvaiheesta ja alle kolmasosaan lähtötasosta.

Kiritystä energiatehokkuuskorjausten markkinoille

Iltapäivän työpajoissa käsiteltiin korjaushankkeiden prosessin kehittämistä sekä myyntiprosessin kehittämistä. Itse korjaushankkeen prosessin osalta käsiteltiin sitä, miten hankkeista saataisiin asukkaan kannalta mahdollisimman mieluisia. Keskusteltiin myös siitä, kenen vastuulla näiden hankkeiden vetäminen yleensä on ja miten eri sidosryhmiä osallistetaan eri vaiheissa. Pöydissä puitiin myös, mitä tapahtuu kun korjaushanke on valmistunut ja miten niiden onnistumista tulisi mitata. Lisäksi laadittiin ehdotuksia siihen, miten asukkaita voitaisiin paremmin opastaa käyttöön ja pohdittiin, miten asukkaat saataisiin tietoisiksi omasta roolistaan luvattujen tulosten saavuttamisen osalta.

Myyntipuolella keskustelua käytiin siitä, onko toimijoilla saatavilla tarpeeksi markkinatietoa toimiensa tueksi. Pöydissä puhuttiin myös siitä, miten ja millä argumentein energiatehokkuuskorjauksia tulisi myydä – tulisiko esimerkiksi keskittyä energiatehokkuuden sijaan korjaushankkeiden kautta parantuneisiin asuinolosuhteisiin ja tehdä myynnin osalta kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Olisiko tämä lähestymistapa keino sovittaa asukkaiden tarpeet ja korjauksen kautta saavutettavat hyödyt linjaan keskenään?

Esitykset

Sami Lankiniemi – Nostoja aiemmista Build Upon -työpajoista

Riikka Holopainen – Lähes nollaenergiatason korjauksen esteet ja ehdotuksia toimenpiteiksi

Mieke Oostra – Experiences from de Stroomversnelling[hr]

Kansainvälinen Build Upon -hanke kokoaa kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset yhteen julkisen sektorin toimijoiden kanssa kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla. Hanke tukee energiatehokkuusdirektiivin artikla 4:n vaatimaa kansallisten korjausrakentamisen strategioiden päivitystyötä.

6f92ae3d-1f51-47d7-bc3d-681212c4b3ea

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä