Menu
Menu

Ekotukihenkilöt työssä: kiinteistöjen päästöt laskivat 4 %

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Helsingin seudun pilottiprojektin* tulokset näyttävät, että kiinteistöjen käyttötapoja muuttamalla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Mukana olevien kiinteistöjen päästöt laskivat neljä prosenttia vuosina 2009–2010. Erityisesti lämmityksestä aiheutuvat päästöt vähenivät.

Kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa otettiin huomioon tilojen lämmityksestä, sähkönkulutuksesta, henkilöstön työasiointimatkoista, paperinkulutuksesta ja jätteistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

”Päästövähennyksiin päästään muuttamalla käyttötottumuksia. Pilottikiinteistöihin on koulutettu ekotukihenkilöitä, joiden tehtävänä on kannustaa ja ohjeistaa muuta henkilöstöä ilmastoystävälliseen työhön”, kertoo projektipäällikkö Miia Riihimäki Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Ekotukihenkilöt opastavat muun muassa kiinteistöjen lämpötilojen seurantaan ja sähkönkulutuksen vähentämiseen, kuten tarpeettomien valojen ja sähkölaitteiden sammutukseen.

Projektin tavoitteena on kaupunkien pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kymmenellä prosentilla vuoden 2011 loppuun mennessä.
 
Projektissa on mukana 32 metropolialueella sijaitsevaa pilottikiinteistöä kuten päiväkoteja, kouluja, uimahalleja ja toimistoja.

*Projekti on osa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden koordinoimaa Julia 2030 -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vähentää Helsingin metropolialueen kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjä parantamalla kaupunkien toimitilojen ja hankintojen energiatehokkuutta.

Pilottiprojektin tuloksista kertova tiedote löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami