Green Building Council Finland

Build Upon: Vain energiatehokkuuden parantamisella ei myydä remontteja asukkaille

bu-madrid

Euroopan laajuisen Build Upon -projektimme suuruus konkretisoitui koko verkoston kokoontuessa Madridiin syyskuun lopulla.  Paikalla oli yli 170 osallistujaa 25 maasta yksityiseltä ja julkiselta puolelta pohtimassa kansallisia korjausrakentamisstrategioita. Suomea kokouksessa edustivat Green Building Councilin väen lisäksi ympäristöministeriön yli-insinööri Jyrki Kauppinen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Timo Kuusiola.

Kaikki EU maat ovat velvollisia päivittämään kansallisen korjausrakentamisen strategiansa huhtikuuhun 2017 mennessä energiatehokkuusdirektiivin mukaan.  Madridin tapaamisen tarkoituksena oli löytää yhteinen sävel korjausrakentamisen tulevaisuutta ajatellen. Uutta lisämaustetta kokoukseen toi myös ajatukset siitä, miten korjausrakentaminen voisi parhaiten edistää Pariisin sopimuksen tavoitteita Euroopassa.

“Kuitenkin lähes kaikkia maita yhdisti työkalujen puute kiinteistöjen käyttäjien motivoimiseen energiatehokkuusparannuksiin.”

Madridissa kuultiin miten Build Upon -yhteisön maat ovat hyvin erilaisissa asemissa ilmastollisesti, mutta myös säädösten ja käytäntöjen osalta tämän teeman kannalta. Näin ollen tekniset ratkaisut energiatehokkuuden lisäämiseen korjausrakentamisen keinoin ovat erilaisia. Kuitenkin lähes kaikkia maita yhdisti työkalujen puute kiinteistöjen käyttäjien motivoimiseen energiatehokkuusparannuksiin. Kaikkialla Euroopassa asukas tai muu käyttäjä joutuu jollain tavoin energiaremonttien maksajaksi ja siksi remontteihin ryhdytään yleisinhimillisesti vasta, kun on välttämätön pakko.

bu-madrid-2

Monessa maassa peräänkuulutetaan keinoja motivoida asukkaita ryhtymään energiaremontteihin ajoissa ja etsitään tapoja osoittaa asukkaille, mitä konkreettista hyötyä remontista on heille. Korkeampaa yhtiövastiketta tai vuokraa ei myydä pelkällä energiatehokkuuden paranemisella, vaan alan pitää pystyä kertomaan myös muista energiatehokkuusremontin hyödyistä, terveellisemmästä sisäilmasta, alentuneista lämmityskustannuksista ja asumismukavuuden paranemisesta.

bu-madrid-3

Tapaamisessa osallistujat oli jaettu teemapöytiin, joiden aiheina olivat energiakorjausohjelmien johtaminen, tietoisuuden lisääminen, osaamisen lisääminen, rahoituksen kohdentaminen, lainsäädäntö ja strategiatyö, hallinnon sekä organisaatioiden kehittäminen ja innovaatioiden tukeminen.

Ympäristöministeriön yli-insinööri Jyrki Kauppinen esitteli Suomen kansallisen korjausrakentamisen toteuttamissuunnitelmaa. Esityksensä jälkeen hän sai kysymyksiä eurooppalaisilta kollegoiltaan muun muassa Suomen asumisterveyslaista ja -asetuksesta, jota määrittää pienimmän ja suurimman sallitun huonelämpötilan ja siitä, miten kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan lämmityksestä. Osassa Eurooppaa asuintalojen lämmittäminen kilpailee samoista varoista asukkaan kukkarolla kuin ruokalaskukin.[hr]

Build Uponin Madridin kokouksen työpajojen tulokset esitellään COP22 – kokouksessa Marrakechissä.

Lue lisää Build Upon -hankkeesta www.buildupon.eu/fi. Suomen seuraavassa työpajassa 1.11. aiheena kuntien esteet energiatehokkuuskorjauksissa. Ennakkotiedot täällä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.