Green Building Council Finland

ERA17: Yhteistyöllä energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön

GBC Finlandin vastuulla on ERA17-toimintaohjelman painopistealueen neljä ”Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön” toteuttaminen yhdessä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kanssa. Tehtävänämme on täten nostaa esille alan parhaita esimerkkejä, käytäntöjä ja toimintamalleja sekä tehdä niistä helposti sovellettavia neuvomalla ja kannustamalla toimijoita niiden käytössä. Tehtävänämme on myös edistää ympäristöluokitusten, tunnuslukujen ja muiden työkalujen tehokasta hyödyntämistä sekä rakennusten suunnittelussa että kiinteistöjen käytössä ja omistamisessa.

Huhtikuussa Tampereella järjestetyn Julkiset tilat murroksessa –seminaarin tavoitteena oli kannustaa julkisen sektorin toimijoita tilojen käytön energiatehokkuuden sekä uusien työnteon tapojen hyödyntämiseen. Innokas 30 hengen joukko julkisen sektorin edustajia kävi yhdessä vilkasta keskustelua monitoimikiinteistöistäuusista työnteon tavoista ja niiden vaikutuksista tilankäytön tehostamiseen. Päivän päätteeksi tutustuttiin vielä vihreään kiinteistöstrategiaan sekäkestäviin alueratkaisuihin. Samankaltaista monipuolisia näkemyksiä yhteen tuovaa julkiselle sektorille suunnattua tilaisuutta toivottiin järjestettäväksi muuallakin. Parhaita käytäntöjä on tuotu toimintaohjelman puitteissa esille myös RAKLIn ja GBC Finlandin yhdessä järjestämässä Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet -tapahtumassa.

Ympäristöluokitusten ja tunnuslukujen tehokasta käyttöä olemme tänä vuonna edistäneet sekä alkuvuodesta julkaistujen Rakennusten elinkaarimittareiden että kaupalliset luokitustyökalut –toimikunnan työn kautta. Rakennusten elinkaarimittarit auttavat alan toimijoita rakennusten ympäristötehokkuuden mittaamisessa ja todellisen suorituskyvyn kuvaamisessa sekä strategisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa. Mittareiden pilotointi käynnistettiin huhtikuussa yhteistyössä 12 alan merkittävän toimijan kanssa. Olemme osallistuneet aktiivisesti myös alan tunnetuimpien luokitustyökalujen kehittämiseen muun muassa kommentoimalla tulevan LEEDin version 4 alueellisia painopisteitä ja ilmastovyöhykejakoa, jotta järjestelmä vastaisi paremmin suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä. Loppuvuodesta on vielä tekeillä eri luokitustyökaluja esittelevä yleisesite sekä tarjouspyynnön tehtäväluettelo suunnitteluprosessin toimivuuden ja luokitustyökalujen vaatimusten huomioimisen varmistamiseksi.

Edellä mainittujen toimien edistämiseksi on tärkeää tehostaa alan viestintää ja yhteistyötä kestävyyteen liittyvissä asioissa. Tätä varten aiheen ympärille on koottu sekä GBC Finlandin oma että ERA17-toimintaohjelman viestintäverkostot, jotka luonnollisesti keskustelevat myös toistensa kanssa.

Uskomme, että näillä toimilla ja laajalla yhteistyöllä pääsemme lähemmäksi painopisteelle asetettua maalia, energiatietoista kiinteistöjen käyttöä.

Sami Lankiniemi
projektikoordinaattori
Green Building Council Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden