Green Building Council Finland

FiGBC lausui rakennusten energiatodistusten uudistuksesta

Rakennusten energiatodistuksia ollaan parhaillaan uudistamassa. Ympäristöministeriö laittoi uudistusta koskevan lakiesityksen lausuntokierrokselle 19. huhtikuuta. Uudistus on osa EU:n uusitun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa ja se pohjautuu 1.7.2012 voimaan tuleviin uudisrakentamisen energiamääräyksiin. Green Building Council Finlandin energiatoimikunta laati aiheesta yhteisen kannanoton.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailemiseen ja parantamiseen. Todistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien uudisrakentamisessa sekä suurissa rakennuksissa. Nykyinen laki velvottaa rakennuksen omistajaa hankkimaan energiatodistuksen silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Sen sijaan todistuksen hankkiminen ennen vuotta 2008 valmistuneelle omakotitalolle ja enintään kuuden asunnon asuinrakennukselle on ollut tähän asti vapaaehtoista.

Keskeinen muutos lakiesityksessä koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat vaiheittain energiatodistuksen piiriin. Jatkossa energiatodistus vaadittaisiin vanhoissa pientaloissa, kuten muissakin rakennuksissa, rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä sekä uudisrakentamisessa.

Rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin esityksen mukaan energiatodistuksessa samalla tavalla kuin uudisrakentamisen energiamääräyksissä. Rakennuksen energialuokitus pohjautuisi rakennuksen E-lukuun, joka muodostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Lisäksi uudistuksen myötä energiatodistuksen voi laatia ainoastaan pätevöitynyt, kokeen läpäissyt tekijä.

 

Energiatehokkuuden parantamisen perustuttava mitattuun energiankulutukseen

Green Building Council Finlandin mukaan laskennalliseen E-lukuun perustuva rakennusten energiatehokkuuden määrittäminen on käytännön kannalta tarkoituksenmukainen toimintamalli vertailtaessa kiinteistöjä esimerkiksi kaupantekotilanteessa. Huomion tulisi tällöin kohdistua rakennukseen ja sen teknisiin järjestelmiin. Vastaavasti olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden kehittämisessä tulee huomio FiGBC:n mukaan kiinnittää rakennusten käyttöön, ylläpitoon ja niiden kehittämiseen.

FiGBC korostaakin lausunnossaan, että lakiesitys nykyisessä modossaan johtaisi epäselvään ja turhan raskaaseen menetelmään olemassa olevien kiinteistöjen osalta. Esityksen mukaan E-luvun määrittelisi pitkälti kyseisen vuosikymmenen tyypillinen rakennustapa ja talotekniikka eri rakennustyypeissä. Standardikäyttöön ja rakenteisiin perustuvalla laskennalla voidaan verrata olemassa olevia ja uudisrakennuksia keskenään. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen tulisikin perustua mitattuun energiankulutukseen ja sitä kautta teknistaloudellisesti optimaalisten toimenpiteiden tekemiseen, FiGBC peräänkuuluttaa.

 

Rajalliset resurssit tulee keskittää

FiGBC korostaa, että olemassa olevien rakennusten osalta on tärkeää kehittää kokonaisvaltainen energiatodistus-, kuntoarvio-, kuntotarkastus-, energiakatselmus- ja energiatehokkuuden parantamisen toimintamalli, jossa rajalliset resurssit saadaan kohdistettua niihin rakennuksiin ja toimenpiteisiin, joilla energiatehokkuutta saadaan käytännössä tehokkaimmin parannettua. Suomessa on 1 400 000 rakennusta ja ainoastaan muutamia satoja ammattilaisia niiden energiatehokkuuden arvioimiseen.

Energiatehokkuuden arviointi tai energiatodistus ei sinänsä paranna energiatehokkuutta vaan siihen tarvitaan hyvin monenlaisia toimenpiteitä huollosta, säädöistä, korjauksista uudistamiseen ja energiamuotojen muutoksiin, lausunnossa painotetaan.

FiGBC esitti ympäristöministeriölle samalla myös yhteistyöehdotuksen ja tarjoutui tuomaan oman osaamisensa säädösten viimeistelyyn ja aikanaan niiden viemiseen osaksi alan toimintaa. Samansuuntaista työtä tehdään nyt jo Värkki-projektin puitteissa. FiGBC:n energiatoimikunta tulee seuraamaan aktiivisesti lakiesityksen etenemistä ja osallistuu mielellään jatkossakin tähän kehittämistyöhön.

 

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,