Esittele organisaatiosi osaamista ja ratkaisujanne World Green Building Weekillä

Kiinteistö- ja rakennusala elää vähähiilisyyden murrosta. Kuluvalla vuosikymmenellä tapahtuu paljon kestävän rakentamisen teemoissa niin Suomessa kuin maailmalla: voidaankin sanoa, että seuraavat vuodet ovat ratkaisun vuosia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja liiketoimintakäytäntöjen uudistamisessa.

Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat tämän globaalin muutoksen etujoukoissa. Juuri nyt on käynnissä lukemattomia hankkeita, jotka voivat tehdä kiinteistö- ja rakennusalasta globaalien kestävyyskysymysten ratkaisijan. World Green Building Week -viestintäkampanjan myötä me FIGBC:llä haluamme kannustaa kaikkia jäseniämme ja sidosryhmiämme kertomaan omista ratkaisuistaan.

Kansainvälinen World Green Building Week on kestävän rakennetun ympäristön vuosittainen teemaviikko, joka kannustaa alan toimijoita yhteiseen viestintään aiheen tiimoilta. Week järjestetään aina syyskuun viimeisellä kokonaisella viikolla, tänä vuonna 21.-25.9.

Hiilineutraaliuteen siirtyminen on yksi tämän vuosikymmenen merkittävimmistä ilmastoteoista

Rakennussektori tuottaa 39% kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä ja meillä kiinteistöalan edustajilla on valtava mahdollisuus –  jopa velvollisuus – tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On aika siirtyä sanoista tekoihin! Tämän vuoden Weekin teema #ActOnClimate pureutuu siihen, miten hiilineutraalius on erinomainen keino vähentää ilmastoa kuormittavia päästöjä. Suomessa tunnisteena toimii myös #RatkaisunVuosi.

  • Kiinteistön omistajille, suunnittelijoille ja rakentajille nollahiilirakennukset ovat nopea keino vähentää rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjä.
  • Edelläkävijyys ilmastoratkaisuissa on mahdollisuus Suomelle ja tukee työpaikkojen syntymistä ja vientiä.
  • Rakennetun ympäristön käyttäjän tulee vaatia vähähiilistä rakentamista. Kuntien ja kaupunkien asukkaat ovat tärkeässä roolissa rakennetun ympäristön kestävien arvojen asettamisessa.

Miten mukaan World Green Building Weekiin?

Voit osallistua Weekiin ja tehdä sitä näkyväksi omalle organisaatiollesi sopivalla tavalla – tarjolla on runsaasti keinoja näkyä ja vaikuttaa. Weekin globaali kampanja on tavoittanut vuosina 2016–2019 yli 12 miljoonaa ihmistä sosiaalisessa mediassa ja sysännyt liikkeelle yli 850 tapahtumaa ja ilmastotekoa ympäri maailman.

Lue tarkemmin Weekistä ja osallistumisvinkeistä kampanjasivuiltamme. Kerro, miten kestävä rakennettu ympäristö toteutuu organisaatiossasi, mitä juuri te tavoittelette ja teette!

Lisätietoja: Tiina Mykkänen, etunimi.sukunimi@figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami