Menu
Menu

Jätkäsaari, Helsinki

Vuoteen 2030 mennessä Jätkäsaareen:
– rakennetaan koti noin 18 000 helsinkiläiselle
– syntyy noin 6 000 työpaikkaa
– levittäytyy noin 20 hehtaaria puistoalueita
– kehittyy entistä toimivampi, meren suuntaan laajentuva matkustajasatama.

Uuden Jätkäsaaren rakentaminen on jättiurakka. Rakentaminen ja työmaajärjestelyt suunnitellaan siten, että toiminta ja liikenne työmailla sujuvat mahdollisimman häiriöttömästi. Rakentamislogistiikan tavoitteena on vähentää rakentamisen aiheuttamia haittoja kuten pölyä, melua, liikennehäiriöitä ja yleistä epäjärjestystä. Alueen asukkaat voivat ilmoittaa operaattorille mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista.

Jätkäsaaren alueella jätehuolto toimii putkikuljetusjärjestelmällä. Järjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2014. Uudet jätteenkeräystavat poistavat suuren osan asuinalueella kulkevista roska-autoista. Sitä kautta liikenteen päästöt pienenevät ja liikenneturvallisuus lisääntyy. Järjestelmän käyttökustannukset ovat pienemmät kuin perinteisen roskien keruutavan.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami