#BUILDINGLIFE LEADERS FORUM – SUOMEN KICK-OFF

4.2.2021 | 13.00–16.00
#BuildingLife Leaders’ Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä KIRA-alalla päästövähennystoimenpiteiden konkretisoimiseksi.

Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta muutosta. Vähähiilisyyden tiekartat valtion, ministeriöiden ja toimialajärjestöjen tekemänä tuovat uutta tietoa ja muuttavat toimintaympäristöä. Edelläkävijäyritykset ovat myös ryhtyneet aktiivisiin toimiin oman ja sidosryhmiensä toiminnan hiilipäästöjen pienentämiseksi. Miten nämä kaikki tekemiset liittyvät toisiinsa ja miten varmistamme, että kaikki arvokas työ tähtää samaan lopputulokseen?

Osallistu #BuildingLife Leaders’ Forumiin 4.2.2021. Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja ymmär-rystä kiinteistö- ja rakennusalan, sekä energiasektorin sisällä hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön tähtäävien toimenpiteiden konkretisoimiseksi. Leaders’ Forumin tilaisuuksissa 2021 kuullaan alan parhaat esimerkit ja toimet, opitaan toisiltamme ja käydään avointa keskustelua parhaista toimenpiteistä hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi.

Yritysjohtajille suunnattu osuus on klo 1300 – 1430, jossa tulet kuulemaan mihin ala on kehittymässä ja mihin toimiin edelläkävijäorganisaatiot ovat ryhtyneet. Kuulet tapahtumassa kattavasti meneillään olevasta muutoksesta ja edelläkävijöiden perustelut kunnianhimoisille toimilleen. (Katso osa 1 agendasta)

Vastuullisuuden asiantuntijoiden kanssa ryhdytään klo 1445 alkaen konkreettiseen yhteistyöhön parhaiden vähähiilisyystoimenpiteiden kartoittamiseksi ja yhteisen näkemyksen muodostamiseksi koko alalle. Tule oppimaan muiden organisaatioiden suunnitelmista ja jakamaan omat parhaat vinkkisi yhteisen toimin-taohjelman pohjaksi. (Katso osa 2 agendasta)

Tapahtuman koko ohjelma ja lisätiedot: #BL Leaders’ Forum 4.2.2021 Ohjelma

 

Ilmoittaudu tapahtumaan

 

Key Note Puhujat

Mihin toimiin alan edelläkävijäyritykset ovat ryhtyneet oman toimintansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi? Miksi valitut toimet nähdään tärkeinä ja välttämättöminä liiketoiminnan kehittämiseksi? Näistä kuulet alan edelläkävijäyritysten johtajien näkemykset tapahtumassa.

 

 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami