Green Building Council Finland

Esitys seuraavalle hallituskaudelle – kehitetään yhdyskuntiamme kestäviksi

Haluamme olla mukana kehittämässä yhdyskuntarakenteen ja aluesuunnittelun avulla Suomea yhä toimivammaksi, kilpailukykyisemmäksi ja viihtyisäksi meille kaikille.

Liitteenä olevat näkökohdat on laadittu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisista koostuvassa toimikunnassamme yksityisen ja julkisen sekä tutkimussektorin yhteistyönä. Niiden koonnista on vastannut Jyväskylän yleiskaavapäällikkö, SAFAN puheenjohtaja Leena Rossi. Toivomme että ajatuksistamme on hyötyä uutta hallitusohjelmaa laadittaessa.


Green Building Council Finlandin yhdyskuntakehityksen esitykset seuraavalle hallituskaudelle 24.4.2015

KEHITETÄÄN YHDYSKUNTIAMME KESTÄVIKSI

Haluamme tuoda esiin seuraavia näkökohtia hallitusohjelman sisältöön ja toteutukseen.

VAHVISTETAAN KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ JA –KESKUKSIA

 • Rakentaminen suunnataan täydentämään ja tiivistämään nykyistä kaupunkirakennetta
 • Kaavoitus- ja lupaprosessia kehitetään ohjaamaan alueita ja hankkeita edullisempiin elinkaarikustannuksiin
 • Lainsäädäntöä kehitetään täydennysrakentamismyönteiseen suuntaan
 • Ohjataan kuntien maankäyttömaksuja kokonaistalouden ja alueiden uusiutumisen kannalta optimaalisiksi.

Suomen rakennetun ympäristön osuus kasvihuonepäästöistämme on noin 40 prosenttia. Olemme myös sitoutuneet EU:n tavoitteisiin vähentää päästöjämme 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen takaamiseksi Suomessa pitää kehittää olemassa olevia yhdyskuntia energiatehokkaalla täydennysrakentamisella joukko- liikenneyhteyksien varrelle. Tiiviimpi ja eheämpi yhdyskuntarakenne parantaa tuottavuutta, työmarkkinoiden toimintaa, kilpailukykyä ja julkisen sektorin kustannustehokkuutta.i) Keskusten elinvoimaisuutta ja palvelukykyä tuetaan parhaiten ja taloudellisimmin olemassa olevaa rakennetta tiivistämällä ja vanhaa tehokkaasti hyödyntämällä. Keinot vaihtelevat yh- dyskuntarakenteen eri osissa.

SUOSITAAN KÄVELYÄ, PYÖRÄILYÄ JA JOUKKOLIIKENNETTÄ

 • Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne pitää tehdä kaupunkiseuduilla houkuttelevaksi liikkumisvaihtoehdoksi vero- tuksen ja muiden kannusteiden keinoin.
 • Liikenneinvestoinnissa priorisoidaan laajaa väestöä hyödyttäviä joukkoliikenneratkaisuja.
 • Liikenneinfrastruktuurin ylläpidossa on suosittava joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.
 • Kestävään liikkumiseen ohjaavia toimintamalleja ja palveluita on otettava laajemmin käyttöön (esim. valtion ja kaupunkiseutujen kuntien väliset MALPE –aiesopimukset).

Liikennepolitiikan lähtökohtana tulee olla tarpeisiin vastaava suunnittelu tiiviissä yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteensuosiminen on järkevää ympäristön mutta myös kansalaisten terveyden kannalta. Riittämättömän liikunnan on arvioitu lisäävän terveydenhoidon menoja vuodessa 100–200 miljoonaa euroa.ii )

SUUNNITELLAAN ALUEISTA ENERGIATEHOKKAITA KOKONAISUUKSIA

 • Kannustetaan kuntia ottamaan aluehankkeiden energiakokonaisuuden (kulutus ja tuotanto) koordinointivastuu
 • Eri aluetasojen kaavoituksessa selvitetään ja määritellään alueiden kestävyys- ja energiatasot ja -ratkaisut
 • Edistetään hyvien aluekehityksen energiakäytäntöjen levittämistä (esim. ERA 17–ohjelman avulla).

Energiaratkaisut alkavat kulutuksen hillinnästä. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tulee yhä kannattavam- maksi teknologian kehityksen myötä. Pienimuotoinen hajautettu tuotanto toimii osana tulevaisuuden verkottunutta ja älykästä energiajärjestelmää. Asuinrakennusten energiaratkaisut toimivat tehokkaasti suurten voimalaitosten rinnalla. Suomi voi omalla osaamisellaan ja resursseillaan täyttää EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet. Tarvitaan tutkimusta, kokeiluja ja ohjausta, jotta saadaan paras mahdollinen tuotto tulevaisuuden energiaratkaisuista eri aluetasoil- le ja yksittäisille rakennuksille.


 

i) Laakso & Loikkanen, Talous ja yhteiskunta 3 | 2014

ii) Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:1

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Uusimmat artikkelit

Aiheet

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä