FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

FIGBC:n uuden strategian tavoitteena on toimialan kestävän kehityksen konkreettinen kirittäminen seuraavan kolmen vuoden aikana. Strategia määrittää, mihin rakennettua ympäristöä koskeviin tavoitteisiin FIGBC tähtää ja mihin asioihin tulevina vuosina keskitytään. Strategia pohjautuu jäsenistön kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin keväällä 2020 sekä toimialan kansainvälisiin ja kansallisiin trendeihin, toimintamalleihin ja visioihin.

Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035 ja tavoitteet vuodelle 2030

FIGBC:n uuden strategian taustalla on Suomen kestävyystavoitteiden, kiinteistö- ja rakennusalan tiekarttojen sekä WorldGBC:n strategian ja raporttien pohjalta laadittu Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035. Vision mukaan rakennetun ympäristön ilmastopäästöt ovat vuonna 2035 vähentyneet 80 % vuoden 2020 tasosta ja kiertotalous on keskeinen osa normaalia rakentamista ja kiinteistönhoitoa.

Jotta kestävyysvisio voisi toteutua, on FIGBC asettanut vuodelle 2030 kolme tärkeää välitavoitetta. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on, että

 • kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia
 • tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40 % vuoden 2020 tasosta
 • rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Strategisilla kehitysprojekteilla tavoitellaan toimialan merkittävää muutosta

Vuoden 2030 välitavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan terävöittämiseksi FIGBC on määritellyt kolme strategista kehitysprojektia vuosille 2021–2023. Kolmevuotisten projektien teemat edistävät tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta. Strategisissa kehitysprojekteissa korostuvat hiilineutraalius ja kiertotalous.

 1. Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön. Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii toteutuakseen määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina koko kiinteistö- ja rakennusalalla (kira). Riittävän monen edelläkävijän tulee sitoutua tavoitteeseen markkinamuutoksen aikaansaamiseksi.
 • Teemme yhdessä kiinteistö– rakennus- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman. Kira-alan monet järjestöt ja yritykset ovat luoneet tiekarttoja ja asettaneet tavoitteita kestävyyden edistämiseksi tulevina vuosina. Nyt tärkeää on näiden yhteensovittaminen sekä konkreettisista toimenpiteistä rooleista sopiminen.
 • Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous. Tarvitsemme Suomeen paljon hyviä ja kannustavia esimerkkejä uusista toimintatavoista ja riittävästä kunnianhimon tasosta. Hyvät laajalle levinneet esimerkit ja käytännöt kehittävät koko alaa ja luovat kysyntää markkinoille.

Strategiset kehitysprojektit ovat sellaisia, että juuri FIGBC:llä on hyvät edellytykset keskittyä niiden edistämiseen. Strategisissa kehitysprojekteissa onnistuminen vaatiikin laajaa toimeen tarttumisen tahtoa kaikilta FIGBC:n jäseniltä ja sidosryhmiltä.

FIGBC:n toiminta ei rajoitu vain näiden projektien edistämiseen. Yhdistys työskentelee määrätietoisesti myös osaamisen kehittämisen ja ympäristöluokitusten eteen. Tavoitteena on, että kaikissa alan asiantuntijaorganisaatioissa on hyvät valmiudet huomioida hiilijalanjälki alue-, infra- ja talonrakennushankkeissa. Niin ikään tavoitteena on, että ympäristöluokitukset kehittyvät ja toimivat työkaluina toimialan ja kiinteistöjen kestävän kehityksen johtamisessa.

Kestävyyden kärkeen yhdessä – arvoina vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus

FIGBC:n toiminnassa on alusta asti keskeistä ollut se, että kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutosta edistetään laajalla rajat ylittävällä yhteistyöllä ja positiivisuuden kautta. Yhteistä tahtoa ja toiminnan lähtökohtia kirkastamaan yhdistys on ensimmäistä kertaa sisällyttänyt strategiaansa myös arvot, jotka ovat vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus.

Vaikuttavuus tähtää konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Innostavuudella kannustetaan alaa ketterästi kohti yhteisiä tavoitteita, hyviä esimerkkejä ja aktiivista johtajuutta hyödyntäen. Avoimuus sisältää ajatuksen tiedon aktiivisesta jakamisesta ja osallistavasta yhteistyöstä. Kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tuetaan puolueettomasti ja tasapuolisesti.

Strategiset kehitysprojektit starttaavat 2021

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma laaditaan strategian päälinjojen perusteella syksyn aikana. FIGBC:n syyskokous käsittelee strategian yksityiskohdat sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion marraskuun lopussa. Strategisten kehitysprojektien toteuttaminen suunnitellaan siten, että niiden toteutus voi alkaa vuoden 2021 alusta.

Lisätiedot:

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on yksi maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. FIGBC:n jäseninä on yli 170 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. www.figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.
  Scroll Up

  Ilmoita alan tapahtuma

  Bitnami