Menu
Menu

Energiankulutuksen väheneminen – Ekotehokkuuden paraneminen

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

KTI Kiinteistötieto Oy toteutti yhdessä 16 kiinteistöalan yrityksen kanssa kehityshankkeen ”Kiinteistöjen eko- ja energiatehokkuuden tunnusluvut”. Hankkeen tavoitteena oli määrittää keskeisimmät eko- ja energiatehokkuuden mittarit ja tunnusluvut eri rakennustyypeille kiinteistön omistajan ja käyttäjän näkökulmasta.

Keskeisimmät mittausalueet liittyvät lämpö- ja sähköenergian kulutukseen, rakennuksessa käytetyn veden kulutukseen sekä käytön synnyttämien jätteiden vaikutukseen.

Hankkeen loppuraportissa painotetaan, että energiankulutuksen väheneminen ei tarkoita välttämättä eko- ja energiatehokkuuden paranemista:

Jos rakennuksen tilankäytön tehokkuutta tai vuorokausittaista käyttöaikaa kasvatetaan, energiankulutus todennäköisesti kasvaa, mutta eko- ja energiatehokkuus saattaa silti parantua selkeästi. Eko- ja energiatehokkuuden näkökulmasta on huomattavasti keskeisempää seurata esimerkiksi toimistorakennuksen energiankulutusta työntekijää kuin neliötä kohden. Kahden koulurakennuksen välisessä vertailussa on olennaisempaa suhteuttaa energiankulutusta oppilaiden lukumäärään ja rakennuksen käyttötunteihin kuin rakennuksen pinta- alaan tai tilavuuteen.

Hankkeen loppuraportti löytyy kokonaisuudessaan täältä (pdf). Hankkeen määrittämät eko- ja energiatehokkuuden mittarit ja tunnusluvut löytyvät täältä (pdf).

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami