Green Building Council Finland

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

FIGBC:n uuden strategian tavoitteena on toimialan kestävän kehityksen konkreettinen kirittäminen seuraavan kolmen vuoden aikana. Strategia määrittää, mihin rakennettua ympäristöä koskeviin tavoitteisiin FIGBC tähtää ja mihin asioihin tulevina vuosina keskitytään. Strategia pohjautuu jäsenistön kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin keväällä 2020 sekä toimialan kansainvälisiin ja kansallisiin trendeihin, toimintamalleihin ja visioihin.

Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035 ja tavoitteet vuodelle 2030

FIGBC:n uuden strategian taustalla on Suomen kestävyystavoitteiden, kiinteistö- ja rakennusalan tiekarttojen sekä WorldGBC:n strategian ja raporttien pohjalta laadittu Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035. Vision mukaan rakennetun ympäristön ilmastopäästöt ovat vuonna 2035 vähentyneet 80 % vuoden 2020 tasosta ja kiertotalous on keskeinen osa normaalia rakentamista ja kiinteistönhoitoa.

Jotta kestävyysvisio voisi toteutua, on FIGBC asettanut vuodelle 2030 kolme tärkeää välitavoitetta. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on, että

  • kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia
  • tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40 % vuoden 2020 tasosta
  • rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Strategisilla kehitysprojekteilla tavoitellaan toimialan merkittävää muutosta

Vuoden 2030 välitavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan terävöittämiseksi FIGBC on määritellyt kolme strategista kehitysprojektia vuosille 2021–2023. Kolmevuotisten projektien teemat edistävät tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta. Strategisissa kehitysprojekteissa korostuvat hiilineutraalius ja kiertotalous.

  1. Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön. Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii toteutuakseen määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina koko kiinteistö- ja rakennusalalla (kira). Riittävän monen edelläkävijän tulee sitoutua tavoitteeseen markkinamuutoksen aikaansaamiseksi.
  • Teemme yhdessä kiinteistö– rakennus- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman. Kira-alan monet järjestöt ja yritykset ovat luoneet tiekarttoja ja asettaneet tavoitteita kestävyyden edistämiseksi tulevina vuosina. Nyt tärkeää on näiden yhteensovittaminen sekä konkreettisista toimenpiteistä rooleista sopiminen.
  • Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous. Tarvitsemme Suomeen paljon hyviä ja kannustavia esimerkkejä uusista toimintatavoista ja riittävästä kunnianhimon tasosta. Hyvät laajalle levinneet esimerkit ja käytännöt kehittävät koko alaa ja luovat kysyntää markkinoille.

Strategiset kehitysprojektit ovat sellaisia, että juuri FIGBC:llä on hyvät edellytykset keskittyä niiden edistämiseen. Strategisissa kehitysprojekteissa onnistuminen vaatiikin laajaa toimeen tarttumisen tahtoa kaikilta FIGBC:n jäseniltä ja sidosryhmiltä.

FIGBC:n toiminta ei rajoitu vain näiden projektien edistämiseen. Yhdistys työskentelee määrätietoisesti myös osaamisen kehittämisen ja ympäristöluokitusten eteen. Tavoitteena on, että kaikissa alan asiantuntijaorganisaatioissa on hyvät valmiudet huomioida hiilijalanjälki alue-, infra- ja talonrakennushankkeissa. Niin ikään tavoitteena on, että ympäristöluokitukset kehittyvät ja toimivat työkaluina toimialan ja kiinteistöjen kestävän kehityksen johtamisessa.

Kestävyyden kärkeen yhdessä – arvoina vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus

FIGBC:n toiminnassa on alusta asti keskeistä ollut se, että kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutosta edistetään laajalla rajat ylittävällä yhteistyöllä ja positiivisuuden kautta. Yhteistä tahtoa ja toiminnan lähtökohtia kirkastamaan yhdistys on ensimmäistä kertaa sisällyttänyt strategiaansa myös arvot, jotka ovat vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus.

Vaikuttavuus tähtää konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Innostavuudella kannustetaan alaa ketterästi kohti yhteisiä tavoitteita, hyviä esimerkkejä ja aktiivista johtajuutta hyödyntäen. Avoimuus sisältää ajatuksen tiedon aktiivisesta jakamisesta ja osallistavasta yhteistyöstä. Kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tuetaan puolueettomasti ja tasapuolisesti.

Strategiset kehitysprojektit starttaavat 2021

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma laaditaan strategian päälinjojen perusteella syksyn aikana. FIGBC:n syyskokous käsittelee strategian yksityiskohdat sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion marraskuun lopussa. Strategisten kehitysprojektien toteuttaminen suunnitellaan siten, että niiden toteutus voi alkaa vuoden 2021 alusta.

Lisätiedot:

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on yksi maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. FIGBC:n jäseninä on yli 170 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. www.figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green