EU valmistelee ehdotusta rakennusten resurssitehokkuuden ydinindikaattoreiksi

 

Euroopan komissiossa valmisteilla olevan ehdotuksen tavoitteena on luoda vapaaehtoinen yhteiseurooppalainen tapa kuvata rakennustemme kestävyyttä, joka antaa avaimet myös rakentamisen resurssitehokkuuden arviointiin. Ehdotuksen mukaan kestävyyttä arvioitaisiin kuudella eri osa-alueella, jotka on esitetty alla olevassa kaaviossa:

Komission ehdotuksessa kiinnostavaa on, että esitettyjen mittareiden kantaviksi teemoiksi eli makro-objektiiveiksi on valittu koko elinkaaren käsittävä lähestymistapa. Lisäksi on mahdollista, että tulevaisuudessa Euroopassa rakentamisen resurssitehokkuutta säädellään myös velvoittavilla direktiiveillä.

Ala ja Green Building Councilit mukana kommentoimassa ja tukena

Viime syksynä komissio järjesti kommentointikierroksen näihin suunnitelluista mittareista. Lausuntokierroksen palautteen perusteella kiinteistö- ja rakennusalan suurimpia huolia ovat muun muassa mittareiden käyttökelpoisuus ja toteutettavuus sekä verifioidun ja laadukkaan tiedon saaminen, esimerkiksi elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan pohjaksi.

Komission tavoite on pilotoida ja selvittää, onko ehdotettujen mittareiden osalta mahdollista käytännössä kerätä käyttökelpoista tietoa, jonka avulla voitaisiin arvioida ehdotettujen tavoitteiden toteutumista. Pilotoinnin tulosten perusteella ehdotetaan lopullisia yksityiskohtaisia mittareita makro-objektiiveille.

Green Building Council Finland osallistuu eurooppalaisten ydinindikaattoreiden kehittämiseen kahta kautta: Toimin itse asiantuntijana ehdotettujen mittareiden käytettävyyttä ja toimivuutta arvioivassa työryhmässä (niin sanottu Sub Group 3.1, joka pohtii ehdotettujen mittareiden käytettävyyttä ja toimivuutta päästöjen ja energiankulutuksen osa-alueella.) Toisaalta eurooppalaisten Green Building Councileiden verkosto konsultoi komissiota ydinindikaattoreiden kehittämisessä ja myös tässä työssä olemme mukana.

Työpaja Helsingissä – tuo osaamisesi keskusteluun ja kansalliset näkemykset komission tietoon

GBC Finland järjestää Helsingissä 9.5.2017 työpajan, jonka tavoitteena on kertoa eurooppalaisten rakennusten ydinindikaattoreiden kehittämisestä sekä koota ajatuksia niiden jalkauttamisesta. Työpajaan osallistuu mm. Euroopan komission edustaja, joka toivoo kuulevansa suomalaisista hyvistä käytännöistä.

Paikkoja tilaisuuteen on rajatusti, joten jos teema kiinnostaa ja haluat mukaan niin otathan minuun yhteyttä pian!

[hr]

Jessica Karhu
Senior sustainability specialist, Green Building Council Finland

etunimi.sukunimi @figbc.fi, puh 040 675 8899[hr]

 

Lisätietoja:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami