Green Building Council Finland

Ehdota edustajaanne toimikuntiimme

Toimikuntiemme osalta on käynnissä edustajahaku vuosille 2018-2019. Jäsenet voivat ehdottaa edustajiaan yhdistyksemme toimikuntiin 31.10. mennessä.

Vuoden 2018 alussa aloitamme uuden kaksivuotisen toimikuntakauden. Toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet valitaan nyt syksyllä loka-marraskuun aikana. Toimikunnat kokoontuvat kevään ensimmäiseen kokoukseensa tammi-helmikuussa. Nykyiset toimikunnat jatkavat tämän vuoden loppuun normaalisti.

Taustat ja tavoitteet
Kaksivuotiseen toimikuntatyöskentelyyn siirtymisen tavoitteena on varmistaa, että toimikuntien toiminnassa on mukana jäsentemme terävimmät voimat ja sopivimmat henkilöt. Haluamme varmistaa, että jokaisella jäsenellä on yhtäläinen mahdollisuus ehdottaa edustajaansa toimikuntaan. Lisäksi uskomme, että kaksivuotisuus rytmittää toimikunnan tekemistä sopivasti ja mahdollistaa myös määräaikaisen sitoutumisen.

Miksi mukaan – toimikuntien toiminta

Toimikunnat ovat jäsentemme edustajista koostuvia monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa käsitellään tuoreimmat kuulumiset, jaetaan parhaita käytäntöjä, opitaan, ja tietenkin kehitetään yhdessä. Toimikunnat painottavat yhteistyömahdollisuuksiin tarttumista ja kestävyyden edistämistä.

Toimikunnat voivat järjestää tilaisuuksia ja kohdevierailuja, tunnistaa alan muutostarpeita ja toteuttaa kehityshankkeita. Toimikunnat kokoontuvat parin tunnin mittaiseen kokoukseen noin neljä kertaa vuodessa ja pitävät yhteyttä kokousten välillä tarpeen mukaan.

Toimikunnat 2018

Hallituksen päätöksen mukaisesti haemme jäseniä alla lueteltuihin toimikuntiin. Toimikuntien perustehtävät ja toiminnan teemat on kuvattu liitteessä.

  • Energia
  • Kestävät alueet
  • Kiinteistöjohtaminen
  • Koulutus
  • Kiinteistöjen ympäristöluokitukset
  • Kestävä infra (perustetaan mahdollisen kiinnostuksen mukaan)

Puheenjohtajaksi?
Toimikuntaa johtavat jäsenistöstä valittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valmistelevat toimikunnan kokoukset. Toimiston edustaja toimii puheenjohtajien tukena ja vastaa työskentelyn käytännön asioista.

Haluaisitko Sinä toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana? Tämä pesti on oivallinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa konkreettisesti GBC-toiminnan suuntaamiseen.

Miten toimia nyt?

Toivomme teidän miettivän organisaatiossanne sitä, ketä/keitä ehdotatte kuhunkin toimikuntaan.

Yhteyshenkilönne tulisi koordinoida tätä pohdintaa ja lähettää ehdotuksenne meille saamansa nettilinkin kautta viimeistään 31.10.2017. 

Valinnat tehdään marraskuussa
Saaduista vastauksista tehdään yhteenveto hallitukselle. Hallitus vahvistaa toimikuntien uudet kokoonpanot ja puheenjohtajat kokouksessaan marraskuussa ottaen huomioon mm. jäsenten tasapuolisen kohtelun. Valinnat on tarkoitus julkistaa vuosikokouksen yhteydessä 15.11.2017.[hr]

Lisätietoja
Kysymyksiin vastaavat ja lisätietoja antavat Mikko Nousiainen ja Sami Lankiniemi. Luonnollisesti voit sparrata myös hallituksen tai nykyisten toimikuntien jäseniä.

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
040-5258440
mikko.nousiainen@figbc.fi

Sami Lankiniemi
Projektipäällikkö
040-7662263
sami.lankiniemi@figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.