Green Building Council Finland

FiGBC lausui rakennusten energiatodistusten uudistuksesta

Rakennusten energiatodistuksia ollaan parhaillaan uudistamassa. Ympäristöministeriö laittoi uudistusta koskevan lakiesityksen lausuntokierrokselle 19. huhtikuuta. Uudistus on osa EU:n uusitun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa ja se pohjautuu 1.7.2012 voimaan tuleviin uudisrakentamisen energiamääräyksiin. Green Building Council Finlandin energiatoimikunta laati aiheesta yhteisen kannanoton.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailemiseen ja parantamiseen. Todistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien uudisrakentamisessa sekä suurissa rakennuksissa. Nykyinen laki velvottaa rakennuksen omistajaa hankkimaan energiatodistuksen silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Sen sijaan todistuksen hankkiminen ennen vuotta 2008 valmistuneelle omakotitalolle ja enintään kuuden asunnon asuinrakennukselle on ollut tähän asti vapaaehtoista.

Keskeinen muutos lakiesityksessä koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat vaiheittain energiatodistuksen piiriin. Jatkossa energiatodistus vaadittaisiin vanhoissa pientaloissa, kuten muissakin rakennuksissa, rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä sekä uudisrakentamisessa.

Rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin esityksen mukaan energiatodistuksessa samalla tavalla kuin uudisrakentamisen energiamääräyksissä. Rakennuksen energialuokitus pohjautuisi rakennuksen E-lukuun, joka muodostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Lisäksi uudistuksen myötä energiatodistuksen voi laatia ainoastaan pätevöitynyt, kokeen läpäissyt tekijä.

 

Energiatehokkuuden parantamisen perustuttava mitattuun energiankulutukseen

Green Building Council Finlandin mukaan laskennalliseen E-lukuun perustuva rakennusten energiatehokkuuden määrittäminen on käytännön kannalta tarkoituksenmukainen toimintamalli vertailtaessa kiinteistöjä esimerkiksi kaupantekotilanteessa. Huomion tulisi tällöin kohdistua rakennukseen ja sen teknisiin järjestelmiin. Vastaavasti olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden kehittämisessä tulee huomio FiGBC:n mukaan kiinnittää rakennusten käyttöön, ylläpitoon ja niiden kehittämiseen.

FiGBC korostaakin lausunnossaan, että lakiesitys nykyisessä modossaan johtaisi epäselvään ja turhan raskaaseen menetelmään olemassa olevien kiinteistöjen osalta. Esityksen mukaan E-luvun määrittelisi pitkälti kyseisen vuosikymmenen tyypillinen rakennustapa ja talotekniikka eri rakennustyypeissä. Standardikäyttöön ja rakenteisiin perustuvalla laskennalla voidaan verrata olemassa olevia ja uudisrakennuksia keskenään. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen tulisikin perustua mitattuun energiankulutukseen ja sitä kautta teknistaloudellisesti optimaalisten toimenpiteiden tekemiseen, FiGBC peräänkuuluttaa.

 

Rajalliset resurssit tulee keskittää

FiGBC korostaa, että olemassa olevien rakennusten osalta on tärkeää kehittää kokonaisvaltainen energiatodistus-, kuntoarvio-, kuntotarkastus-, energiakatselmus- ja energiatehokkuuden parantamisen toimintamalli, jossa rajalliset resurssit saadaan kohdistettua niihin rakennuksiin ja toimenpiteisiin, joilla energiatehokkuutta saadaan käytännössä tehokkaimmin parannettua. Suomessa on 1 400 000 rakennusta ja ainoastaan muutamia satoja ammattilaisia niiden energiatehokkuuden arvioimiseen.

Energiatehokkuuden arviointi tai energiatodistus ei sinänsä paranna energiatehokkuutta vaan siihen tarvitaan hyvin monenlaisia toimenpiteitä huollosta, säädöistä, korjauksista uudistamiseen ja energiamuotojen muutoksiin, lausunnossa painotetaan.

FiGBC esitti ympäristöministeriölle samalla myös yhteistyöehdotuksen ja tarjoutui tuomaan oman osaamisensa säädösten viimeistelyyn ja aikanaan niiden viemiseen osaksi alan toimintaa. Samansuuntaista työtä tehdään nyt jo Värkki-projektin puitteissa. FiGBC:n energiatoimikunta tulee seuraamaan aktiivisesti lakiesityksen etenemistä ja osallistuu mielellään jatkossakin tähän kehittämistyöhön.

 

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä