Green Building Council Finland

Euroopan parlamentin terveisiä kiinteistö- ja rakennusalalle 

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri osallistui #BuildingLife hankkeen päätösseminaariin videotervehdyksellä. 

”Olen iloinen voidessani kannattaa tällaista toimintaa, joka on niin kriittinen tulevaisuutemme kannalta”, MEP Kumpula-Natri aloitti ja jatkoi ”Aloite, joka tuo yhteen toimialan järjestöjä ja yrityksiä ja jolla varmistetaan, että rakentaminen ja korjausrakentaminen on linjassa sekä Suomen 2035 että Euroopan unionin 2050 tavoitteiden kanssa.” 

MEP Kumpula-Natri muistutti rakennuskannan keskeisestä roolista vihreässä siirtymässä, mutta myös energiariippuvuudessa. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisessa tavoitellaan, että kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen ja julkisten rakennusten jo vuodesta 2027 alkaen. Lisäksi kaavaillaan, että energiatehokkuudeltaan heikoimmat rakennukset olisi energiakorjattava – riippumatta muusta korjaustarpeesta. Parlamentin tavoite on äänestää ehdotuksesta helmikuussa 2023. ”Kesään mennessä toivottavasti valmista.” 

”Tavoittelemme korjausrakentamisen vauhdin tuplaantuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Korjausvauhti ei ole kiihtynyt vielä riittävästi”, totesi MEP Kumpula-Natri ja korosti samalla, että toimenpiteiden tulee olla oikeudenmukaisia kaikille. 

Emme voi keskittyä vain käytönaikaiseen energiaan 

”Mutta emme voi keskittyä vain käytönaikaisen energian kulutuksen pienentämiseen, sillä suurin hiilipiikki syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa. Siksi tarvitsemme Whole Life Carbon, eli koko elinkaaren päästöt huomioivan metodin.” 

Tässä yhteydessä MEP Kumpula-Natri viittasi kuinka New European Bauhaus edistää ilmastoystävällistä rakentamista. Hän muistutti myös marraskuisesta Into the Woods – tapahtumasta, jossa pääministeri Sanna Marin, komission presidentti Ursula von der Leyen, Eestin pääministeri Kaja Kallas, sekä Ruotsin varapääministeri Ebba Busch vierailivat Nuuksiossa. Tapahtuman tavoitteena oli keskustella kuinka metsät toimivat hiilinieluina ja tarjoavat samalla materiaalia kestävään rakentamiseen. MEP totesi, että biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen on mahdollisuus sekä rakennus- että metsäalalle. 

Biopohjaisista materiaaleista puheenvuoro eteni vielä käynnissä olevaan rakennustuoteasetuksen uudistamiseen, josta Internal Market Committeen (IMCO) kuuleminen järjestettiin juuri. ”Tämän CPR:n ja Ekosuunnitteludirektiivin osalta pitäisi olla valmista 2023”, arveli MEP. 

Suomi on edelläkävijä 

Lopuksi MEP Kumpula-Natri vielä kiitteli Suomen edelläkävijyyttä. ”Meillä on CO2data päästötietokanta, joka toimii loistavana esimerkkinä muille eurooppalaisille maille. Lisäksi olemme uudistamassa lainsäädäntöämme Tanskan ja Ranskan vanavedessä huomioimaan koko elinkaaren päästöt. Hyvä Suomi!” 

“Datatiedot rakennusten päästöistä auttavat saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet. Sitova rakennusten koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen raportointi olisi aloitettava mahdollisimman pian. Ei voida odottaa vuoteen 2030 asti. #BuildingLife:n #EPBD rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä koskeva aloite on tärkeä.” 

#BuildingLife hankkeen päätösseminaarin tallenne 

#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten 8.12.2022 todettiin projektin tähänastiset saavutukset ja keskusteltiin, miten ala on muuttunut meillä ja Euroopassa. 

Katso tapahtuman tallenteelta #BuildingLife Ambassador, MEP Miapetra Kumpula-Natrin tervehdys, World Green Building Councilin Eurooppaverkoston johtaja Stephen Richardsonin puheenvuoro sekä Alankomaiden Green Building Councilin ratkaisu, jota esitteli Laetitia Nossek, DGBC. Lisäksi Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen, kertoi pilotoinnin kokemuksista ja Mira Lindholm, Granlund, kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden nykytilasta ja kehityksestä. 

Katso myös päätösseminaarin esitysmateriaalit (pdf).

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia