Green Building Council Finland

EU valmistelee ehdotusta rakennusten resurssitehokkuuden ydinindikaattoreiksi

 

Euroopan komissiossa valmisteilla olevan ehdotuksen tavoitteena on luoda vapaaehtoinen yhteiseurooppalainen tapa kuvata rakennustemme kestävyyttä, joka antaa avaimet myös rakentamisen resurssitehokkuuden arviointiin. Ehdotuksen mukaan kestävyyttä arvioitaisiin kuudella eri osa-alueella, jotka on esitetty alla olevassa kaaviossa:

Komission ehdotuksessa kiinnostavaa on, että esitettyjen mittareiden kantaviksi teemoiksi eli makro-objektiiveiksi on valittu koko elinkaaren käsittävä lähestymistapa. Lisäksi on mahdollista, että tulevaisuudessa Euroopassa rakentamisen resurssitehokkuutta säädellään myös velvoittavilla direktiiveillä.

Ala ja Green Building Councilit mukana kommentoimassa ja tukena

Viime syksynä komissio järjesti kommentointikierroksen näihin suunnitelluista mittareista. Lausuntokierroksen palautteen perusteella kiinteistö- ja rakennusalan suurimpia huolia ovat muun muassa mittareiden käyttökelpoisuus ja toteutettavuus sekä verifioidun ja laadukkaan tiedon saaminen, esimerkiksi elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan pohjaksi.

Komission tavoite on pilotoida ja selvittää, onko ehdotettujen mittareiden osalta mahdollista käytännössä kerätä käyttökelpoista tietoa, jonka avulla voitaisiin arvioida ehdotettujen tavoitteiden toteutumista. Pilotoinnin tulosten perusteella ehdotetaan lopullisia yksityiskohtaisia mittareita makro-objektiiveille.

Green Building Council Finland osallistuu eurooppalaisten ydinindikaattoreiden kehittämiseen kahta kautta: Toimin itse asiantuntijana ehdotettujen mittareiden käytettävyyttä ja toimivuutta arvioivassa työryhmässä (niin sanottu Sub Group 3.1, joka pohtii ehdotettujen mittareiden käytettävyyttä ja toimivuutta päästöjen ja energiankulutuksen osa-alueella.) Toisaalta eurooppalaisten Green Building Councileiden verkosto konsultoi komissiota ydinindikaattoreiden kehittämisessä ja myös tässä työssä olemme mukana.

Työpaja Helsingissä – tuo osaamisesi keskusteluun ja kansalliset näkemykset komission tietoon

GBC Finland järjestää Helsingissä 9.5.2017 työpajan, jonka tavoitteena on kertoa eurooppalaisten rakennusten ydinindikaattoreiden kehittämisestä sekä koota ajatuksia niiden jalkauttamisesta. Työpajaan osallistuu mm. Euroopan komission edustaja, joka toivoo kuulevansa suomalaisista hyvistä käytännöistä.

Paikkoja tilaisuuteen on rajatusti, joten jos teema kiinnostaa ja haluat mukaan niin otathan minuun yhteyttä pian!

[hr]

Jessica Karhu
Senior sustainability specialist, Green Building Council Finland

etunimi.sukunimi @figbc.fi, puh 040 675 8899[hr]

 

Lisätietoja:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT