Green Building Council Finland

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

Nopeasti kasvava joukko rakennusalan toimijoita on vastannut ilmastonmuutoksen haasteeseen ja asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden omassa kiinteistökannassaan tai rakentamissaan rakennuksissa. Samalla on kuitenkin syntynyt pohdintaa siitä, milloin rakennusta oikeastaan voidaan kutsua hiilineutraaliksi ja mitä hiilineutraalilta rakennukselta vaaditaan.

Jotta alan eri toimijat voivat sitoutua yhteiseen tavoitteeseen ja viestiä onnistumisistaan uskottavasti, tarvitaan selkeä yhteinen määritelmä hiilineutraalille rakennukselle. Green Building Council Finlandin (FIGBC) Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta on tarttunut tähän haasteeseen ja valmistellut Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän, johon nyt pyydetään avointa palautetta markkinatoimijoilta.

Määritelmä on valmisteltu Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan kokouksissa ja työpajoissa vuoden 2020 aikana. Lisäksi määritelmätyössä on konsultoitu aihepiirin asiantuntijoita.

Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen. 

Määritelmän jatkokehitys

Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän pohjana toimivat EN-standardien mukainen elinkaariarviointimenetelmä ja ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmä, jonka päivitetty versio saadaan alan käyttöön vuoden 2021 aikana. Määritelmää tullaan päivittämään ja täydentämään vastaamaan ympäristöministeriön ohjeita niiden julkaisun jälkeen.

Lausuntoversion jälkeen määritelmästä on tavoitteena julkaista pilotointiversio, jonka testaamiseen käytännön hankkeissa toivotamme kaikki alan toimijat mukaan. Pilotoinnin tavoitteena on varmistaa määritelmän toimivuus ja tunnistaa haasteet jatkokehitystä varten. Yksi mahdollinen jatkokehityspolku on hiilineutraalin rakennuksen kansallinen sertifiointijärjestelmä.

Lausuntopyyntö

Pyydämme lausuntoja Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän seuraavista osa-alueista:

 • Ilmastopäästöjen arviointi
  • Hiilijalanjäljen arviointi YM:n menetelmällä
  • Käytettävät energiamuotojen päästökertoimet
  • Vaadittu päästötaso
 • Ilmastohyötyjen arviointi
  • Hukkaenergian kierrätys
  • Rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian myynti ulos rakennuksesta
  • Hankkeen yhteydessä muualle rakennettava uusiutuva energia
  • Rakennukseen sitoutuneet ja sitoutuvat hiilivarastot
  • Elinkaaren ulkopuoliset kierrätyshyödyt (moduuli D)
  • Ulkoiset päästökompensaatiot

Toimikunnan valmistelutyössä erityisen paljon pohdintaa ovat aiheuttaneet seuraavat kokonaisuudet, joihin erityisesti toivomme kokonaisvaltaisia näkemyksiä:

 • Tuleeko rakennusten ensisijaisesti olla vähähiilisiä, eli ensin vähentää ilmastopäästöjään, vai voidaanko hiilineutraaliksi päästä ilmastopäästöjen suuruudesta riippumatta? Jos ilmastopäästöille asetetaan raja-arvo, tuleeko sen koskea ensisijaisesti ennen käyttöä syntyviä päästöjä (ns. hiilipiikkiä) vai rakennuksen koko elinkaarta?
 • Energiamuotojen päästökertoimet ovat merkittävässä osassa koko elinkaaren hiilipäästöjä arvioitaessa. Tuleeko määritelmässä seurata ympäristöministeriön kansallisia kertoimia, joissa oletetaan energiantuotannon päästöjen nopea pieneneminen vai tuleeko käyttää EN-standardin mukaisia paikallisia nykyisen päästötason mukaisia kertoimia hankkeelle?

Lisäksi pilottivaiheessa tullaan tarkentamaan seuraavia aiheita, joihin voit esittää näkemyksiä jo tässä vaiheessa:

 • Miten biogeeniset hiilivarastot (esimerkiksi puutuotteiden) huomioidaan ilmastohyödyissä?
 • Mitkä kompensaatiomenetelmät ovat soveltuvia, uskottavia ja aidosti lisäisiä käytettäväksi?

Pyydämme lausuntoja ensisijaisesti oheisen palautelomakkeen kautta loppiaiseen 6.1.2021 mennessä. Tarvittaessa palautteen voi toimittaa myös allekirjoittaneelle sähköpostilla.


Lisätietoja

Lauri Tähtinen, 040 486 5400, etunimi.sukunimi (at) figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota