Menu
Menu

Ekotehokkuuden mittarit

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Leed , Breeam, PROMISE ja niin edelleen. Rakennusten energiatehokkuutta kuvaavia tunnusluvuissa ja sertifikaateissa menee helposti sekaisin. Niiden keskinäinen vertailu ei ole kovin helppoa.

Kansainvälisten työkalujen (kuten Leed ja Breeam) soveltuvuus erilaisiin paikallisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin voi olla heikko. Sitä paitsi kansainväliset kaupalliset arviointityökalut ovat kalliita.

Tekes, VTT, Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus ovat nyt käynnistäneet tutkimus- ja kehityshankkeen, jonka tarkoitus on kehittää ekotehokkuuden arviointityökaluja, jotka soveltuvat  suomalaiseen yhdyskuntarakentamiseen (Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit (KEKO) –hanke.)

Syksyyn 2011 mennessä julkaistaan kokonaiskuva olemassa olevista arviointimenetelmistä,  arvioidaan ja vertaillaan niiden ominaisuuksia ekotehokkuuden eri osa-alueiden näkökulmista sekä määritellään kehitystarpeet. Hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään arviointityökalujen konkreettiseen kehittämiseen. Hanke päättyy vuonna 2013.

KEKO-henke kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan ja siinä on tutkimuslaitosten lisäksi mukana seitsemän kaupunkia, kaksi aluekehitystoimintaan osallistuvaa rakennusalan yritystä sekä ympäristöministeriö.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami