Green Building Council Finland

FIGBC julkaisee mittarit ympäristötehokkaaseen rakentamiseen ja kiinteistöjohtamiseen

Bionovan Panu Pasanen esittelee elinkaarimittareita Värkki-projektin väliseminaarissa.

Suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan käytössä on vuoden 2013 alusta harmonisoidut laskentatavat mm. rakennuksen hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten laskemiseksi sekä työkaluja kiinteistöjen energiajohtamiseen ja käyttäjäolosuhteiden kehittämiseksi. Kulttuuritehdas Korjaamon Vintillä 22.elokuuta järjestetyssä Värkki-projektin väliseminaarissa esiteltiin valittujen mittarien ohjeistusluonnoksista ja keskusteltiin niihin liittyvistä vielä avoimista kysymyksistä. Mittarien ohjeistukset ovat avoinna kommenteille 15.9. asti. 

Vuonna 2011 käynnistyneessä Värkki-projektissa (Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattorit) on kehitetty rakennusten eko- ja energiatehokkuutta sekä niiden todellista suorituskykyä kuvaavia indikaattoreita.  Sitran rahoittaman hankkeen avulla pyritään kasvattamaan KIRA-alan valmiuksia tehdä oikeita päätöksiä rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Mittareita käyttämällä voidaan varmistaa rakennuksen kestävä elinkaari.

Kiinteistö- ja rakennusalan päätöksenteon avuksi tarvitaan rakennusten todellista suorituskykyä ja ympäristövaikutuksia kuvaavat mittarit. Osana ympäristöjohtamisprosesseja käytettävät FIGBC:n indikaattorit ja työkalut vähentävät ympäristöön kohdistuvaa rasitusta, ylläpitävät ja nostavat kiinteistön arvoa, pienenentävät ylläpidön kuluja sekä parantavat käyttäjien hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Projektissa on selvitetty maailmalla käytössä olevia eko- ja energiatehokkuutta kuvaavia mittareita sekä erilaisissa tutkimushankkeissa tunnistettuja keskeisiä ympäristövaikutuksia kuvaavia indikaattoreita. Värkki-projektin lähtökohtana on ollut, että määritettävien ydinindikaattoreiden tulee istua hyvin erilaisiin kansainvälisiin järjestelmiin ja kehittyvään lainsäädäntöön. Sidosryhmätyön ja työpajojen aikana on noussut selvästi esille CEN/TC 350 standardipaketin (Sustainability of Construction Works) käyttökelpoisuus monien mittareiden määrittelyssä. Ydinindikaattorien määrittelyssä on pyritty myös huomioimaan mittareita, joita yritykset hyödyntävät nykyisin esimerkiksi yhteiskuntavastuuraporteissa. Lisäksi FIGBC haluaa tuoda E-luvun rinnalle muita energiatehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja.    

[br] FIGBC:n Värkki-projektissa valitut ydinindikaattorit ovat:

 • Elinkaaren hiilijalanjälki;[br]Kuvaa rakentamisen, käytön ja purkamisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka yhteismitallistetaan hiilidioksidi- ekvivalenteiksi. Mittari noudattaa eurooppalaista EN 15978-standardia. [br] [br]
 • Käytön hiilijalanjälki; [br]Kuvaa käyttöenergian ja muita kiinteistötoiminnan aiheuttamia päästöjä. Laskenta GHG Protocolin mukainen.  [br] [br]
 • Elinkaarikustannus; [br]Kuvaa rakentamishankkeen edullisuutta koko elinkaaren yli. Sisältää rakentamis- ja käyttökustannukset, joille huomioidaan energian hinnan kehitys ja rahan hinta sovitulla korolla. Noudattaa EN 15643-4-standardia. [br] [br]
 • Sisäilmaluokka S1-S3; [br] Asettaa rakentamishankkeessa tavoitteen sisäilman laatutasolle. Noudattaa Sisäilmastoluokitus 2008 – ohjeistusta. [br] [br]
 • Sisäympäristöön tyytymättömien osuus; [br]  Kuvaa rakennuksen sisäympäristön laatua lämpöolosuhteiden, ilmanlaadun, valaistuksen ja ääniolosuhteiden osalta. Määritetään käyttäjätyytyväisyyskyselyllä. [br] [br]
 • E-luku; [br]Käytetään rakentamishankkeissa energiatehokkuuden arvioimiseen ja eri kiinteistöjen vertailuun energiatehokkuuden osalta. Määritetään RakMk D3:n mukaan.  [br] [br]
 • Mitattu energiankulutus; [br] Käytetään kiinteistön ylläpidön ja käyttäjien toiminnan ohjaamiseen sekä kiinteistösalkun kehittämiseen. Määritetään lämmölle, sähkölle ja tarvittaessa kaukokylmälle.  [br] [br]
 •  Tyhjäkäyttöteho;   [br] Määrittelee sähkönkulutuksen tason silloin kun rakennusta ei käytetä (esim. klo 00:00-04:00). Käytetään kiinteistön ylläpidön ja käyttäjien toiminnan ohjaamiseen. [br]  

[br] Ydinindikaattorien käyttö sekä laskenta- ja raportointiohjeet ovat kuvattu  tarkemmin ohjeistusten luonnoksissa (ks. linkit alla). FIGBC:n tavoitteena on täydentää ja päivittää indikaattoreita vuosittain. 

Ohjeistukset ovat kommentoitavissa 15.9.2012 saakka sähköpostitse. Kommentit tulee lähettää kunkin luonnosraportin osalta mainittuihin sähköpostiosoitteisiin. Teemoihin liittyvää keskustelua käydään myös FIGBC:n LinkedIn-ryhmässä.  Kommentointikierroksen päätyttyä toimeksiannon saaneet asiantuntijat kirjoittavat ohjeistukset valmiiksi. Värkki-projektin loppuseminaari järjestetään Helsingin Kaapelitehtaalla keskiviikkona 30.1.2013 päivää ennen Nordic GBC konferenssia.

[br] Ohjeistusten luonnosraportit:

 1. Elinkaaritehokkuuden indikaattorit (luonnos 8-9/2012), Bionova [br] antti.lippo (at) figbc.fi // panu.pasanen (at) bionova.fi // tytti.bruce (at) bionova.fi [br] [br]
 2. Sisäympäristö ja käyttäjätyytyväisyys (luonnos 8-9/2012), Risto Kosonen & Maija Virta [br] antti.lippo (at) figbc.fi // risto.kosonen (at) halton.com [br] [br]
 3. Energian indikaattorit (luonnos 8-9/2012), Petri Jaarto  [br] antti.lippo (at) figbc.fi // pjaarto (at) gmail.com  [br]

[br] Väliseminaarin presentaatiot: 

Väliseminaarin videoidut puheenvuorot lisätään lähipäivinä.  [br] [br]

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Nearly 30,000 buildings certified net zero worldwide by Green Building Councils

6.7.2022
The World Green Building Council (WorldGBC) releases the 2022 Advancing Net Zero Status Report, packed with examples of radical industry collaboration and accelerated action from across the global network. Lehdistötiedote

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”.