Green Building Council Finland

BUILD UPON: Tehokkaita työympäristöjä tyytyväisille ihmisille

GBC Finland ja RAKLI kutsuivat toimitilojen energiatehokuuden asiantuntijat MOW Helsinkiin työympäristömuutoksen pariin osana BUILD UPON -hanketta.

RAKLIn Mikko Östring kertoi, että yhteisöllisyys ja työn merkityksellisyys lisäävät tutkimusten mukaan työhyvinvointia ja tehokkaat ratkaisut ovat myös resurssiviisaita. Coworking-tilojen suosio on nyt lähtenyt nousuun Suomessakin. Tilaisuudessa kuultiin useita puheenvuoroja siitä, miten huolella mietityt toimitilat muodostavat vankan tuen ydintoiminnalle ja parantavat menestyvän liiketoiminnan edellytyksiä.

Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden organisaatioiden edustajien vuositapaaminen nivoutui tänä vuonna Build Upon -hankkeeseen. ”Kyseessä on maailman suurin korjausrakentamisen hanke, jossa on mukana 14 Euroopan maata. Tarkoituksena on tukea jäsenmaita niiden korjausrakentamisen strategioiden päivityksessä, joka on tehtävä viimeistään vuoden päästä”, kertoi Sami Lankiniemi Green Building Council Finlandista. Työskentelyn lähtökohtana on energiatehokkuuden ja elämänlaadun parantaminen korjausrakentamisen avulla. Pohdinnan alla on esimeriksi se, miten korjausrakentamisen tuotteista tulisi kiinnostavampia ja laajemmin hyödynnettyjä.

Hyvän fiiliksen toimitila

Saku Lehtinen esitteli Remedy Entertainmentin toimitiloja, jotka toimivat yrityksen käyntikorttina ja vahvana sitouttamisen välineenä parhaiden osaajien houkuttelemisessa yrityksen palvelukseen. ”Halusimme juuri meille sopivat, monipuoliset tilat, jotka kertovat oikeanlaista tarinaa sekä mahdollistavat sosiaalisuuden ja tiedon jakamisen”, kuvaili brändiä tukevien tilojen suunnitteluun alusta asti osallistunut Lehtinen.

Pelifirmassa työn luonne edellyttää keskittymistä, mikä mahdollistettiin hiljaisilla tiloilla, joissa lasiseinien ansioista yhteyden tuntu työkavereihin säilyy kuitenkin koko ajan. Eksperttien kohtaamista tapahtuu lukuisilla yhteisalueilla. ”Tavoitteena on, että täällä työ soljuu, hierarkioita ei ole ja ihmisillä on kotoisa olo. Monille ulkomaalaisille tämän on jopa tärkein kiinnekohta Suomessa”, Saku Lehtinen muistutti. Remedyn tilojen lukuisat viittaukset pelimaailmaan on toteutettu esimerkiksi kuvien ja värien avulla. Myös pelituotannon erityistarpeisiin vastaavat tuotanto- ja varastotilat on saatu luontevasti osaksi kokonaisuutta.

Työympäristöt palvelevat työn muutosta

”Työympäristökehittäjien ja esimiesten tehtävä on saada ihmiset innostumaan uusista työn tekemisen tavoista. Ja toisaalta työnantajien on tärkeää hyväksyä se, että ihmiset ja elämäntyylit ovat koko ajan mobiilimpia”, sanoi Juha Olkinuora Nokialta. Hän totesi, että nuoret arvostavat vastuullisesti toimivia yrityksiä ja ekotehokkuutta, ja edellyttävät näitä myös työnantajaltaan. Tämän vuoksi hyvät teot on tärkeää tehdä näkyviksi sekä omalle porukalle että asiakkaille.

”Työympäristöjä uudistaessani olen törmännyt muutosvastarintaan, mutta yleensä kuitenkin saanut lopussa kiitosta. Työ sujuu paremmin, kun vuorovaikutus, oppiminen ja tiedonkulku lisääntyvät”, Olkinuora summasi ja muistutti, että kulttuuriset erot pitää kuitenkin työympäristömuutoksissa ottaa huomioon. Kaikkialle eivät samat toimintamallit sovellu.

