Menu
Menu

Kuninkaantammi, Helsinki

Kuninkaantammen nykyinen teollisuus- ja työpaikka-alue muuttuu tulevaisuudessa viihtyisäksi 5 000 asukkaan kaupunginosaksi. Kerrostalovaltainen keskusta ja sitä ympäröivät pientaloalueet puistoineen muodostavat omaleimaista ja ekologisesti kestävää kaupunkiympäristöä.

Kuninkaantammen ja Honkasuon uusille asuinalueille rakennetaan ekologisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Hulevesiä viivytetään luonnonmukaisin menetelmin ja rakentamisen ylimääräisiä louhinta- ja maamassoja hyödynnetään rakennusalueilla. Asuintalojen rakentamisessa tulee noudattaa matalaenergiarakentamisen periaatteita.

Kuninkaantammi on Helsingissä hulevesien hallinnan pilottialue, jossa uudet suunnitteluratkaisut tulevat näkymään niin kaduilla, puistoissa kuin asuintonteilla. Helene Schjerfbeckin puisto rakennetaan alueen eteläreunaan osaksi Kuninkaantammen luonnonmukaisen hulevesien hallinnan järjestelmää.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen alueella on vähäisiä määriä pilaantuneita maa-aineksia, jotka tullaan kunnostamaan rakentamiskelpoisiksi. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen vanha sakka-allas kunnostetaan virkistyskäyttöön, Palettilammeksi. Sen uimarannasta tulee Kuninkaantammen helmi Keskuspuiston kupeeseen.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami