Menu
Menu

FIGBC:ille uusi projektipäällikkö

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Antti Lippo (YTM) on aloittanut projektipäällikkönä Green Building Council Finlandissa kesäkuun alussa. Tehtävässään Antti koordinoi ”Rakennusten ja alueiden ympäristöjohtaminen Suomessa”-projektia.

Sitran rahoittamassa kaksivuotisessa projektissa kehitetään Suomeen soveltuvat rakennusten ja alueiden energiatehokkuutta mittaavat avainindikaattorit. Lisäksi projektin aikana analysoidaan ympäristöön liittyviä johtamisprosesseja yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa.
Aikaisemmin Antti on työskennellyt koordinaattorina ja tutkijana kaupunkisuunnittelu-, ympäristönkehittämis- ja ilmastonmuutosprojekteissa Suomessa, Saksassa ja Intiassa. Anttia kiinnostaa energiatehokkaan ja vähähiilisen rakennetun ympäristön integrointi luonnolliseksi osaksi ihmisten ympäristötietoisuutta.
Antti toivoo, että lähivuosina suomalaiset ovat entistä tietoisempia energiaviisaan rakentamisen osaamisesta ja mahdollisuuksista. Vähähiilinen ja kestävä rakennettu ympäristö vaatii tiiviimpää yhteistyötä rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan sektoreilla ja yhteisesti määriteltyjä periaatteita. Unohtaa ei sovi myöskään rakennusten käyttäjiä. ”Ratkaisevaa on lopulta se, että eko- ja energiatehokkuus kommunikoidaan myös käyttäjille. Tällöin yhä suurempi osa ihmisistä on tietoisia ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta kestävistä rakentamis- ja ylläpitoratkaisuista”, Antti sanoo.
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami