Green Building Council Finland

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

FIGBC:n uuden strategian tavoitteena on toimialan kestävän kehityksen konkreettinen kirittäminen seuraavan kolmen vuoden aikana. Strategia määrittää, mihin rakennettua ympäristöä koskeviin tavoitteisiin FIGBC tähtää ja mihin asioihin tulevina vuosina keskitytään. Strategia pohjautuu jäsenistön kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin keväällä 2020 sekä toimialan kansainvälisiin ja kansallisiin trendeihin, toimintamalleihin ja visioihin.

Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035 ja tavoitteet vuodelle 2030

FIGBC:n uuden strategian taustalla on Suomen kestävyystavoitteiden, kiinteistö- ja rakennusalan tiekarttojen sekä WorldGBC:n strategian ja raporttien pohjalta laadittu Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035. Vision mukaan rakennetun ympäristön ilmastopäästöt ovat vuonna 2035 vähentyneet 80 % vuoden 2020 tasosta ja kiertotalous on keskeinen osa normaalia rakentamista ja kiinteistönhoitoa.

Jotta kestävyysvisio voisi toteutua, on FIGBC asettanut vuodelle 2030 kolme tärkeää välitavoitetta. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on, että

  • kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia
  • tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40 % vuoden 2020 tasosta
  • rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Strategisilla kehitysprojekteilla tavoitellaan toimialan merkittävää muutosta

Vuoden 2030 välitavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan terävöittämiseksi FIGBC on määritellyt kolme strategista kehitysprojektia vuosille 2021–2023. Kolmevuotisten projektien teemat edistävät tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta. Strategisissa kehitysprojekteissa korostuvat hiilineutraalius ja kiertotalous.

  1. Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön. Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii toteutuakseen määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina koko kiinteistö- ja rakennusalalla (kira). Riittävän monen edelläkävijän tulee sitoutua tavoitteeseen markkinamuutoksen aikaansaamiseksi.
  • Teemme yhdessä kiinteistö– rakennus- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman. Kira-alan monet järjestöt ja yritykset ovat luoneet tiekarttoja ja asettaneet tavoitteita kestävyyden edistämiseksi tulevina vuosina. Nyt tärkeää on näiden yhteensovittaminen sekä konkreettisista toimenpiteistä rooleista sopiminen.
  • Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous. Tarvitsemme Suomeen paljon hyviä ja kannustavia esimerkkejä uusista toimintatavoista ja riittävästä kunnianhimon tasosta. Hyvät laajalle levinneet esimerkit ja käytännöt kehittävät koko alaa ja luovat kysyntää markkinoille.

Strategiset kehitysprojektit ovat sellaisia, että juuri FIGBC:llä on hyvät edellytykset keskittyä niiden edistämiseen. Strategisissa kehitysprojekteissa onnistuminen vaatiikin laajaa toimeen tarttumisen tahtoa kaikilta FIGBC:n jäseniltä ja sidosryhmiltä.

FIGBC:n toiminta ei rajoitu vain näiden projektien edistämiseen. Yhdistys työskentelee määrätietoisesti myös osaamisen kehittämisen ja ympäristöluokitusten eteen. Tavoitteena on, että kaikissa alan asiantuntijaorganisaatioissa on hyvät valmiudet huomioida hiilijalanjälki alue-, infra- ja talonrakennushankkeissa. Niin ikään tavoitteena on, että ympäristöluokitukset kehittyvät ja toimivat työkaluina toimialan ja kiinteistöjen kestävän kehityksen johtamisessa.

Kestävyyden kärkeen yhdessä – arvoina vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus

FIGBC:n toiminnassa on alusta asti keskeistä ollut se, että kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutosta edistetään laajalla rajat ylittävällä yhteistyöllä ja positiivisuuden kautta. Yhteistä tahtoa ja toiminnan lähtökohtia kirkastamaan yhdistys on ensimmäistä kertaa sisällyttänyt strategiaansa myös arvot, jotka ovat vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus.

Vaikuttavuus tähtää konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Innostavuudella kannustetaan alaa ketterästi kohti yhteisiä tavoitteita, hyviä esimerkkejä ja aktiivista johtajuutta hyödyntäen. Avoimuus sisältää ajatuksen tiedon aktiivisesta jakamisesta ja osallistavasta yhteistyöstä. Kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tuetaan puolueettomasti ja tasapuolisesti.

Strategiset kehitysprojektit starttaavat 2021

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma laaditaan strategian päälinjojen perusteella syksyn aikana. FIGBC:n syyskokous käsittelee strategian yksityiskohdat sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion marraskuun lopussa. Strategisten kehitysprojektien toteuttaminen suunnitellaan siten, että niiden toteutus voi alkaa vuoden 2021 alusta.

Lisätiedot:

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on yksi maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. FIGBC:n jäseninä on yli 170 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. www.figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä