Green Building Council Finland

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

FIGBC:n uuden strategian tavoitteena on toimialan kestävän kehityksen konkreettinen kirittäminen seuraavan kolmen vuoden aikana. Strategia määrittää, mihin rakennettua ympäristöä koskeviin tavoitteisiin FIGBC tähtää ja mihin asioihin tulevina vuosina keskitytään. Strategia pohjautuu jäsenistön kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin keväällä 2020 sekä toimialan kansainvälisiin ja kansallisiin trendeihin, toimintamalleihin ja visioihin.

Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035 ja tavoitteet vuodelle 2030

FIGBC:n uuden strategian taustalla on Suomen kestävyystavoitteiden, kiinteistö- ja rakennusalan tiekarttojen sekä WorldGBC:n strategian ja raporttien pohjalta laadittu Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035. Vision mukaan rakennetun ympäristön ilmastopäästöt ovat vuonna 2035 vähentyneet 80 % vuoden 2020 tasosta ja kiertotalous on keskeinen osa normaalia rakentamista ja kiinteistönhoitoa.

Jotta kestävyysvisio voisi toteutua, on FIGBC asettanut vuodelle 2030 kolme tärkeää välitavoitetta. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on, että

  • kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia
  • tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40 % vuoden 2020 tasosta
  • rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Strategisilla kehitysprojekteilla tavoitellaan toimialan merkittävää muutosta

Vuoden 2030 välitavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan terävöittämiseksi FIGBC on määritellyt kolme strategista kehitysprojektia vuosille 2021–2023. Kolmevuotisten projektien teemat edistävät tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta. Strategisissa kehitysprojekteissa korostuvat hiilineutraalius ja kiertotalous.

  1. Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön. Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii toteutuakseen määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina koko kiinteistö- ja rakennusalalla (kira). Riittävän monen edelläkävijän tulee sitoutua tavoitteeseen markkinamuutoksen aikaansaamiseksi.
  • Teemme yhdessä kiinteistö– rakennus- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman. Kira-alan monet järjestöt ja yritykset ovat luoneet tiekarttoja ja asettaneet tavoitteita kestävyyden edistämiseksi tulevina vuosina. Nyt tärkeää on näiden yhteensovittaminen sekä konkreettisista toimenpiteistä rooleista sopiminen.
  • Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous. Tarvitsemme Suomeen paljon hyviä ja kannustavia esimerkkejä uusista toimintatavoista ja riittävästä kunnianhimon tasosta. Hyvät laajalle levinneet esimerkit ja käytännöt kehittävät koko alaa ja luovat kysyntää markkinoille.

Strategiset kehitysprojektit ovat sellaisia, että juuri FIGBC:llä on hyvät edellytykset keskittyä niiden edistämiseen. Strategisissa kehitysprojekteissa onnistuminen vaatiikin laajaa toimeen tarttumisen tahtoa kaikilta FIGBC:n jäseniltä ja sidosryhmiltä.

FIGBC:n toiminta ei rajoitu vain näiden projektien edistämiseen. Yhdistys työskentelee määrätietoisesti myös osaamisen kehittämisen ja ympäristöluokitusten eteen. Tavoitteena on, että kaikissa alan asiantuntijaorganisaatioissa on hyvät valmiudet huomioida hiilijalanjälki alue-, infra- ja talonrakennushankkeissa. Niin ikään tavoitteena on, että ympäristöluokitukset kehittyvät ja toimivat työkaluina toimialan ja kiinteistöjen kestävän kehityksen johtamisessa.

Kestävyyden kärkeen yhdessä – arvoina vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus

FIGBC:n toiminnassa on alusta asti keskeistä ollut se, että kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutosta edistetään laajalla rajat ylittävällä yhteistyöllä ja positiivisuuden kautta. Yhteistä tahtoa ja toiminnan lähtökohtia kirkastamaan yhdistys on ensimmäistä kertaa sisällyttänyt strategiaansa myös arvot, jotka ovat vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus.

Vaikuttavuus tähtää konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Innostavuudella kannustetaan alaa ketterästi kohti yhteisiä tavoitteita, hyviä esimerkkejä ja aktiivista johtajuutta hyödyntäen. Avoimuus sisältää ajatuksen tiedon aktiivisesta jakamisesta ja osallistavasta yhteistyöstä. Kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tuetaan puolueettomasti ja tasapuolisesti.

Strategiset kehitysprojektit starttaavat 2021

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma laaditaan strategian päälinjojen perusteella syksyn aikana. FIGBC:n syyskokous käsittelee strategian yksityiskohdat sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion marraskuun lopussa. Strategisten kehitysprojektien toteuttaminen suunnitellaan siten, että niiden toteutus voi alkaa vuoden 2021 alusta.

Lisätiedot:

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on yksi maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. FIGBC:n jäseninä on yli 170 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. www.figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden