Green Building Council Finland

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

Nopeasti kasvava joukko rakennusalan toimijoita on vastannut ilmastonmuutoksen haasteeseen ja asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden omassa kiinteistökannassaan tai rakentamissaan rakennuksissa. Samalla on kuitenkin syntynyt pohdintaa siitä, milloin rakennusta oikeastaan voidaan kutsua hiilineutraaliksi ja mitä hiilineutraalilta rakennukselta vaaditaan.

Jotta alan eri toimijat voivat sitoutua yhteiseen tavoitteeseen ja viestiä onnistumisistaan uskottavasti, tarvitaan selkeä yhteinen määritelmä hiilineutraalille rakennukselle. Green Building Council Finlandin (FIGBC) Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta on tarttunut tähän haasteeseen ja valmistellut Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän, johon nyt pyydetään avointa palautetta markkinatoimijoilta.

Määritelmä on valmisteltu Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan kokouksissa ja työpajoissa vuoden 2020 aikana. Lisäksi määritelmätyössä on konsultoitu aihepiirin asiantuntijoita.

Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen. 

Määritelmän jatkokehitys

Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän pohjana toimivat EN-standardien mukainen elinkaariarviointimenetelmä ja ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmä, jonka päivitetty versio saadaan alan käyttöön vuoden 2021 aikana. Määritelmää tullaan päivittämään ja täydentämään vastaamaan ympäristöministeriön ohjeita niiden julkaisun jälkeen.

Lausuntoversion jälkeen määritelmästä on tavoitteena julkaista pilotointiversio, jonka testaamiseen käytännön hankkeissa toivotamme kaikki alan toimijat mukaan. Pilotoinnin tavoitteena on varmistaa määritelmän toimivuus ja tunnistaa haasteet jatkokehitystä varten. Yksi mahdollinen jatkokehityspolku on hiilineutraalin rakennuksen kansallinen sertifiointijärjestelmä.

Lausuntopyyntö

Pyydämme lausuntoja Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän seuraavista osa-alueista:

 • Ilmastopäästöjen arviointi
  • Hiilijalanjäljen arviointi YM:n menetelmällä
  • Käytettävät energiamuotojen päästökertoimet
  • Vaadittu päästötaso
 • Ilmastohyötyjen arviointi
  • Hukkaenergian kierrätys
  • Rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian myynti ulos rakennuksesta
  • Hankkeen yhteydessä muualle rakennettava uusiutuva energia
  • Rakennukseen sitoutuneet ja sitoutuvat hiilivarastot
  • Elinkaaren ulkopuoliset kierrätyshyödyt (moduuli D)
  • Ulkoiset päästökompensaatiot

Toimikunnan valmistelutyössä erityisen paljon pohdintaa ovat aiheuttaneet seuraavat kokonaisuudet, joihin erityisesti toivomme kokonaisvaltaisia näkemyksiä:

 • Tuleeko rakennusten ensisijaisesti olla vähähiilisiä, eli ensin vähentää ilmastopäästöjään, vai voidaanko hiilineutraaliksi päästä ilmastopäästöjen suuruudesta riippumatta? Jos ilmastopäästöille asetetaan raja-arvo, tuleeko sen koskea ensisijaisesti ennen käyttöä syntyviä päästöjä (ns. hiilipiikkiä) vai rakennuksen koko elinkaarta?
 • Energiamuotojen päästökertoimet ovat merkittävässä osassa koko elinkaaren hiilipäästöjä arvioitaessa. Tuleeko määritelmässä seurata ympäristöministeriön kansallisia kertoimia, joissa oletetaan energiantuotannon päästöjen nopea pieneneminen vai tuleeko käyttää EN-standardin mukaisia paikallisia nykyisen päästötason mukaisia kertoimia hankkeelle?

Lisäksi pilottivaiheessa tullaan tarkentamaan seuraavia aiheita, joihin voit esittää näkemyksiä jo tässä vaiheessa:

 • Miten biogeeniset hiilivarastot (esimerkiksi puutuotteiden) huomioidaan ilmastohyödyissä?
 • Mitkä kompensaatiomenetelmät ovat soveltuvia, uskottavia ja aidosti lisäisiä käytettäväksi?

Pyydämme lausuntoja ensisijaisesti oheisen palautelomakkeen kautta loppiaiseen 6.1.2021 mennessä. Tarvittaessa palautteen voi toimittaa myös allekirjoittaneelle sähköpostilla.


Lisätietoja

Lauri Tähtinen, 040 486 5400, etunimi.sukunimi (at) figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä