Green Building Council Finland

BUILD UPON: Tehokkaita työympäristöjä tyytyväisille ihmisille

GBC Finland ja RAKLI kutsuivat toimitilojen energiatehokuuden asiantuntijat MOW Helsinkiin työympäristömuutoksen pariin osana BUILD UPON -hanketta.

RAKLIn Mikko Östring kertoi, että yhteisöllisyys ja työn merkityksellisyys lisäävät tutkimusten mukaan työhyvinvointia ja tehokkaat ratkaisut ovat myös resurssiviisaita. Coworking-tilojen suosio on nyt lähtenyt nousuun Suomessakin. Tilaisuudessa kuultiin useita puheenvuoroja siitä, miten huolella mietityt toimitilat muodostavat vankan tuen ydintoiminnalle ja parantavat menestyvän liiketoiminnan edellytyksiä.

Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden organisaatioiden edustajien vuositapaaminen nivoutui tänä vuonna Build Upon -hankkeeseen. ”Kyseessä on maailman suurin korjausrakentamisen hanke, jossa on mukana 14 Euroopan maata. Tarkoituksena on tukea jäsenmaita niiden korjausrakentamisen strategioiden päivityksessä, joka on tehtävä viimeistään vuoden päästä”, kertoi Sami Lankiniemi Green Building Council Finlandista. Työskentelyn lähtökohtana on energiatehokkuuden ja elämänlaadun parantaminen korjausrakentamisen avulla. Pohdinnan alla on esimeriksi se, miten korjausrakentamisen tuotteista tulisi kiinnostavampia ja laajemmin hyödynnettyjä.

Hyvän fiiliksen toimitila

Saku Lehtinen esitteli Remedy Entertainmentin toimitiloja, jotka toimivat yrityksen käyntikorttina ja vahvana sitouttamisen välineenä parhaiden osaajien houkuttelemisessa yrityksen palvelukseen. ”Halusimme juuri meille sopivat, monipuoliset tilat, jotka kertovat oikeanlaista tarinaa sekä mahdollistavat sosiaalisuuden ja tiedon jakamisen”, kuvaili brändiä tukevien tilojen suunnitteluun alusta asti osallistunut Lehtinen.

Pelifirmassa työn luonne edellyttää keskittymistä, mikä mahdollistettiin hiljaisilla tiloilla, joissa lasiseinien ansioista yhteyden tuntu työkavereihin säilyy kuitenkin koko ajan. Eksperttien kohtaamista tapahtuu lukuisilla yhteisalueilla. ”Tavoitteena on, että täällä työ soljuu, hierarkioita ei ole ja ihmisillä on kotoisa olo. Monille ulkomaalaisille tämän on jopa tärkein kiinnekohta Suomessa”, Saku Lehtinen muistutti. Remedyn tilojen lukuisat viittaukset pelimaailmaan on toteutettu esimerkiksi kuvien ja värien avulla. Myös pelituotannon erityistarpeisiin vastaavat tuotanto- ja varastotilat on saatu luontevasti osaksi kokonaisuutta.

Työympäristöt palvelevat työn muutosta

”Työympäristökehittäjien ja esimiesten tehtävä on saada ihmiset innostumaan uusista työn tekemisen tavoista. Ja toisaalta työnantajien on tärkeää hyväksyä se, että ihmiset ja elämäntyylit ovat koko ajan mobiilimpia”, sanoi Juha Olkinuora Nokialta. Hän totesi, että nuoret arvostavat vastuullisesti toimivia yrityksiä ja ekotehokkuutta, ja edellyttävät näitä myös työnantajaltaan. Tämän vuoksi hyvät teot on tärkeää tehdä näkyviksi sekä omalle porukalle että asiakkaille.

”Työympäristöjä uudistaessani olen törmännyt muutosvastarintaan, mutta yleensä kuitenkin saanut lopussa kiitosta. Työ sujuu paremmin, kun vuorovaikutus, oppiminen ja tiedonkulku lisääntyvät”, Olkinuora summasi ja muistutti, että kulttuuriset erot pitää kuitenkin työympäristömuutoksissa ottaa huomioon. Kaikkialle eivät samat toimintamallit sovellu.

Jousto lisää tyytyväisyyttä

Spondan Mothership of Work tarjoaa käyttäjälähtöistä toimitilapalvelua suosiotaan kasvattavassa Kaartinkaupungissa. “Täällä epämuodollisuus on kantava teema ja tiloista on tehty mahdollisimman yhteisölliset. Oikeaa henkeä on luotu designilla, ja jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu”, kertoi Joona Reunanen. Tarjolla on yli 2000 neliötä toimistotilaa, johon pääsee työskentelemään ostamalla haluamansa tasoisen jäsenyyden.

”Mitä joustavampi työympäristö ja etätyömahdollisuudet, sitä tyytyväisempiä ihmiset ovat työssään. Sillä, että voi vaikuttaa ajankäyttöönsä ja työnsä tekemiseen, on valtava vaikutus”, Saija Blom tiivisti Rapalin Toimiva työympäristö 2015 -tutkimuksen löydöksiä. Yli 1300 vastaajan selvitys osoitti, ettei väljyys lisää käyttäjien työtyytyväisyyttä. ”Mukana olleissa yksityisissä yrityksissä tilatehokkuus oli suurempi kuin valtiolla, mutta siitä huolimatta oma työympäristö miellytti yksityisellä puolella enemmän”, Blom kertoi ja jatkoi, että tehokkaan tilankäytön kannalta haastava kysymys on se, miten työpisteiden ja neuvottelutilojen käyttöastetta saataisiin nostettua.

Yhä energiatehokkaampia kiinteistöjä

Terveisiä kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden toteutumisesta toi Harri Heinaro Motivasta. ”Toimitilojen energiatehokkuuden parantamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. On hienoa huomata, että myös pidemmän aikavälin toimenpiteisiin on investoitu”, Heinaro kiitti. Suurimmat säästöt syntyvät ilmanvaihdon kehittämisestä. Myös lämmön ja sähkön käytön vähentämisessä on onnistuttu ja valaistusratkaisuja uudistettu.

”Vuoden lopussa päättyvä energiatehokkuussopimus on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi osoittaa Euroopan komissiolle Suomen saavuttavan sille asetetut tavoitteet. Näistä lähtökohdista on ollut hyvä lähteä neuvottelemaan sopimusta uudelle kaudelle”, sanoi Heikki Väisänen Energiavirastosta. Myös vuosille 2017-2025 on tulossa omat toimenpideohjelmat vuokra-asuntokiinteistöille (VAETS) ja toimitiloille (TETS). ”Tulokset ovat kiinteistöalalla olleet yllättävänkin hyviä ja odotamme kattavaa sitoutumista myös lokakuussa, kun uusi sopimus allekirjoitetaan”, Väisänen kannusti.

Esimerkkinä energiatehokkaasta toteutuksesta kuultiin Otaniemen tulevaisuuden kampuksesta. ”Meillä on tavoitteena rakentaa kansainvälisesti ainutlaatuinen avoimen innovoinnin kokeellinen kampus. Aiomme myös olla energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä”, Satu Kankaala visioi. Otaniemessä tehdään paljon investointeja ja kaupunkirakenne tiivistyy erityisesti metroaseman ympärillä. ”Kannustamme myös alueella työskenteleviä ja opiskelevia ideoimaan itse jatkuvasti parempia toimintatapoja”, Kankaala kertoi.

Seuraava tilaisuus 15.6. klo 9–14.30

BUILD UPON -hanke jatkuu 15.6. klo 9–14.30 kolmannella työpajalla, joka keskittyy korjausrakentamisen osalta asuinrakennusten energiatehokkuuden haasteisiin sekä institutionaalisissa vuokrataloyhtiöissä että asunto-osakeyhtiöpuolella.[hr]

Teksti ja kuvat: RAKLI

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.