Green Building Council Finland

FiGBC lausui rakennusten energiatodistusten uudistuksesta

Rakennusten energiatodistuksia ollaan parhaillaan uudistamassa. Ympäristöministeriö laittoi uudistusta koskevan lakiesityksen lausuntokierrokselle 19. huhtikuuta. Uudistus on osa EU:n uusitun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa ja se pohjautuu 1.7.2012 voimaan tuleviin uudisrakentamisen energiamääräyksiin. Green Building Council Finlandin energiatoimikunta laati aiheesta yhteisen kannanoton.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailemiseen ja parantamiseen. Todistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien uudisrakentamisessa sekä suurissa rakennuksissa. Nykyinen laki velvottaa rakennuksen omistajaa hankkimaan energiatodistuksen silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Sen sijaan todistuksen hankkiminen ennen vuotta 2008 valmistuneelle omakotitalolle ja enintään kuuden asunnon asuinrakennukselle on ollut tähän asti vapaaehtoista.

Keskeinen muutos lakiesityksessä koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat vaiheittain energiatodistuksen piiriin. Jatkossa energiatodistus vaadittaisiin vanhoissa pientaloissa, kuten muissakin rakennuksissa, rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä sekä uudisrakentamisessa.

Rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin esityksen mukaan energiatodistuksessa samalla tavalla kuin uudisrakentamisen energiamääräyksissä. Rakennuksen energialuokitus pohjautuisi rakennuksen E-lukuun, joka muodostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Lisäksi uudistuksen myötä energiatodistuksen voi laatia ainoastaan pätevöitynyt, kokeen läpäissyt tekijä.

 

Energiatehokkuuden parantamisen perustuttava mitattuun energiankulutukseen

Green Building Council Finlandin mukaan laskennalliseen E-lukuun perustuva rakennusten energiatehokkuuden määrittäminen on käytännön kannalta tarkoituksenmukainen toimintamalli vertailtaessa kiinteistöjä esimerkiksi kaupantekotilanteessa. Huomion tulisi tällöin kohdistua rakennukseen ja sen teknisiin järjestelmiin. Vastaavasti olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden kehittämisessä tulee huomio FiGBC:n mukaan kiinnittää rakennusten käyttöön, ylläpitoon ja niiden kehittämiseen.

FiGBC korostaakin lausunnossaan, että lakiesitys nykyisessä modossaan johtaisi epäselvään ja turhan raskaaseen menetelmään olemassa olevien kiinteistöjen osalta. Esityksen mukaan E-luvun määrittelisi pitkälti kyseisen vuosikymmenen tyypillinen rakennustapa ja talotekniikka eri rakennustyypeissä. Standardikäyttöön ja rakenteisiin perustuvalla laskennalla voidaan verrata olemassa olevia ja uudisrakennuksia keskenään. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen tulisikin perustua mitattuun energiankulutukseen ja sitä kautta teknistaloudellisesti optimaalisten toimenpiteiden tekemiseen, FiGBC peräänkuuluttaa.

 

Rajalliset resurssit tulee keskittää

FiGBC korostaa, että olemassa olevien rakennusten osalta on tärkeää kehittää kokonaisvaltainen energiatodistus-, kuntoarvio-, kuntotarkastus-, energiakatselmus- ja energiatehokkuuden parantamisen toimintamalli, jossa rajalliset resurssit saadaan kohdistettua niihin rakennuksiin ja toimenpiteisiin, joilla energiatehokkuutta saadaan käytännössä tehokkaimmin parannettua. Suomessa on 1 400 000 rakennusta ja ainoastaan muutamia satoja ammattilaisia niiden energiatehokkuuden arvioimiseen.

Energiatehokkuuden arviointi tai energiatodistus ei sinänsä paranna energiatehokkuutta vaan siihen tarvitaan hyvin monenlaisia toimenpiteitä huollosta, säädöistä, korjauksista uudistamiseen ja energiamuotojen muutoksiin, lausunnossa painotetaan.

FiGBC esitti ympäristöministeriölle samalla myös yhteistyöehdotuksen ja tarjoutui tuomaan oman osaamisensa säädösten viimeistelyyn ja aikanaan niiden viemiseen osaksi alan toimintaa. Samansuuntaista työtä tehdään nyt jo Värkki-projektin puitteissa. FiGBC:n energiatoimikunta tulee seuraamaan aktiivisesti lakiesityksen etenemistä ja osallistuu mielellään jatkossakin tähän kehittämistyöhön.

 

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.