Green Building Council Finland

EU Ecolabel for buildings

Eurooppalainen toimistorakennusten Ecolabel kriteerien kehitys on lähdössä taas liikkeelle. Ecolabel on EU tason kriteeristö, jonka tarkoituksena on antaa mahdollisuus edelläkävijäyrityksille osoittaa tuotteensa (tässä tapauksessa tuote on koko rakennus) paremmuudesta.

Ecolabel kriteeristössä on kyse työkalusta, jossa on sekä pakollisia toimenpiteitä että lisäksi lista erilaisia toimenpiteitä, joista pitää toteuttaa tietty määrä saadakseen käyttöönsä Ecolabel merkin.

Pakollisiin kriteereihin kuuluvat muunmuassa ylläpitosuunnitelma ja huoltokirja sekä käyttäjäopas. Kaikki rakennukseen tulevat materiaalit tulee listata, jotta niiden uudelleenkäyttäminen ja kierrättäminen tulee olemaan helpompaa. Lisäksi pakollisiin kriteereihin kuuluu materiaalien alkuperään liittyviä rajoituksia. Rakennuksen kokonaislämmitysenergiantarve saa olla enintään 30 kWh/m2 ja vähintään 50% kaikesta käytetystä energiasta tulee olla uusiutuvaa. Lisäksi mukana on monia muita pakollisia kriteerejä liittyen esimerkiksi sisäilman laatuun, valaistukseen, päivänvalon määrään, ja sisustusmateriaaleihin.

Ecolabel on vapaaehtoinen työkalu, mutta se on kuitenkin linkitetty ”Green Public Procurement” kriteereihin, ja näin ollen julkisten hankintojen osalta on mahdollista, että se tulee jatkossa pakolliseksi.

Kyseisestä toimistojen kriteereistä on olemassa kolmannet luonnosversiot sekä uudisrakentamiselle että korjausrakentamiselle, joita nyt lähdetään työstämään eteenpäin. Osa listalla nyt olevista asioista ovat ainakin osittain suomalaiseen rakentamiskäytäntöön ja ilmastoon huonosti soveltuvia.

Joint Research Center on laatinut jatkotyötä varten myös erilaisia taustaselvityksiä. ”Economic and Market Analysis” on 51 sivuinen dokumentti Euroopan toimistorakentamisesta ja nykyisestä toimistokiinteistökannasta ja sisältää ennusteita niiden kehityksestä. ”Product Definitoin and Scope” on yli 100-sivuinen dokumentti, jossa määritetään Eurooppalainen toimistorakennus ja kerrotaan mm. toimistorakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja standardeista niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Kolmas laaja dokumentaatio ”Working document” antaa yleiskuvan toimistorakennusten ympäristötehokkuudesta sekä elinkaarianalyysin teknisistä perusteista.

Kesäkuun lopussa EU:n Joint Research Center järjestetään Sevillassa työpaja aiheeseen liittyen. Työpajaa ennen voi antaa kommentteja” EU Ecolabel and Green Public Procurement for Buildings” sivustolla.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green