Menu
Menu

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Keskustan osayleiskaavan vaihtoehtovaiheessa tehtiin alustava kestävyyden arviointi BREEAM Communities menetelmällä. Tuloksia käytettiin lopullisen suunnitelman ohjaamiseen.

Tyyppi: oikeusvaikutteinen, asemakaavoitusta ohjaava keskusta-alueen osayleiskaava
Peruskorjaus/valmistuminen: 2010-2012 …. 2030
Hallinta: Rovaniemen kaupunki

Rovaniemellä valmisteltiin keskustan osayleiskaava vuosina 2010-2012. Hankkeen alkuvaiheessa määritellyistä kolmesta periaatevaihtoehdosta tehtiin perinteisen sanallisen vertailun ohella myös BREEAM Communities (versio 2008) -arviointi. Sen tulokset vaikuttivat osaltaan vaihtoehdon valintaan ja lopullisen osayleiskaavaehdotuksen sisältöön. Arvioinnissa tärkeänä työkaluna toimi myös hankkeen alussa luotu ja suunnittelun edetessä ylläpidetty virtuaalimalli.
Eräs peruste standardoidun kansainvälisen arvioinnin tekemiseen oli Rovaniemen yhdyskuntarakenne. Euroopan laajimman kaupungin pinta-ala on yli 8 000 km2 ja asukasluku runsaat 60 000. Kaupungin hiilijalanjäljen voisi arvioida olevan valtava. Käytännössä kuitenkin 85 % asukkaista asuu kävely- ja pyöräilyetäisyydellä keskustasta. Valtaosalle kaupungin käyttöliittymä on autoriippumaton, ja autonkäyttäjienkin päivittäiset asiointimatkat ovat keskimäärin hyvin lyhyitä.

Kansainvälistä kriteeristöä vasten Rovaniemen keskustan osayleiskaavan rakennevaihtoehdot sijoittuivat varsin hyvin, BREEAM Communities -asteikolla luokkiin hyvä – erittäin hyvä. Valmiista, kaupunginvaltuuston marraskuussa 2012 hyväksymästä kaavasta tehdyssä jälkiarvioinnissa arvosana nousi selkeästi erittäin hyväksi.

Lisätietoja:
Arkkitehti, TkT Tarja Outila, Rovaniemen kaupunki, puh. 040 701 2435 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Arkkitehti, TkL Tuomo Sirkiä, Sito Oy, puh. 0400 406 891, etunimi.sukunimi(at)sito.fi

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami