Green Building Council Finland

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM – SUOMEN KICK-OFF

4.2.2021 | 13.00–16.00
#BuildingLife Leaders’ Forum 4.2.2021 klo 13:00 – 16:00

Osallistu #BuildingLife Leaders’ Forumiin 4.2.2021. Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja ymmärrystä kiinteistö- ja rakennusalan sekä energiasektorin sisällä hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön tähtäävistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Leaders’ Forumin tilaisuuksissa 2021 kuullaan alan parhaat esimerkit vaikuttavasta toiminnasta, opitaan toisiltamme ja käydään avointa keskustelua parhaista toimenpiteistä hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi.

Vähähiilisyyden nykytila ja edelläkävijöiden viestit

Kaikille avoin seminaari, johon toivomme erityisesti yritysjohdon osallistumista

13:00 Leaders’ Forumin avaus
Tarve yhteistyön tiivistämiselle –Mikko Nousiainen FIGBC
#BuildingLife-hankkeen tavoitteet–Lauri Tähtinen FIGBC

13:15 Keynote-puheenvuorot
Mihin toimiin alan edelläkävijäyritykset ovat ryhtyneet oman toimintansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi? Miksi valitut toimet nähdään tärkeinä ja välttämättöminä liiketoiminnan kehittämiseksi?

  • Toimitusjohtaja Olli Nikula, Saint-Gobain
  • Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska
  • Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, A-Insinöörit
  • Kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Ilkka Tomperi, Varma
  • Johtaja, Kaupunkikehitys Juha Kostiainen YIT

 

14:05 Kysymyksiä puhujille
Kommenttipuheenvuorot
Yleisön kysymykset puhujille

14:20 #BuildingLife-hankkeen kevät 2021
Nykytilakartoituksen esittely ja seuraavat mahdollisuudet osallistua

1430 Tauko 15 min

Vähähiilisyystoimet ja seuraavat askeleet

Kaikille avoin työpaja, johon toivomme erityisesti vähähiilisyyden asiantuntijoiden osallistumista.

14:45 #BuildingLife-toimintaohjelman tavoitteet ja prosessi
Tavoitteet ja ohjeet työskentelylle

14:55 Työskentely: Tavoitteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen
Online-työskentely vähähiilisyystoimenpiteiden kokoamiseksi
Mitä toimenpiteitä organisaatioissa on lähdetty edistämään tai suunnitteilla
Mitä toimenpiteitä alalle vielä tarvitaan?

15:05 Pienryhmäkeskustelu: Breakout rooms
Tutustuminen
Koottujen toimenpiteiden purku ja täydennys
Toiveet ja vinkit jatkotyöstöön

15:35 #BL-tehtävänanto jatkoa varten ja seuraavien työpajojen esittely

15:45 Tilaisuuden päätös

Tapahtuman koko ohjelma tulostettavassa muodossa: #BL kick-off 4.2.2021 kutsu