Fiksuin ja viihtyisin asuintalo 2015 -kilpailu ratkesi: vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:n Sammonkatu 24 Mikkelistä voittaja

Kilpailun kokonaisarvioinnissa parhaimmaiksi osoittautui vuokrataloyhtiö Mikalo Oyn Sammonkatu 24:ssä sijaitseva kohde. Kunniamaininnan sai SATO Oyj:n Soukanniementien 1:n energiatehokkuudesta ja hyvästä sisäympäristöstä. Palkinnot jaettiin 22.10. Green Celebration 2015 Vanhalla ylioppilastalolla.

Suomen fiksuin asuintalo käyttää energiaa ja vettä säästeliäimmin

Suomen fiksuin ja viihtyisin asuintalo on valittu. Kilpailun kokonaisarvioinnissa parhaimmaksi osoittautui vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:n Mikkelin Sammonkatu 24:ssä sijaitseva kohde.

Sammonkadun kiinteistön viilennys ja osittain myös lämmitys on toteutettu passiivisella maalämmöllä. Keskitetyllä ilmanvaihdolla asuntojen asumisolosuhteet pystytään pitämään erittäin miellyttävinä.

Vedenkulutusta Mikalossa hillitsee huoneistokohtainen vesimaksu ennakkovesimaksuineen, jotka tasataan kerran vuodessa.

Sisäolosuhteiltaan viihtyisimmälle kunniamaininta

Raati halusi antaa kunniamaininnan SATO Oyj:n Soukanniementie 1:n energiatehokkuudesta ja hyvästä sisäympäristöstä. Kohde on vuonna 2014 valmistunut 56 asunnon vuokra-asuntokiinteistö Espoossa, jonka lämpöenergia tuotetaan kokonaan maalämmöllä.

Energiatehokkuudesta kilpailtaessa parhaiten pärjäsivätkin juuri kohteet, joissa maalämpö tai –jäähdytys oli jollain tavoin käytössä ja ne korvasivat ainakin osittain ostoenergiaa.

Soukanniementien kohteessa kiinteistön asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä yleisten tilojen valaistukseen ja sisäilman laatuun. ”Taloyhtiö ja asunto pohjaratkaisuineen, materiaaleineen ja terasseineen on oikein viihtyisä ja ympäristö on mahtava. Ehdoton plussa on myös matalaener-giatalo, maalämpö ja edulliset sähkölaskut”, toteaa eräs asukas.

Yleisesti ottaen kysyttäessä sisäolosuhteiden viihtyvyydestä, asuntojen lämpöolosuhteet ai-heuttivat eniten tyytymättömyyttä. Asukkailla on selkeästi enemmän yksilöllisiä tarpeita läm-pötilan kuin esimerkiksi valaistuksen suhteen. Lisäksi rakennuksen pihapiirillä ja sijainnilla on vaikutusta viihtyisyyden kokemiseen.

Tehokas, pihi ja viihtyisä

Kilpailun tarkoituksena oli haastaa kehittämään ja tuomaan markkinoille yhtä aikaa sekä energiatehokkaita että sisäolosuhteiltaan viihtyisiä asuintaloja ja kertomaan näistä suurelle yleisölle.

Kilpailussa etsittiin asuintaloa, jossa käytetään tehokkaasti energiaa ja säästeliäästi vettä, asukkaiden nauttiessa samalla erinomaisista sisäolosuhteista, eli lämpötila, valaistus, ilman-laatu ja akustiikka ovat kohteessa myös kunnossa.

Kohteita arvioitiin kolmella Rakennusten elinkaarimittarilla :
• Energiankulutus
• Vedenkulutus
• Sisäympäristöön tyytyväisyys (lämpöviihtyvyys, huoneilman laatu, valaistus- ja ääni-olosuhteet sekä yhteisöllisyys). Lopullisessa arvioinnissa tämä mittari jouduttiin jättä-mään pois, koska osassa kohteista ei ollut saatu vaadittua 15 vastausprosenttia.

Kilpailuun osallistuminen oli kaikille asuinkiinteistöjen omistajille ja vuokranantajille avointa. Kilpailun järjesti ja raadin muodosti Green Building Council Finland (Heli Kotilainen, raadin puheenjohtaja) kumppaneinaan oli ympäristöministeriö (Maarit Haakana), Energiavirasto (Ju-ha Toivanen), Kiinteistöliitto (Timo Tossavainen), RAKLI (Aija Tasa), Motiva (Harri Heinaro) sekä Rakennuslehti (Auri Häkkinen). Kilpailu tukee VAETS –toimenpideohjelmaa (energiate-hokkuussopimukset/vuokra-asuntoyhteisöt).

Lisätietoja kilpailusta:

Jessica Karhu
040 675 8899
jessica.karhu@figbc.fi
Green Building Council Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami