Green Building Council Finland

Eurooppaa kannustetaan luomaan kunnianhimoisia tavoitteita olemassa olevien rakennustensa päästöjen vähentämiseksi

Energiatehokkuusdirektiivin artikla 4 velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaita laatimaan pitkän tähtäimen kansallisen suunnitelman rakennuskantansa ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Merkkipäivä tavoitteen osalta on 30.4., sillä tästä päivämäärästä on tasan vuosi hetkeen, jona päivitetyt kansalliset korjausrakentamisen strategiat on määrä toimittaa arvioitaviksi.

Olemassa olevan rakennuskannan osuus Euroopan unionin hiilidioksidipäästöistä on valtava, noin 36 prosenttia. Siksi rakennuskantamme energiankäytön tehostaminen on avainasemassa Pariisin ilmastosopimuksen sekä unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vaikka tällä saralla on jo toteutettu ja toteutetaan tällä hetkellä monipuolisia toimenpiteitä, asiantuntijat epäilevät näiden riittävyyttä ilmastotavoitteiden täyttämisessä.

Viime kuussa 13 eurooppalaista Green Building Councilia käynnistivät virallisesti BUILD UPON -projektin, joka on maailman suurin yhteisöllinen korjausrakentamisen yhteishanke. Tavoitteena on tukea kansallisia toimijoita energiatehokkuusdirektiivin vaatimien kansallisen korjausrakentamisen strategian päivittämisessä. Suomessa tästä työstä vastaa ympäristöministeriö. BUILD UPONin työryhmässä ovat ympäristöministeriön lisäksi olleet mukana Energiavirasto, Motiva, Kiinteistöliitto, VTT, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Granlund, Nokia, Schneider Electric, Newsec Asset ManagementSkanska, Caverion, SOK, Uponor, SYKLI, Saint-Gobain Rakennustuotteet sekä Tengbom Arkkitehdit.

Yhteisölliseen ajatteluun pohjaava hanke tulee vuonna 2016 osallistamaan korjausrakentamisen tärkeimmät sidosryhmät osaksi vuoropuhelua, jossa haemme ratkaisuja kansallisiin haasteisiin energiatehokkuuden edistämisessä. Suomessa keskitytään viiteen eri teemaan: toimitilat ja liikerakennukset, asuinrakennukset, kysynnän kasvattaminen, kuntien haasteet sekä rahoitusmahdollisuudet.

Katso koko vuoden tapahtumat täältä: buildupon.eu/fi/dialogi/countries/finland/

BUILD UPON -hankkeen johtoryhmän Patty Fong European Climate Foundationista kertoo EU:n suunnittelevan lakimuutoksia, jotka linjaavat kiinteistö- ja rakentamisalan roolia Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon osalta. “Tarvitsemme poliittista ja alan sisältä kumpuavaa ja pitkän tähtäimen tavoitteet huomioivaa johtajuutta yhteisten ympäristöpäämääriemme saavuttamiseksi. Tässä kansallisilla korjausrakentamisen strategioilla on valtava merkitys ja juuri siksi European Climate Foundation on BUILD UPONissa mukana.”

Myös pankit ovat kiinnostuneita kansallisten korjaustavoitteiden kirkastamisesta. Suomessa rahoitusalan toimijat eivät kuitenkaan ole olleet BUILD UPONissa vielä aktiivisesti mukana. European Mortgage Federationin Luca Bertalot toteaa kuitenkin, että pankit voisivat ottaa rohkeasti vastuuta pitkän aikavälin energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa tukemalla kysyntää kriittisissä tilanteissa, joissa kuluttajat miettivät mahdollisuuksia energiatehokkuuteen panostamiseen. Bertalotin mukaan energiatehokkuuden parantaminen vapauttaa kuluttajien varoja muuhun käyttöön sekä pienentää luottoriskiä lainanottajien, lainaajien sekä investorien osalta.

Lue lisää Build Uponista alla olevasta linkistä ja liity korjausrakentamisen kärkijoukkoihin!

www.buildupon.eu[hr]

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649727. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.