Green Building Council Finland

ERA17: Yhteistyöllä energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön

GBC Finlandin vastuulla on ERA17-toimintaohjelman painopistealueen neljä ”Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön” toteuttaminen yhdessä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kanssa. Tehtävänämme on täten nostaa esille alan parhaita esimerkkejä, käytäntöjä ja toimintamalleja sekä tehdä niistä helposti sovellettavia neuvomalla ja kannustamalla toimijoita niiden käytössä. Tehtävänämme on myös edistää ympäristöluokitusten, tunnuslukujen ja muiden työkalujen tehokasta hyödyntämistä sekä rakennusten suunnittelussa että kiinteistöjen käytössä ja omistamisessa.

Huhtikuussa Tampereella järjestetyn Julkiset tilat murroksessa –seminaarin tavoitteena oli kannustaa julkisen sektorin toimijoita tilojen käytön energiatehokkuuden sekä uusien työnteon tapojen hyödyntämiseen. Innokas 30 hengen joukko julkisen sektorin edustajia kävi yhdessä vilkasta keskustelua monitoimikiinteistöistäuusista työnteon tavoista ja niiden vaikutuksista tilankäytön tehostamiseen. Päivän päätteeksi tutustuttiin vielä vihreään kiinteistöstrategiaan sekäkestäviin alueratkaisuihin. Samankaltaista monipuolisia näkemyksiä yhteen tuovaa julkiselle sektorille suunnattua tilaisuutta toivottiin järjestettäväksi muuallakin. Parhaita käytäntöjä on tuotu toimintaohjelman puitteissa esille myös RAKLIn ja GBC Finlandin yhdessä järjestämässä Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet -tapahtumassa.

Ympäristöluokitusten ja tunnuslukujen tehokasta käyttöä olemme tänä vuonna edistäneet sekä alkuvuodesta julkaistujen Rakennusten elinkaarimittareiden että kaupalliset luokitustyökalut –toimikunnan työn kautta. Rakennusten elinkaarimittarit auttavat alan toimijoita rakennusten ympäristötehokkuuden mittaamisessa ja todellisen suorituskyvyn kuvaamisessa sekä strategisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa. Mittareiden pilotointi käynnistettiin huhtikuussa yhteistyössä 12 alan merkittävän toimijan kanssa. Olemme osallistuneet aktiivisesti myös alan tunnetuimpien luokitustyökalujen kehittämiseen muun muassa kommentoimalla tulevan LEEDin version 4 alueellisia painopisteitä ja ilmastovyöhykejakoa, jotta järjestelmä vastaisi paremmin suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä. Loppuvuodesta on vielä tekeillä eri luokitustyökaluja esittelevä yleisesite sekä tarjouspyynnön tehtäväluettelo suunnitteluprosessin toimivuuden ja luokitustyökalujen vaatimusten huomioimisen varmistamiseksi.

Edellä mainittujen toimien edistämiseksi on tärkeää tehostaa alan viestintää ja yhteistyötä kestävyyteen liittyvissä asioissa. Tätä varten aiheen ympärille on koottu sekä GBC Finlandin oma että ERA17-toimintaohjelman viestintäverkostot, jotka luonnollisesti keskustelevat myös toistensa kanssa.

Uskomme, että näillä toimilla ja laajalla yhteistyöllä pääsemme lähemmäksi painopisteelle asetettua maalia, energiatietoista kiinteistöjen käyttöä.

Sami Lankiniemi
projektikoordinaattori
Green Building Council Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green