Green Building Council Finland

EU valmistelee ehdotusta rakennusten resurssitehokkuuden ydinindikaattoreiksi

 

Euroopan komissiossa valmisteilla olevan ehdotuksen tavoitteena on luoda vapaaehtoinen yhteiseurooppalainen tapa kuvata rakennustemme kestävyyttä, joka antaa avaimet myös rakentamisen resurssitehokkuuden arviointiin. Ehdotuksen mukaan kestävyyttä arvioitaisiin kuudella eri osa-alueella, jotka on esitetty alla olevassa kaaviossa:

Komission ehdotuksessa kiinnostavaa on, että esitettyjen mittareiden kantaviksi teemoiksi eli makro-objektiiveiksi on valittu koko elinkaaren käsittävä lähestymistapa. Lisäksi on mahdollista, että tulevaisuudessa Euroopassa rakentamisen resurssitehokkuutta säädellään myös velvoittavilla direktiiveillä.

Ala ja Green Building Councilit mukana kommentoimassa ja tukena

Viime syksynä komissio järjesti kommentointikierroksen näihin suunnitelluista mittareista. Lausuntokierroksen palautteen perusteella kiinteistö- ja rakennusalan suurimpia huolia ovat muun muassa mittareiden käyttökelpoisuus ja toteutettavuus sekä verifioidun ja laadukkaan tiedon saaminen, esimerkiksi elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan pohjaksi.

Komission tavoite on pilotoida ja selvittää, onko ehdotettujen mittareiden osalta mahdollista käytännössä kerätä käyttökelpoista tietoa, jonka avulla voitaisiin arvioida ehdotettujen tavoitteiden toteutumista. Pilotoinnin tulosten perusteella ehdotetaan lopullisia yksityiskohtaisia mittareita makro-objektiiveille.

Green Building Council Finland osallistuu eurooppalaisten ydinindikaattoreiden kehittämiseen kahta kautta: Toimin itse asiantuntijana ehdotettujen mittareiden käytettävyyttä ja toimivuutta arvioivassa työryhmässä (niin sanottu Sub Group 3.1, joka pohtii ehdotettujen mittareiden käytettävyyttä ja toimivuutta päästöjen ja energiankulutuksen osa-alueella.) Toisaalta eurooppalaisten Green Building Councileiden verkosto konsultoi komissiota ydinindikaattoreiden kehittämisessä ja myös tässä työssä olemme mukana.

Työpaja Helsingissä – tuo osaamisesi keskusteluun ja kansalliset näkemykset komission tietoon

GBC Finland järjestää Helsingissä 9.5.2017 työpajan, jonka tavoitteena on kertoa eurooppalaisten rakennusten ydinindikaattoreiden kehittämisestä sekä koota ajatuksia niiden jalkauttamisesta. Työpajaan osallistuu mm. Euroopan komission edustaja, joka toivoo kuulevansa suomalaisista hyvistä käytännöistä.

Paikkoja tilaisuuteen on rajatusti, joten jos teema kiinnostaa ja haluat mukaan niin otathan minuun yhteyttä pian!

[hr]

Jessica Karhu
Senior sustainability specialist, Green Building Council Finland

etunimi.sukunimi @figbc.fi, puh 040 675 8899[hr]

 

Lisätietoja:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,