Menu
Menu

Kastellin Monitoimitalo, Sairaalanrinne, Oulu

Pohjois-Euroopan ensimmäinen LEED for Schools – sertifikaatti, KULTA-taso.

25 vuoden elinkaarivastuu laajalla palvelusisällöllä

Uudiskohde:2014, monitoimitalo

Rakentaja/rakennuttaja/omistaja:
Lemminkäinen PPP Oy, Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Kohde on toteutettu arkkitehtikilpailun tuloksena elinkaarihankkeena ja se valmistuu kesällä 2014. Lemminkäinen PPP Oy vastaa suunnittelun ja rakentamisen lisäksi 25 vuotta kiinteistön ylläpidosta, energiatehokkuudesta sekä siivous-, vahtimestari- ja ruokapalveluista. Energia- ja ympäristötehok-kuuden varmistaminen on integroitu tiiviisti hankeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvai-heesta lähtien.

LEED GOLD-tason saavuttamisessa ratkaisevaa on ollut korkea energiatehokkuus perustuen kattavaan ilmanvaihdon lämmön talteenottoon, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon hyödyntämiseen sekä energiatehokkaaseen valaistukseen ja valaistuksenohjakseen. Lisäksi kohteessa on toteutettu lukuisia yksittäisiä energiatehokkuutta parantavia tekijöitä, kuten kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenotto, keittiön poistoilman käsittely ultraviolettivalolla ja siten LTO:n tehostaminen, sääennusteisiin perustuvan lämmityksenohjauksen hyödyntäminen. LEED-luokituksen ja energiatehokkuuden ohjausta hankkeessa on tehnyt Green Building Partners Oy.

Lisätietoa

Lemminkäinen PPP Oy, Esa Kemppainen
Green Building Partners Oy, Keijo Leppävuori

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami