Green Building Council Finland

Durbanin jälkeen edelläkävijöiden esimerkki päästöjen vähentämiseksi on entistäkin tärkeämpää

Maailman poliittiset johtajat kokoontuivat Etelä-Afrikan Durbaniin 28.11-9.12.2011 sopimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävistä poliittisista päätöksistä. Kokous sai aikaan päätöksiä, jotka joidenkin mielestä ovat suurin saavutus sitten Kioton ilmastosopimuksen, toiset taas näkevät niiden olevan täysin riittämättömiä hillitsemään ilmastonmuutosta. Kioton pöytäkirjahan on toistaiseksi ainoa teollisuusmaita päästövähennyksiin velvoittava sopimus ja sen ensimmäinen kausi päättyy 2012. Mutta mistä sitten Durbanissa oikein sovittiin:

  • globaalin ja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi tarvittavan suunnitelman kirkastamisesta;
  • Kioton pöytäkirjan velvoitteiden jatkamisesta (jatkon pituus jäi auki) ja Kioton pöytäkirjan sääntöjen uudistamisesta;
  • säännöistä sekä kehittyneiden maiden että kehitysmaiden päästöjä vähentävien toimien seurantaan, raportointiin ja todentamiseen;
  • uudenlaisen markkinamekanismin määrittämisestä päästövähennystoimiin sekä ilmastorahoituksen hallinnosta, menettelyistä ja pitkän aikavälin rahoituksen neuvotteluista;
  • vuonna 2010 perustetun teknologiamekanismin viemisestä kohti käytäntöä;
  • otettavaksi askelia metsäkadon torjunnan rahoituksen järjestämisessä.

EU:n toiminta Durbanissa osoittaa sen olevan tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnassa vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta. Koska kokouksessa sovittiin myös Kioton jatkosta, on varsin epätodennäköistä että EU:ssa tultaisiin luopumaan 20 % päästötavoitteista. On toki valitettavaa, että todennäköisesti mm. Yhdysvallat, Kanada, Japani ja Venäjä jäävät edelleen Kioton sopimuksen ulkopuolelle. Koska uusia pakottavia päästövähennystavoitteita ei vielä asetettu, jää kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen suurelta osin vapaaehtoisten toimenpiteiden varaan.

Koska rakennukset tuottavat yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja kuluttavat n. 40 % kaikesta energiasta, kansallisiin ja Eurooppalaisiin päästövähennystavoitteisiin ei päästä, mikäli rakennettuun ympäristöön ei kiinnitetä huomiota.
Siksi myös EU:sta voidaan odottaa jatkossakin kiristyksiä rakennusten energiatehokkuuteen liittyvässä lainsäädännössä.

Green Building Council Finland pyrkii yhdessä jäsentensä kanssa luomaan Suomeen käytäntöjä, joilla voidaan rakennetun ympäristön päästöjä vähentää vapaaehtoisen edelläkävijyyden pohjalta. Mukaan tulee saada niin kiinteistöjen omistajat, rakentajat, materiaali- ja laitevalmistajat, kunnat kuin kiinteistöjen käyttäjät.

Seuraamalla rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä, energian- ja vedenkulutusta, sekä syntyvien jätteiden määrää koko elinkaaren aikana tullaan tietoiseksi omien kiinteistöjen ympäristövaikutuksista. Mitatun tiedon pohjalta voidaan asettaa tavoitteita koko kiinteistökannan ympäristötehokkuudelle sekä mm. vuokralaisille ja palvelun tuottajille. Myös rakentamisessa ympäristötavoitteiden asettaminen on tärkeää ja siksi Suomeen tarvitaan yhteisesti sovittu järjestelmä rakennuksen hiilijalanjäljen määrittämiseksi. Sen jälkeen voidaan erilaisia rakennuksia vertailla puolueettomasti toisiinsa.

Kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan nyt vahvoja edelläkävijöitä, jotka vapaaehtoisesti rakentavat ja käyttävät rakennuksia niin, että päästöjä syntyisi nykyistä vähemmän ja siten alana saisimme oman osamme tehdyksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.