Jousto lisää tyytyväisyyttä

Spondan Mothership of Work tarjoaa käyttäjälähtöistä toimitilapalvelua suosiotaan kasvattavassa Kaartinkaupungissa. “Täällä epämuodollisuus on kantava teema ja tiloista on tehty mahdollisimman yhteisölliset. Oikeaa henkeä on luotu designilla, ja jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu”, kertoi Joona Reunanen. Tarjolla on yli 2000 neliötä toimistotilaa, johon pääsee työskentelemään ostamalla haluamansa tasoisen jäsenyyden.

”Mitä joustavampi työympäristö ja etätyömahdollisuudet, sitä tyytyväisempiä ihmiset ovat työssään. Sillä, että voi vaikuttaa ajankäyttöönsä ja työnsä tekemiseen, on valtava vaikutus”, Saija Blom tiivisti Rapalin Toimiva työympäristö 2015 -tutkimuksen löydöksiä. Yli 1300 vastaajan selvitys osoitti, ettei väljyys lisää käyttäjien työtyytyväisyyttä. ”Mukana olleissa yksityisissä yrityksissä tilatehokkuus oli suurempi kuin valtiolla, mutta siitä huolimatta oma työympäristö miellytti yksityisellä puolella enemmän”, Blom kertoi ja jatkoi, että tehokkaan tilankäytön kannalta haastava kysymys on se, miten työpisteiden ja neuvottelutilojen käyttöastetta saataisiin nostettua.

Yhä energiatehokkaampia kiinteistöjä

Terveisiä kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden toteutumisesta toi Harri Heinaro Motivasta. ”Toimitilojen energiatehokkuuden parantamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. On hienoa huomata, että myös pidemmän aikavälin toimenpiteisiin on investoitu”, Heinaro kiitti. Suurimmat säästöt syntyvät ilmanvaihdon kehittämisestä. Myös lämmön ja sähkön käytön vähentämisessä on onnistuttu ja valaistusratkaisuja uudistettu.

”Vuoden lopussa päättyvä energiatehokkuussopimus on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi osoittaa Euroopan komissiolle Suomen saavuttavan sille asetetut tavoitteet. Näistä lähtökohdista on ollut hyvä lähteä neuvottelemaan sopimusta uudelle kaudelle”, sanoi Heikki Väisänen Energiavirastosta. Myös vuosille 2017-2025 on tulossa omat toimenpideohjelmat vuokra-asuntokiinteistöille (VAETS) ja toimitiloille (TETS). ”Tulokset ovat kiinteistöalalla olleet yllättävänkin hyviä ja odotamme kattavaa sitoutumista myös lokakuussa, kun uusi sopimus allekirjoitetaan”, Väisänen kannusti.

Esimerkkinä energiatehokkaasta toteutuksesta kuultiin Otaniemen tulevaisuuden kampuksesta. ”Meillä on tavoitteena rakentaa kansainvälisesti ainutlaatuinen avoimen innovoinnin kokeellinen kampus. Aiomme myös olla energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä”, Satu Kankaala visioi. Otaniemessä tehdään paljon investointeja ja kaupunkirakenne tiivistyy erityisesti metroaseman ympärillä. ”Kannustamme myös alueella työskenteleviä ja opiskelevia ideoimaan itse jatkuvasti parempia toimintatapoja”, Kankaala kertoi.

Seuraava tilaisuus 15.6. klo 9–14.30

BUILD UPON -hanke jatkuu 15.6. klo 9–14.30 kolmannella työpajalla, joka keskittyy korjausrakentamisen osalta asuinrakennusten energiatehokkuuden haasteisiin sekä institutionaalisissa vuokrataloyhtiöissä että asunto-osakeyhtiöpuolella.[hr]

Teksti ja kuvat: RAKLI

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,