Green Building Council Finland

BUILD UPON: Työpajasta ratkaisuja kuntien energiatehokkuuskorjausten haasteisiin

Kansainvälisen Build Upon -hankkeemme viides työpaja etsi ratkaisuja kuntien omistamien rakennusten haasteisiin energiatehokkaan korjausrakentamisen osalta. Päivän aikana esiteltiin erilaisia hankintaohjeita, yhteishankintaa, korjausrakentamisen kannalta parhaita prosessimalleja sekä ympäristö- ja energiatehokkaille hankkeille suunnattuja uusia rahoitusmalleja. Esitykset löytyvät tekstin lopusta.

bu_ws5__1300821_web

UNEPin SBC-hankkeen projektikoordinaattori Pekka Huovila avasi tilaisuuden kertomalla erilaisista kestävän korjausrakentamisen hankintamalleista. Muille päivän esityksille alustuksena toimineessa puheenvuorossa Huovila toi esille myös kansainvälistä näkökulmaa esimerkkien kautta.

Seuraavaksi tilaisuudessa kuultiin Suomen ympäristökeskuksen Pasi Tainion johdolla, mitä voi tapahtua, kun kunnat yhdistävät voimansa. Yhteishankinnan kautta kunnat voivat hankkia energiatehokkaita ratkaisuja edullisemmin ja helpommin. Yhdessä on myös helpompi uskaltaa tähdätä korkeammalle ja parhaimmillaan onnistutaan myös pienentämään hankintaprossin vaatimaa työmäärää. Tästä on todisteena HINKU-kuntien erinomainen aurinkovoimaloiden yhteishankinta.

bu_ws5__1300832_web

Vison Alliance Partnersin Rami Tuokko jatkoi yhdessä tekemisen teemaa kertomalla millaiset prosessit palvelevat korjausrakentamista kaikkein parhaiten. Korjausrakentamisen kysyntä kasvaa ja mallit muuttuvat, kun esimerkiksi elinkaari- ja energiatehokkuudelle asetetaan yhä kovempia tehokkuusvaatimuksia. Miten tilaaja sitten voi vaikuttaa korjausrakennushankkeen onnistumiseen? Katso tärpit Ramin esityksestä alta.

Seuraava esitys toi päivän ohjelmaan monipuolisia käytännön kokemuksia korjausrakentamisesta Helsingissä. Näitä esitteli HKR-Rakennuttajan Tiina Sekki. Esityksessä oli mukana tuloksia siitä, miten energiankulutus muuttuu peruskorjauksissa ja tarkasteltiin kolmea viime vuosien aikana toteutettua peruskorjauskohdetta.

bu_ws5__1300838_web

Kuntarahoituksen lanseeraaman Suomen ensimmäisen vihreän bondin esittely päätti päivän ensimmäisen osuuden. Juha-Pekka Ketola kertoi sen olevan suunniteltu lisäämään ympäristöystävällisiä investointeja, sillä asiakkaille vihreä raha on muuta rahoitusta edullisempaa. Suomen ensimmäinen vihreä bondi eli kuntien ympäristöinvestointeihin korvamerkitty joukkolaina laskettiin liikkeeseen syyskuun lopussa ja ylimerkittiin välittömästi.

Alun esitysten jälkeen siirryttiin päivän teeman pureutuvaan työpäiväosuuteen. Osallistujia pyydettiin ensin yksin ja sitten yhdessä pienryhmässä kirjaamaan näkemyksiään erilaisista kuntien energiatehokkuuskorjausten ongelmakohdista tilaamisessa, kilpailuttamisessa ja prosesseissa. Näiden pohdintojen tulokset esitetään myöhemmin valmistuvassa työpajaraportissa.

Seuraava työpaja 8.12. Sitrassa – aiheena energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudet

Build Upon -hankkeen viimeisessä työpajassa tarkastellaan energiatehokkuuskorjauksiin tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia ja keskustellaan, minkälaisia uusia tuotteita Suomen markkinoille olisi mahdollista tai tarpeellista tuoda.

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä. Osallistuminen on maksutonta, mutta vaatii ilmoittautumisen.

[hr]

Katso esitykset

[hr]

Kansainvälinen Build Upon -hanke kokoaa kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset yhteen julkisen sektorin toimijoiden kanssa kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla. Hanke tukee energiatehokkuusdirektiivin artikla 4:n vaatimaa kansallisten korjausrakentamisen strategioiden päivitystyötä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.